2017-12-28 06:00

2017-12-28 06:00

Det viktiga ledarskapet

LEDARE

Karlskoga kommun har nyligen rekryterat ett antal skolledare. Dessa får nu en rejäl utmaning i att försöka få till en positiv utveckling i kommunens skolor.

Att vara skolledare är ingen enkel uppgift, inte minst på grund av att den svenska skolan under en längre tid varit i kris. Alltför många elever uppnår inte godkända resultat.

Skolkommissionen fastslog i våras att skolans kärnuppgift var undervisning samt organisation och ledning av skolan. Man har konstaterat att ledningen av skolan har avgörande betydelse för barnens utveckling och elevernas lärande. I ett forskningsprojekt deltog åtta skolor som i stort sett hade samma förutsättningar. I detta kunde det konstateras att skillnaden mellan framgångsrika skolor och icke framgångsrika berodde på vilket sätt ledarskapet fungerade.

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro samt ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings utbildningsberedning, uttalar sig i tidningen Skolledaren. Han säger att skolledarens viktigaste framtidsfråga är hur man ska kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Detta blir särskilt bekymmersamt i tider av brist på utbildade lärare.

Jag tror att Kenneth Nilsson har helt rätt i sina tankar. Som skolledare måste man vara den självklara ledaren med mycket fokus på sina medarbetare genom att vara ett stöd i lärarnas tuffa jobb. Dessutom bör skolledaren genom sitt uppträdande och sin moraliska värdegrund vara en förebild för både lärare och elever.

Egentligen skiljer sig inte ledarrollen i skolan från andra ledare inom olika verksamheter. De flesta arbetstagare efterfrågar ett tydligt ledarskap, där medarbetarna involveras, deras kompetens tillvaratas och tillfälle till utveckling ges.

Skolan är en komplex arbetsplats med många intressenter. Skolledarna pressas av krav från politiker, elever och föräldrar. Krav som kan vara näst intill omöjliga att uppfylla. Här har skolledaren en viktig uppgift att fylla genom att förklara för de olika intressenterna att ansvaret måste fördelas.

Skolan måste få tillbaka sin status och skolledarna måste ges förutsättningar för att leda organisationen. Det kan förverkligas om alla tar sitt ansvar.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Karlskoga kommun har nyligen rekryterat ett antal skolledare. Dessa får nu en rejäl utmaning i att försöka få till en positiv utveckling i kommunens skolor.

Att vara skolledare är ingen enkel uppgift, inte minst på grund av att den svenska skolan under en längre tid varit i kris. Alltför många elever uppnår inte godkända resultat.

Skolkommissionen fastslog i våras att skolans kärnuppgift var undervisning samt organisation och ledning av skolan. Man har konstaterat att ledningen av skolan har avgörande betydelse för barnens utveckling och elevernas lärande. I ett forskningsprojekt deltog åtta skolor som i stort sett hade samma förutsättningar. I detta kunde det konstateras att skillnaden mellan framgångsrika skolor och icke framgångsrika berodde på vilket sätt ledarskapet fungerade.

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro samt ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings utbildningsberedning, uttalar sig i tidningen Skolledaren. Han säger att skolledarens viktigaste framtidsfråga är hur man ska kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Detta blir särskilt bekymmersamt i tider av brist på utbildade lärare.

Jag tror att Kenneth Nilsson har helt rätt i sina tankar. Som skolledare måste man vara den självklara ledaren med mycket fokus på sina medarbetare genom att vara ett stöd i lärarnas tuffa jobb. Dessutom bör skolledaren genom sitt uppträdande och sin moraliska värdegrund vara en förebild för både lärare och elever.

Egentligen skiljer sig inte ledarrollen i skolan från andra ledare inom olika verksamheter. De flesta arbetstagare efterfrågar ett tydligt ledarskap, där medarbetarna involveras, deras kompetens tillvaratas och tillfälle till utveckling ges.

Skolan är en komplex arbetsplats med många intressenter. Skolledarna pressas av krav från politiker, elever och föräldrar. Krav som kan vara näst intill omöjliga att uppfylla. Här har skolledaren en viktig uppgift att fylla genom att förklara för de olika intressenterna att ansvaret måste fördelas.

Skolan måste få tillbaka sin status och skolledarna måste ges förutsättningar för att leda organisationen. Det kan förverkligas om alla tar sitt ansvar.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.