2017-03-16 15:51

2017-03-16 15:51

Sälj inte Energi&Miljö

Försäljning: Försäljningar har inneburit prishöjningar för kunderna

Har de Styrande i Karlskoga kommun blivit direkt t..iga...???

Hur kan man bara komma på tanken att sälja ut Energi&Miljö.

Det är ju Kommunens Kassako.

I alla kommuner där man sålt ut Energibolagen har det blivit väldiga höjningar för kunderna.

Detta hände när Lidingö stad sålde sitt Energiverk.

År 1998 sålde Lidingö stad sitt Energiverk för 600 Mkr. Men den försäljningen av Lidingö Energiverk var en veritabel förlustaffär. Den har kostat Lidingös invånare cirka 3 miljarder kronor. Kostnaden för Lidingös invånare har uppskattningsvis varit 4 gånger högre än intäkterna från affären!

När Lidingö drev sitt eget energiverk var elkostnaderna låga, men när Fortum tog över driften började elkostnaderna att stiga. Vi har gjort en kalkyl för ett typiskt småhus på Lidingö med faktiskt observerade data för åren 1988 - 2014. Kalkylen visar att merkostnaden per år har stigit med cirka 2.200 kr på grund av försäljningen av Energiverket.

Vi tar hänsyn till att energiförbrukningen är lägre för dem som bor i lägenheter jämfört med i villa. Enligt Energiverket förbrukade man i snitt cirka 24 500 kWh för hushållsel och fjärrvärme per småhus och cirka 13 275 kWh per lägenhet i flerbostadshus i Lidingö. Vi har även korrigerat för att vårt typiska småhus förbrukade cirka 9 % mer el än det genomsnittliga småhuset. Av Lidingös cirka 21 500 hushåll bor 64 % i lägenheter i flerbostadshus, vilka således har en lägre energikonsumtion jämfört med de småhusboende.

Kalkylen visar att merkostnaden med Fortum som energileverantör uppgår till cirka 1 400 kr per person och år, jämfört med när Lidingö hade kvar sitt eget Energiverk. Och med 45 465 invånare blir merkostnaden cirka 64 Mkr per år. När Lidingös befolkning successivt ökar, växer även merkostnaden över tiden.

Den totala merkostnaden över en 60-årsperiod och med 2 % real kalkylränta blir 2,88 miljarder kronor. Merkostnaden för fjärrvärmen är förmodligen mycket större än vad beräkningen ovan antyder, så en ”försiktig” uppskattning är att merkostnaden blir minst 3 miljarder kronor.

Lidingös invånare förlorade 4 kronor på varje krona som staden tjänade. Vill vi verkligen göra flera sådana förlustaffärer?

(Ovanstående Text o Siffror kommer från en insändare i Lidingö tidning.)

Skall vi Karlskoga innevånare låta samma sak hända oss ????

Sten Iwersén

Har de Styrande i Karlskoga kommun blivit direkt t..iga...???

Hur kan man bara komma på tanken att sälja ut Energi&Miljö.

Det är ju Kommunens Kassako.

I alla kommuner där man sålt ut Energibolagen har det blivit väldiga höjningar för kunderna.

Detta hände när Lidingö stad sålde sitt Energiverk.

År 1998 sålde Lidingö stad sitt Energiverk för 600 Mkr. Men den försäljningen av Lidingö Energiverk var en veritabel förlustaffär. Den har kostat Lidingös invånare cirka 3 miljarder kronor. Kostnaden för Lidingös invånare har uppskattningsvis varit 4 gånger högre än intäkterna från affären!

När Lidingö drev sitt eget energiverk var elkostnaderna låga, men när Fortum tog över driften började elkostnaderna att stiga. Vi har gjort en kalkyl för ett typiskt småhus på Lidingö med faktiskt observerade data för åren 1988 - 2014. Kalkylen visar att merkostnaden per år har stigit med cirka 2.200 kr på grund av försäljningen av Energiverket.

Vi tar hänsyn till att energiförbrukningen är lägre för dem som bor i lägenheter jämfört med i villa. Enligt Energiverket förbrukade man i snitt cirka 24 500 kWh för hushållsel och fjärrvärme per småhus och cirka 13 275 kWh per lägenhet i flerbostadshus i Lidingö. Vi har även korrigerat för att vårt typiska småhus förbrukade cirka 9 % mer el än det genomsnittliga småhuset. Av Lidingös cirka 21 500 hushåll bor 64 % i lägenheter i flerbostadshus, vilka således har en lägre energikonsumtion jämfört med de småhusboende.

Kalkylen visar att merkostnaden med Fortum som energileverantör uppgår till cirka 1 400 kr per person och år, jämfört med när Lidingö hade kvar sitt eget Energiverk. Och med 45 465 invånare blir merkostnaden cirka 64 Mkr per år. När Lidingös befolkning successivt ökar, växer även merkostnaden över tiden.

Den totala merkostnaden över en 60-årsperiod och med 2 % real kalkylränta blir 2,88 miljarder kronor. Merkostnaden för fjärrvärmen är förmodligen mycket större än vad beräkningen ovan antyder, så en ”försiktig” uppskattning är att merkostnaden blir minst 3 miljarder kronor.

Lidingös invånare förlorade 4 kronor på varje krona som staden tjänade. Vill vi verkligen göra flera sådana förlustaffärer?

(Ovanstående Text o Siffror kommer från en insändare i Lidingö tidning.)

Skall vi Karlskoga innevånare låta samma sak hända oss ????

Sten Iwersén

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.