2016-10-10 06:00

2016-10-10 06:00

Värnplikten återinförs

LEDARE: Värnplikten

För drygt två år sedan skrev samhällsdebattören Gunnar Wetterberg, att Sverige borde införa samhällstjänst för alla.

Han menade att avskaffandet av den allmänna värnplikten inte bara drabbat försvaret utan även många av det jämlika samhällets grundfunktioner. Värnplikten var ett viktigt kitt för det sammanhållna Sverige. Oavsett bakgrund sov man på samma lucka. Värnplikten var också en viktig förberedelse för vuxenlivet.

Jag skrev då i en ledare att jag hoppades på att hans tankar var värda att prövas.

Idag föreslår en utredning att värnplikten återinförs 2019, med militär grundutbildning för både män och kvinnor. För att kunna klara den korta tidsaspekten föreslår utredningen, att Rekryteringsmyndigheten redan nästa år ser till att landets 17-åringar fyller i ett frågeformulär inför kommande mönstring. I detta kommer frågor ställas om skolgång, intressen och hälsa.

Till skillnad från den allmänna värnplikten blir det bara några tusen i varje årskull som kommer att tas ut för värnpliktstjänstgöring i det militära försvaret. Både kvinnor och män kommer att bli skyldiga att göra värnplikt. Kvinnor och män kommer att ha samma rättigheter och skyldigheter. Hur många 18-åringar som ska tas ut till mönstring avgörs av försvarets behov. Vilka kriterier som blir avgörande sägs vara lämplighet och kvalifikationer.

Så sent som 2010 röstade riksdagen bort den allmänna värnplikten med tre rösters marginal. Samtidigt ändrades lagen så att regeringen av beredskapsskäl på egen hand kan aktivera plikttjänstgöringen.

Det finns flera skäl till att delar av värnplikten återinförs. Försvarsminister Peter Hultqvist har vid upprepade tillfällen anfört, att det är viktigt med återgång till värnplikt som ett komplement till yrkesförsvaret. Problemet med rekryteringar har varit stora, inte minst av gruppbefäl, soldater och sjömän. Hittills har endast 1800 frivilliga kunnat rekryteras i år. Många platser står tomma. Även skäl att omvärlden blivit allt osäkrare och att Sverige bör förberedas för orostider har anförts i diskussionen om värnplikten.

Troligen kommer utredningens förslag att realiseras, kanske med vissa justeringar. Diskussioner kommer säkert om rättvisan i att endast ett litet antal av varje årskull tas ut till tjänstgöring och hur dessa ska kompenseras.

En majoritet av svenska folket har ställt sig positivt till att återinföra värnplikten i någon form; detta enligt en mätning i januari av DN/Ipsos. Idag finns det också majoritet i riksdagen.

Det är nu dags att återställa en liten det av det svenska försvaret som nedrustas under lång tid. Vi är inte längre så naiva att vi tror på evig fred.

Margareta Karlsson

Han menade att avskaffandet av den allmänna värnplikten inte bara drabbat försvaret utan även många av det jämlika samhällets grundfunktioner. Värnplikten var ett viktigt kitt för det sammanhållna Sverige. Oavsett bakgrund sov man på samma lucka. Värnplikten var också en viktig förberedelse för vuxenlivet.

Jag skrev då i en ledare att jag hoppades på att hans tankar var värda att prövas.

Idag föreslår en utredning att värnplikten återinförs 2019, med militär grundutbildning för både män och kvinnor. För att kunna klara den korta tidsaspekten föreslår utredningen, att Rekryteringsmyndigheten redan nästa år ser till att landets 17-åringar fyller i ett frågeformulär inför kommande mönstring. I detta kommer frågor ställas om skolgång, intressen och hälsa.

Till skillnad från den allmänna värnplikten blir det bara några tusen i varje årskull som kommer att tas ut för värnpliktstjänstgöring i det militära försvaret. Både kvinnor och män kommer att bli skyldiga att göra värnplikt. Kvinnor och män kommer att ha samma rättigheter och skyldigheter. Hur många 18-åringar som ska tas ut till mönstring avgörs av försvarets behov. Vilka kriterier som blir avgörande sägs vara lämplighet och kvalifikationer.

Så sent som 2010 röstade riksdagen bort den allmänna värnplikten med tre rösters marginal. Samtidigt ändrades lagen så att regeringen av beredskapsskäl på egen hand kan aktivera plikttjänstgöringen.

Det finns flera skäl till att delar av värnplikten återinförs. Försvarsminister Peter Hultqvist har vid upprepade tillfällen anfört, att det är viktigt med återgång till värnplikt som ett komplement till yrkesförsvaret. Problemet med rekryteringar har varit stora, inte minst av gruppbefäl, soldater och sjömän. Hittills har endast 1800 frivilliga kunnat rekryteras i år. Många platser står tomma. Även skäl att omvärlden blivit allt osäkrare och att Sverige bör förberedas för orostider har anförts i diskussionen om värnplikten.

Troligen kommer utredningens förslag att realiseras, kanske med vissa justeringar. Diskussioner kommer säkert om rättvisan i att endast ett litet antal av varje årskull tas ut till tjänstgöring och hur dessa ska kompenseras.

En majoritet av svenska folket har ställt sig positivt till att återinföra värnplikten i någon form; detta enligt en mätning i januari av DN/Ipsos. Idag finns det också majoritet i riksdagen.

Det är nu dags att återställa en liten det av det svenska försvaret som nedrustas under lång tid. Vi är inte längre så naiva att vi tror på evig fred.

Margareta Karlsson