2016-10-12 12:51

2016-10-12 12:51

Vad vill partierna?

LEDARE: Vem som ska regera med vem kan man inte besluta förrän efter valet

Efter 2018 års val kan det bli allt mellan 6 till 11 partier som kommer att sitta i den Svenska riksdagen, med de politiska krafter som visat sig intresserade. Naturligtvis kan det bli så att de fortsättningsvis är samma partier som idag sitter kvar, med i stort sett liknade förtroende mandat från väljarna.

Det är på sin plats att de olika partierna ger en vink om hur de eventuellt kan tänka sig att ingå i olika regeringar framåt i tiden. Men att drygt två år före ett val ge bestämda besked om med vem som de skall regera med. Ser jag som olämpligt med anledning av att vi inte vet vad som kommer att hända fram till 2018 inrikes eller i vår omvärld som kan påverka hur kommande valresultat kommer att utfalla. Vi vet inte heller två år före nästa val vilka partier som eventuellt kan röstas bort, eller om eventuellt något eller några partier tillkommer. Därtill så vet vi inte vilket parti som kommer att bli störst, och där med får en ledande roll att bilda regering. Att mera konkret föra på tal vem som eventuellt kommer att regera med vem, är mera realistiskt att föra på tal drygt ett halvår före kommande val. Då det kommit en klarare bild över vilka partier som eventuellt kan röstas bort från riksdagen. Eller om det möjligen kommit till flera partier, som ställer upp i riksdagsvalet och om de är troligt att de kommer att komma in i vår riksdag.

Men absolut bestämma om vem som skall regera med vem, går endast att fatta beslut om efter valet. Då valresultatet och förhandlingar kan få fram ett slutligt besked om hur grunden blir för att bilda kommande regering efter 2018 kommer att se ut.

Det närmaste året framåt så ser jag det som mest intressant att få del av vad som de olika partierna står redo att göra idag individuellt eller i samarbete i de olika blocken eller i samarbete över blockgränserna. Det som jag ser som det bästa är när de olika partierna kan enas och föra skutan Sverige framåt under ett kommando, om det är möjligt. Oppositionspartier har ju till uppgift att komma med alternativ, det får de olika oppositionspartierna väga mot om förslag förenar eller splittrar det svenska folket, och handla därefter i eventuellt samarbete eller gå egna vägar.

Anders L. Larsson

 

Det är på sin plats att de olika partierna ger en vink om hur de eventuellt kan tänka sig att ingå i olika regeringar framåt i tiden. Men att drygt två år före ett val ge bestämda besked om med vem som de skall regera med. Ser jag som olämpligt med anledning av att vi inte vet vad som kommer att hända fram till 2018 inrikes eller i vår omvärld som kan påverka hur kommande valresultat kommer att utfalla. Vi vet inte heller två år före nästa val vilka partier som eventuellt kan röstas bort, eller om eventuellt något eller några partier tillkommer. Därtill så vet vi inte vilket parti som kommer att bli störst, och där med får en ledande roll att bilda regering. Att mera konkret föra på tal vem som eventuellt kommer att regera med vem, är mera realistiskt att föra på tal drygt ett halvår före kommande val. Då det kommit en klarare bild över vilka partier som eventuellt kan röstas bort från riksdagen. Eller om det möjligen kommit till flera partier, som ställer upp i riksdagsvalet och om de är troligt att de kommer att komma in i vår riksdag.

Men absolut bestämma om vem som skall regera med vem, går endast att fatta beslut om efter valet. Då valresultatet och förhandlingar kan få fram ett slutligt besked om hur grunden blir för att bilda kommande regering efter 2018 kommer att se ut.

Det närmaste året framåt så ser jag det som mest intressant att få del av vad som de olika partierna står redo att göra idag individuellt eller i samarbete i de olika blocken eller i samarbete över blockgränserna. Det som jag ser som det bästa är när de olika partierna kan enas och föra skutan Sverige framåt under ett kommando, om det är möjligt. Oppositionspartier har ju till uppgift att komma med alternativ, det får de olika oppositionspartierna väga mot om förslag förenar eller splittrar det svenska folket, och handla därefter i eventuellt samarbete eller gå egna vägar.

Anders L. Larsson