2017-09-09 06:00

2017-09-09 06:00

Skolornas arbetsmiljö

Utbildning. Under 2016 kom Skolinspektionens rapport om situationen i den svenska skolan. Drygt 30 procent av alla grundskolor med elever i årskurs 7 – 9 undersöktes.

Man kom fram till att en tredjedel av eleverna inte hade studiero på lektionerna. Rapporten visade också att många elever ”gjorde annat” på lektionerna, som att surfa på mobilen, använda sociala medier eller gick ut och in i klassrummet.

Under flera år har det kommit signaler om att arbetsmiljön måste förbättras. Nyligen kom en rapport; denna gång från Arbetsmiljöverket. I denna konstateras att skolorna är landets största arbetsplats. Därför är det ett mycket stort antal personer som berörs om arbetsmiljön inte är tillfredsställande. Speciellt noterades brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i dokumentationen. Nära 90 procent av skolorna hade bristfälligt systematiskt arbete, speciellt när det gällde skriftliga rutiner.

Arbetsbelastningen för lärare och skolledare ansågs problematisk och hade försämrats betydligt under de senaste 5 – 7 åren. Flera rapporter om ökade krav på dokumentation och krav från föräldrar och elever har bidragit till att belastningen ökat avsevärt.

Ökade problem med hot och våld berördes. Riskbedömningar i förebyggande syfte måste till i betydligt större utsträckning. Även den fysiska miljön måste förbättras, speciellt när det gäller buller och ventilation.

De krav som ställdes på utpekade skolor rättades till av de flesta inom utsatt tid, men cirka 250 skolor fick vitesföreläggande.

Under min tid som rektor vid Rävåsskolan arbetade vi målmedvetet med arbetsmiljöfrågorna. Vi fick med oss föräldrar, personal och elever i detta arbete. Särskilt roligt var det att göra eleverna medvetna och delaktiga i arbetet. Några elever var elevskyddsombud. Dessa ombud var bland de första i landet i 1-6 skolorna. För detta arbete blev Rävåsskolan uppmärksammad i en särskild skrift från Arbetsmiljöverket. Då var vi stolta.

Det är utmärkt att olika myndigheter ställer krav på skolorna och deras huvudmän, inte minst för att så många drabbas av dålig arbetsmiljö. Alla elever och personal har rätt att kräva en trygg och stabil arbetsmiljö.

Inte minst är riskbedömningen om hot och våld oerhört viktigt. Det har inte minst den senaste tidens händelser visat. I detta fall får vi inte tänka: ” Det händer inte här.”

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Man kom fram till att en tredjedel av eleverna inte hade studiero på lektionerna. Rapporten visade också att många elever ”gjorde annat” på lektionerna, som att surfa på mobilen, använda sociala medier eller gick ut och in i klassrummet.

Under flera år har det kommit signaler om att arbetsmiljön måste förbättras. Nyligen kom en rapport; denna gång från Arbetsmiljöverket. I denna konstateras att skolorna är landets största arbetsplats. Därför är det ett mycket stort antal personer som berörs om arbetsmiljön inte är tillfredsställande. Speciellt noterades brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i dokumentationen. Nära 90 procent av skolorna hade bristfälligt systematiskt arbete, speciellt när det gällde skriftliga rutiner.

Arbetsbelastningen för lärare och skolledare ansågs problematisk och hade försämrats betydligt under de senaste 5 – 7 åren. Flera rapporter om ökade krav på dokumentation och krav från föräldrar och elever har bidragit till att belastningen ökat avsevärt.

Ökade problem med hot och våld berördes. Riskbedömningar i förebyggande syfte måste till i betydligt större utsträckning. Även den fysiska miljön måste förbättras, speciellt när det gäller buller och ventilation.

De krav som ställdes på utpekade skolor rättades till av de flesta inom utsatt tid, men cirka 250 skolor fick vitesföreläggande.

Under min tid som rektor vid Rävåsskolan arbetade vi målmedvetet med arbetsmiljöfrågorna. Vi fick med oss föräldrar, personal och elever i detta arbete. Särskilt roligt var det att göra eleverna medvetna och delaktiga i arbetet. Några elever var elevskyddsombud. Dessa ombud var bland de första i landet i 1-6 skolorna. För detta arbete blev Rävåsskolan uppmärksammad i en särskild skrift från Arbetsmiljöverket. Då var vi stolta.

Det är utmärkt att olika myndigheter ställer krav på skolorna och deras huvudmän, inte minst för att så många drabbas av dålig arbetsmiljö. Alla elever och personal har rätt att kräva en trygg och stabil arbetsmiljö.

Inte minst är riskbedömningen om hot och våld oerhört viktigt. Det har inte minst den senaste tidens händelser visat. I detta fall får vi inte tänka: ” Det händer inte här.”

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.