2017-05-20 06:00

2017-05-20 06:00

Tiden är knapp

LEDARE

Snart stundar en ny sommar. De flesta av oss önskar sol och bad och helst inget regn alls. Det är ändå med blandade känslor vi kan se temperaturen öka och nederbörden minska . Allt har sitt pris.

I september förra året besökte jag östra delen av Sverige, bland annat Öland. Vädret var fantastiskt och man kunde bada långt in på hösten. Det var fullt märkbart att det varit vattenbrist under hela sommaren med bland annat bevattningsförbud. Vatten hade körts i tankbilar till ön från fastlandet. Självklart hade vattenbristen påverkat både turister och fastboende. Turistanläggningarna var utrustade med snålspolande toaletter, duscharna var inställda på några sekunder, sedan fick man trycka på några ytterligare sekunder för att få lite respit. Någon längre tid i duschen blev det inte.

Grundvattnet har sjunkit på många håll i landet och stora delar av Sverige hotas av vattenbrist. Tyvärr kommer säkerligen denna situation att fortsätta i klimatförändringarnas spår.

I Örebro har invånarna flera gånger uppmanats att spara på vatten. I början följdes uppmaningarna men snart gick förbrukningen upp igen. Nu har Örebro kommun tillsammans med sex kommuner tagit beslut om att bygga en vattenledning från Vättern. Denna investering är beräknad till cirka 2 miljarder kronor. Det innebär en kostnadsökning med ungefärligen 100kronor i månaden för varje hushåll.

För Karlskogas del kan sägas att vattentillgången i dagsläget är god, men en utredning är gjord för att säkerställa reservvatten.

Att vi i Sverige skulle kunna drabbas av vattenbrist har nog ingen kunnat föreställa sig. Jag kan inte låta bli att påminna om en tjänsteman inom miljöförvaltningen, Karin Ljung. Hon varnade ofta om klimatförändringar och att detta kunde bidra till vattenbrist och kommande folkvandringar. Många tyckte att hon svartmålade, men i efterskott var hon mer klarsynt än vi andra.

Jag är helt säker på att det kommer att ställas krav på oss alla att vi måste vara sparsamma med vattenförbrukningen för att inte förvärra krisen. Vi har inte tid att vänta. Små besparingar kan vara betydelsefulla som att inte diska under rinnande vatten. Duschning lite kortare tid och stänga av vattnet medan vi borsta tänderna. Dessa råd innebär inga stora försakelser för oss men vi måste börja nu.

Tiden är knapp. Det är nu vi måste ändra vårt beteende.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

I september förra året besökte jag östra delen av Sverige, bland annat Öland. Vädret var fantastiskt och man kunde bada långt in på hösten. Det var fullt märkbart att det varit vattenbrist under hela sommaren med bland annat bevattningsförbud. Vatten hade körts i tankbilar till ön från fastlandet. Självklart hade vattenbristen påverkat både turister och fastboende. Turistanläggningarna var utrustade med snålspolande toaletter, duscharna var inställda på några sekunder, sedan fick man trycka på några ytterligare sekunder för att få lite respit. Någon längre tid i duschen blev det inte.

Grundvattnet har sjunkit på många håll i landet och stora delar av Sverige hotas av vattenbrist. Tyvärr kommer säkerligen denna situation att fortsätta i klimatförändringarnas spår.

I Örebro har invånarna flera gånger uppmanats att spara på vatten. I början följdes uppmaningarna men snart gick förbrukningen upp igen. Nu har Örebro kommun tillsammans med sex kommuner tagit beslut om att bygga en vattenledning från Vättern. Denna investering är beräknad till cirka 2 miljarder kronor. Det innebär en kostnadsökning med ungefärligen 100kronor i månaden för varje hushåll.

För Karlskogas del kan sägas att vattentillgången i dagsläget är god, men en utredning är gjord för att säkerställa reservvatten.

Att vi i Sverige skulle kunna drabbas av vattenbrist har nog ingen kunnat föreställa sig. Jag kan inte låta bli att påminna om en tjänsteman inom miljöförvaltningen, Karin Ljung. Hon varnade ofta om klimatförändringar och att detta kunde bidra till vattenbrist och kommande folkvandringar. Många tyckte att hon svartmålade, men i efterskott var hon mer klarsynt än vi andra.

Jag är helt säker på att det kommer att ställas krav på oss alla att vi måste vara sparsamma med vattenförbrukningen för att inte förvärra krisen. Vi har inte tid att vänta. Små besparingar kan vara betydelsefulla som att inte diska under rinnande vatten. Duschning lite kortare tid och stänga av vattnet medan vi borsta tänderna. Dessa råd innebär inga stora försakelser för oss men vi måste börja nu.

Tiden är knapp. Det är nu vi måste ändra vårt beteende.

Margareta Karlsson

Ledarskribent