2017-06-17 06:00

2017-06-17 06:00

Fram för tråkiga politiker

Enligt en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet sviktar förtroendet för kommunpolitikerna bland svenskarna. I många andra länder gäller det motsatta förhållandet. Sedan 2010 är förtroendet högre för rikspolitikerna. Överhuvudtaget var politikerförtroendet lågt 2016, då fler var negativa än positiva.

Orsakerna kan man bara spekulera om. En av orsakerna kan vara att politikerna fjärmar sig från medborgarna. Öppenheten minskar och informationen silas genom informatörer. Man ska inte inbilla sig att informatörerna, som är anställda av kommunen, för ut negativ information. Man sågar ju inte av den gren man sitter på. Försiktighet gäller. Därför är olika media särskilt viktiga för kritisk granskning.

En del politiker älskar att framföra storartade visioner. Dessa visioner kan vara farliga, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Det är lätt att spendera andras pengar. Stora ord och ej infriade löften undergräver tilliten till politikerna. Andra orsaker till bristande förtroende kan vara att medborgarna tycker att det politiska käbblet inte är värdigt i de politiska debatterna.

Därför kändes det välgörande när en lokalpolitiker på Gotland förklarade att hans mål var att bli Gotlands i särklass tråkigaste politiker. Med det menade han att han inte tänkte lova något och att han tänkte bjuda på beskt klarspråk.

Alla är medvetna om att åren framöver kommer att medföra ökade kostnader för kommuner och landsting. Stor ökning av antalet äldre och barn är förestående, grupper som kräver mest resurser. Samtidigt lämnar staten över ansvaret och notan för flyktingmottagningen till kommunerna.

När förtroendet för politikerna minskar, är det viktigt att de funderar över vilket budskap som förmedlas. Politiken måste vara seriös och baserad på fakta. Läget är akut för att öka förtroendet. Politikerna bör vara goda förebilder, annars kan medborgarna förlora tron på demokratin.

Vi vill ha politiker som känner sitt ansvar och som vill föra debatter med kommuninvånarna, inte bara vid konstruerade medborgardialoger. Öppenhet måste vara ett ledord. Varje skattekrona måste hanteras varsamt och varje politiskt beslut måste byggas på sakkunskap och vara väl genomtänkt.

Så fram för fler ”tråkiga” politiker som vågar argumentera på ett sakligt sätt och som kan samarbeta. Då kommer tilliten tillbaka.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Orsakerna kan man bara spekulera om. En av orsakerna kan vara att politikerna fjärmar sig från medborgarna. Öppenheten minskar och informationen silas genom informatörer. Man ska inte inbilla sig att informatörerna, som är anställda av kommunen, för ut negativ information. Man sågar ju inte av den gren man sitter på. Försiktighet gäller. Därför är olika media särskilt viktiga för kritisk granskning.

En del politiker älskar att framföra storartade visioner. Dessa visioner kan vara farliga, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Det är lätt att spendera andras pengar. Stora ord och ej infriade löften undergräver tilliten till politikerna. Andra orsaker till bristande förtroende kan vara att medborgarna tycker att det politiska käbblet inte är värdigt i de politiska debatterna.

Därför kändes det välgörande när en lokalpolitiker på Gotland förklarade att hans mål var att bli Gotlands i särklass tråkigaste politiker. Med det menade han att han inte tänkte lova något och att han tänkte bjuda på beskt klarspråk.

Alla är medvetna om att åren framöver kommer att medföra ökade kostnader för kommuner och landsting. Stor ökning av antalet äldre och barn är förestående, grupper som kräver mest resurser. Samtidigt lämnar staten över ansvaret och notan för flyktingmottagningen till kommunerna.

När förtroendet för politikerna minskar, är det viktigt att de funderar över vilket budskap som förmedlas. Politiken måste vara seriös och baserad på fakta. Läget är akut för att öka förtroendet. Politikerna bör vara goda förebilder, annars kan medborgarna förlora tron på demokratin.

Vi vill ha politiker som känner sitt ansvar och som vill föra debatter med kommuninvånarna, inte bara vid konstruerade medborgardialoger. Öppenhet måste vara ett ledord. Varje skattekrona måste hanteras varsamt och varje politiskt beslut måste byggas på sakkunskap och vara väl genomtänkt.

Så fram för fler ”tråkiga” politiker som vågar argumentera på ett sakligt sätt och som kan samarbeta. Då kommer tilliten tillbaka.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.