2017-10-31 06:00

2017-10-31 06:00

Många stängs ute

LEDARE

Nyligen presenterade tre forskare i medie- och kommunikationsvetenskap en riksomfattande undersökning, som visade att var femte äldre stängs ute från det nya digitala samhället.

Det innebär minst 400 000 äldre. Resultatet redovisas i rapporten ” Ung teknik, äldres vardag”. Därtill kommer ett stort antal funktionsnedsatta samt nyanlända som inte tidigare tagit del av den digitala utvecklingen.

Många anser att det är en generationsfråga och ett övergående problem. De aktuella forskarna säger att det kan vara delvis rätt, men att det också finns andra faktorer som styr. De äldre får minskade resurser vid pensionen och har helt enkelt inte råd att skaffa smarttelefoner och datorer. Andra faktorer kan vara att man saknar utbildning och erfarenhet från yrkeslivet samt avsaknad av familj o nätverk som kan hjälpa till.

Forskarnas slutsats blev att det för överskådlig tid kommer att finnas ett betydande antal äldre som står utanför den digitala utvecklingen. Därför är det viktigt att det erbjuds andra kanaler för information. Myndighetskontakter måste även fortsättningsvis kunna skötas per telefon,brev eller genom besök.

Sven Larsson från Örebro, specialist i socialmedicin, har engagerat sig i förebyggande och hälsofrämjande arbete samt prioriteringar i hälso - och sjukvården. Han menar att det finns mycket som tyder på en stor okunskap om man tror att problemen skulle försvinna inom kort. Alla kan drabbas av utanförskap, inte minst genom demenssjukdomar, sviter efter stroke och hjärnskador.

Ett aktuellt exempel är enkäten om tryggheten i Karlskoga och Degerfors. Här har de båda kommunerna och polisen endast tänkt på de som kan svara genom nätet. Visserligen kan man gå till polisstationen och hämta enkäten, men hur många gör det? Självklart borde enkäten finnas på många fler ställen eller skickas hem till ett antal personer. Hur tror kommunen och polisen att man ska få ett rättvisande resultat på denna enkät när man utesluter ett antal personer från att kunna svara?

Det kan inte vara rimligt att den digitala utvecklingen gör att samhällsfunktionerna blir otillgängliga för stora grupper av människor. Exempel på detta är att kontanthanteringen och personliga tjänster försvinner från bankerna. Biljettbeställning på tåg ska helst göras digitalt. För att besöka offentliga toaletter och att parkera bilen krävs ofta en smarttelefon.

Den moderna teknologin är tänkt att underlätta för människor i olika situationer. Då kan vi inte acceptera att vissa får det mycket svårare att ta sig fram i samhället. Här måste politikerna ta sitt ansvar och bevaka utvecklingen. Utbildningsinsatser måste sättas in. Goda exempel finns från olika kommuner i landet. Information måste också ske på olika sätt så att den når ut till alla medborgare. Det är en demokratifråga som inte kan negligeras.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Det innebär minst 400 000 äldre. Resultatet redovisas i rapporten ” Ung teknik, äldres vardag”. Därtill kommer ett stort antal funktionsnedsatta samt nyanlända som inte tidigare tagit del av den digitala utvecklingen.

Många anser att det är en generationsfråga och ett övergående problem. De aktuella forskarna säger att det kan vara delvis rätt, men att det också finns andra faktorer som styr. De äldre får minskade resurser vid pensionen och har helt enkelt inte råd att skaffa smarttelefoner och datorer. Andra faktorer kan vara att man saknar utbildning och erfarenhet från yrkeslivet samt avsaknad av familj o nätverk som kan hjälpa till.

Forskarnas slutsats blev att det för överskådlig tid kommer att finnas ett betydande antal äldre som står utanför den digitala utvecklingen. Därför är det viktigt att det erbjuds andra kanaler för information. Myndighetskontakter måste även fortsättningsvis kunna skötas per telefon,brev eller genom besök.

Sven Larsson från Örebro, specialist i socialmedicin, har engagerat sig i förebyggande och hälsofrämjande arbete samt prioriteringar i hälso - och sjukvården. Han menar att det finns mycket som tyder på en stor okunskap om man tror att problemen skulle försvinna inom kort. Alla kan drabbas av utanförskap, inte minst genom demenssjukdomar, sviter efter stroke och hjärnskador.

Ett aktuellt exempel är enkäten om tryggheten i Karlskoga och Degerfors. Här har de båda kommunerna och polisen endast tänkt på de som kan svara genom nätet. Visserligen kan man gå till polisstationen och hämta enkäten, men hur många gör det? Självklart borde enkäten finnas på många fler ställen eller skickas hem till ett antal personer. Hur tror kommunen och polisen att man ska få ett rättvisande resultat på denna enkät när man utesluter ett antal personer från att kunna svara?

Det kan inte vara rimligt att den digitala utvecklingen gör att samhällsfunktionerna blir otillgängliga för stora grupper av människor. Exempel på detta är att kontanthanteringen och personliga tjänster försvinner från bankerna. Biljettbeställning på tåg ska helst göras digitalt. För att besöka offentliga toaletter och att parkera bilen krävs ofta en smarttelefon.

Den moderna teknologin är tänkt att underlätta för människor i olika situationer. Då kan vi inte acceptera att vissa får det mycket svårare att ta sig fram i samhället. Här måste politikerna ta sitt ansvar och bevaka utvecklingen. Utbildningsinsatser måste sättas in. Goda exempel finns från olika kommuner i landet. Information måste också ske på olika sätt så att den når ut till alla medborgare. Det är en demokratifråga som inte kan negligeras.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.