2016-10-06 06:00

2016-10-06 06:00

Bussigare bussar?

LOKALTRAFIK

Sällan eller aldrig har en fråga engagerat så många karlskogabor som förändringarna i lokaltrafiken.

Den senaste tiden har tidningarnas insändarsidor varit fyllda av synpunkter från missnöjda bussresenärer. Den slogan som talade om bussigare busstrafik har snarare utmanat och provocerat än lugnat kommuninvånarna.

Kloka synpunkter har framförts, till exempel att bussarna borde passera besöksställen dit många söker sig. Inte minst gällande närbutiker, vårdcentraler, äldreboenden och förstås genom bostadsområden. Många karlskogabor känner att vanliga resenärer i kommunen inte prioriterats på något sätt.

Jag hade inte tänkt gå in i diskussionen om busstrafiken eftersom det var många år sedan jag satt i kommunledningen tillsammans med tjänstemännen och förde diskussioner om hur man bäst kunde tillgodose kommuninvånarnas önskemål. Alldeles självklart är det så att kommunledningen även idag är involverad och kan påverka

Idag förs diskussionerna vidare till den regionala nämnden, Nämnden för samhällsbyggnad, som har ansvar för kollektivtrafiken. I denna nämnd finns lokala representanter. Från Karlskoga finns Kerstin Bergström Persson som ordinarie ledamot samt Alf Rosberg och Peter Bennysson som ersättare. Dessa känner ju Karlskoga väl och kan framföra synpunkter.

För några dagar sedan försökte jag nå någon ansvarig för kollektivtrafikfrågorna. Det visade sig inte vara enkelt. Jag blev hänvisad till fyra olika personer, men ingen kunde svara på mina frågor.

Jag ringde därför upp regionsrådet Mats Gunnarsson och frågade om han var medveten om de upprörda känslorna i Karlskoga och de synpunkter som framförts.

Han berättade att han var väl medveten om detta och att det inte blivit helt rätt. Man arbetar nu för att titta på om man kan hitta lösningar med exempelvis nya sträckningar och eventuell flextrafik. Även utnyttjande av bussarna som trafikerar Kosia och bussarna från Nora på ett bättre sätt diskuteras. Busshållplatsen vid Bergmästaren är uppe till diskussion.

Det blev ett positivt samtal och förhoppningsvis kan det bli förändringar till det bättre.

Positivt i denna process är att så många karlskogabor så tydligt markerat att det gått snett.

En del politiker säger att de inte bryr sig om insändare. Det är ett farligt förhållningssätt. Att nonchalera människors åsikter kan innebära bekymmer på sikt.

Bra att Mats Gunnarsson och övriga politiker och tjänstemän tänker en gång till. Situationen kan bara bli bättre.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Den senaste tiden har tidningarnas insändarsidor varit fyllda av synpunkter från missnöjda bussresenärer. Den slogan som talade om bussigare busstrafik har snarare utmanat och provocerat än lugnat kommuninvånarna.

Kloka synpunkter har framförts, till exempel att bussarna borde passera besöksställen dit många söker sig. Inte minst gällande närbutiker, vårdcentraler, äldreboenden och förstås genom bostadsområden. Många karlskogabor känner att vanliga resenärer i kommunen inte prioriterats på något sätt.

Jag hade inte tänkt gå in i diskussionen om busstrafiken eftersom det var många år sedan jag satt i kommunledningen tillsammans med tjänstemännen och förde diskussioner om hur man bäst kunde tillgodose kommuninvånarnas önskemål. Alldeles självklart är det så att kommunledningen även idag är involverad och kan påverka

Idag förs diskussionerna vidare till den regionala nämnden, Nämnden för samhällsbyggnad, som har ansvar för kollektivtrafiken. I denna nämnd finns lokala representanter. Från Karlskoga finns Kerstin Bergström Persson som ordinarie ledamot samt Alf Rosberg och Peter Bennysson som ersättare. Dessa känner ju Karlskoga väl och kan framföra synpunkter.

För några dagar sedan försökte jag nå någon ansvarig för kollektivtrafikfrågorna. Det visade sig inte vara enkelt. Jag blev hänvisad till fyra olika personer, men ingen kunde svara på mina frågor.

Jag ringde därför upp regionsrådet Mats Gunnarsson och frågade om han var medveten om de upprörda känslorna i Karlskoga och de synpunkter som framförts.

Han berättade att han var väl medveten om detta och att det inte blivit helt rätt. Man arbetar nu för att titta på om man kan hitta lösningar med exempelvis nya sträckningar och eventuell flextrafik. Även utnyttjande av bussarna som trafikerar Kosia och bussarna från Nora på ett bättre sätt diskuteras. Busshållplatsen vid Bergmästaren är uppe till diskussion.

Det blev ett positivt samtal och förhoppningsvis kan det bli förändringar till det bättre.

Positivt i denna process är att så många karlskogabor så tydligt markerat att det gått snett.

En del politiker säger att de inte bryr sig om insändare. Det är ett farligt förhållningssätt. Att nonchalera människors åsikter kan innebära bekymmer på sikt.

Bra att Mats Gunnarsson och övriga politiker och tjänstemän tänker en gång till. Situationen kan bara bli bättre.

Margareta Karlsson

Ledarskribent