2017-08-12 06:00

2017-08-12 06:00

Trygga barn i trygg skola

LEDARE

Det finns ett ämne som jag helst av allt önskar att jag slapp skriva om. Det handlar om barn som far illa i skolan. Idag uppger cirka 60 000 barn i Sverige att de blir mobbade, ett fullständigt oacceptabelt antal.

Det ser heller inte ut som om kränkningar och mobbning minskar. Under 2016 tog Skolinspektionen emot 4792 anmälningar, vilket var 19 procent fler än 2015.

Undersökningar har visat att mobbning i barndomen ökar risken för ohälsa senare i livet. Flera forskare vid University of Pittsburgh, USA, har följt ett antal pojkar, som vid vuxen ålder visade, att de som mobbas riskerar svårigheter. Pojkar som tidigare varit mobbare var mer aggressiva, var oftare rökare och använde mer marijuana. Offren hade lägre inkomster och hade fler ekonomiska problem. De hade också upplevt fler stressade händelser i livet och upplevde sig oftare orättvist behandlade, även som vuxna.

Barn och ungdomar blir även kränkta på nätet. Inte ens på fritiden får de lugn och ro. Nyligen konstaterade Skolinspektionen att många skolor inte gör tillräckligt. - Skolorna har ofta rutiner för vad de ska göra om kränkningar upptäcks. Problemet är att de inte agerar i tillräckligt stor omfattning för att förebygga att de uppstår, säger Elenor Duvander, projektledare på Skolinspektionen.

Utbildningsminister Gustav Fridolin betonade också vid ett anförande att det inte går att kompensera den som varit utsatt för mobbning för alla förlorade år som gått till otrygghet och rädsla.

Det finns alltså all anledning till att ta mobbningsproblematiken på allvar. Ylva Bjereld vid Göteborgs universitet, har konstaterat att många barn upplever det svårt att berätta om mobbning. Det finns en misstro mot de vuxnas förmåga att kunna eller vilja hjälpa. Barnen litar inte på vuxenvärlden. Många barn berättar aldrig för någon vuxen. Därför är det oerhört viktigt att all personal på skolan arbetar aktivt för ett tryggt klimat

På skolor där eleverna känner sig trygga är förekomsten av mobbning lägre. Det handlar också om att det finns många vuxna, inte alltid en lärare, som eleven kan vända sig till. Det kan ibland vara lättare att våga tala med andra vuxna på skolan.

Tre konstaterande kan göras:

Det finns ingen ursäkt till att mobbning får förekomma.

Det krävs handlingskraft hos alla för att få till en trygg och säker skola.

Det går aldrig att gottgöra eller be om ursäkt om vuxenvärlden sviker sitt ansvar att stoppa mobbning.

 

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Det ser heller inte ut som om kränkningar och mobbning minskar. Under 2016 tog Skolinspektionen emot 4792 anmälningar, vilket var 19 procent fler än 2015.

Undersökningar har visat att mobbning i barndomen ökar risken för ohälsa senare i livet. Flera forskare vid University of Pittsburgh, USA, har följt ett antal pojkar, som vid vuxen ålder visade, att de som mobbas riskerar svårigheter. Pojkar som tidigare varit mobbare var mer aggressiva, var oftare rökare och använde mer marijuana. Offren hade lägre inkomster och hade fler ekonomiska problem. De hade också upplevt fler stressade händelser i livet och upplevde sig oftare orättvist behandlade, även som vuxna.

Barn och ungdomar blir även kränkta på nätet. Inte ens på fritiden får de lugn och ro. Nyligen konstaterade Skolinspektionen att många skolor inte gör tillräckligt. - Skolorna har ofta rutiner för vad de ska göra om kränkningar upptäcks. Problemet är att de inte agerar i tillräckligt stor omfattning för att förebygga att de uppstår, säger Elenor Duvander, projektledare på Skolinspektionen.

Utbildningsminister Gustav Fridolin betonade också vid ett anförande att det inte går att kompensera den som varit utsatt för mobbning för alla förlorade år som gått till otrygghet och rädsla.

Det finns alltså all anledning till att ta mobbningsproblematiken på allvar. Ylva Bjereld vid Göteborgs universitet, har konstaterat att många barn upplever det svårt att berätta om mobbning. Det finns en misstro mot de vuxnas förmåga att kunna eller vilja hjälpa. Barnen litar inte på vuxenvärlden. Många barn berättar aldrig för någon vuxen. Därför är det oerhört viktigt att all personal på skolan arbetar aktivt för ett tryggt klimat

På skolor där eleverna känner sig trygga är förekomsten av mobbning lägre. Det handlar också om att det finns många vuxna, inte alltid en lärare, som eleven kan vända sig till. Det kan ibland vara lättare att våga tala med andra vuxna på skolan.

Tre konstaterande kan göras:

Det finns ingen ursäkt till att mobbning får förekomma.

Det krävs handlingskraft hos alla för att få till en trygg och säker skola.

Det går aldrig att gottgöra eller be om ursäkt om vuxenvärlden sviker sitt ansvar att stoppa mobbning.

 

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.