2016-10-01 06:00

2016-10-01 06:00

Inte en olycka till

LEDARE

Ekebykorset. Hur många olyckor måste till? Denna fråga ställer sig många karlskogabor efter den senaste svåra olyckan vid Ekeby-korsningen.

Under åren har det skrivits åtskilliga spaltmeter om genomfarten i Karlskoga och tillbuden och olyckorna har varit många. Många har varit oroliga över trafiksituationen. Tjänstemän och politiker har också medverkat i medborgardialoger, där olika förslag till lösningar har presenterats. Enligt Trafikverket arbetar man nu med alternativa förslag när det gäller Ekebykorsningen. Nu måste något ske. Det går inte att år efter år bara prata.

Att genomfarten kommer att flyttas inom de närmaste åren kan nog betraktas som en utopi.

Häromveckan skedde ännu en olycka med svåra konsekvenser vid Ekebykorsningen. Vad som orsakade olyckan har ännu inte klarlagts.

Enligt Bosse Björk, samhällsplaneringschef i Karlskoga kommun, arbetar Trafikverket med en plan för ombyggnad av korsningen. Arbetet är prioriterat. Kommunen är också delaktig i arbetet. I nuläget samlar man in information för att avgöra hur en lösning kan se ut.

Bosse Björk säger i samma intervju att Trafikverket inte arbetar händelsebaserat. Detta kan man möjligen förstå, men nog tycker de flesta att en så olycksdrabbad korsning borde ha högsta prioritet. Han framhåller också att något fartgupp inte kan komma ifråga eftersom det handlar om en Europaväg.

Det borde inte vara omöjligt att titta på provisoriska lösningar, medan man inväntar Trafikverkets slutliga analys och lösning.

Det är ingen tvekan om att vägavsnittet från Odlingen genom Ekeby-korsningen fram till stora rondellen är farlig ur trafiksynpunkt. Här kan man se ideliga tillbud; bilister och lastbilschaufförer som tävlar för att passera grönt ljus och sedan tränga sig in i gemensam fil strax före rondellen.

Nu gäller det att trycka på för en snabb hantering. Utan påtryckningar och en stor envishet hade vi aldrig fått till ombyggnaden av E:18 från Karlskoga till Adolfsberg.

Kommunen borde kräva tillfälliga insatser medan Trafikverket arbetar på den slutliga lösningen. På något sätt borde även trafikanterna uppmärksammas om det olycksdrabbade vägavsnittet.

Det är nu handling behövs. Det får inte ske en enda olycka till.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Under åren har det skrivits åtskilliga spaltmeter om genomfarten i Karlskoga och tillbuden och olyckorna har varit många. Många har varit oroliga över trafiksituationen. Tjänstemän och politiker har också medverkat i medborgardialoger, där olika förslag till lösningar har presenterats. Enligt Trafikverket arbetar man nu med alternativa förslag när det gäller Ekebykorsningen. Nu måste något ske. Det går inte att år efter år bara prata.

Att genomfarten kommer att flyttas inom de närmaste åren kan nog betraktas som en utopi.

Häromveckan skedde ännu en olycka med svåra konsekvenser vid Ekebykorsningen. Vad som orsakade olyckan har ännu inte klarlagts.

Enligt Bosse Björk, samhällsplaneringschef i Karlskoga kommun, arbetar Trafikverket med en plan för ombyggnad av korsningen. Arbetet är prioriterat. Kommunen är också delaktig i arbetet. I nuläget samlar man in information för att avgöra hur en lösning kan se ut.

Bosse Björk säger i samma intervju att Trafikverket inte arbetar händelsebaserat. Detta kan man möjligen förstå, men nog tycker de flesta att en så olycksdrabbad korsning borde ha högsta prioritet. Han framhåller också att något fartgupp inte kan komma ifråga eftersom det handlar om en Europaväg.

Det borde inte vara omöjligt att titta på provisoriska lösningar, medan man inväntar Trafikverkets slutliga analys och lösning.

Det är ingen tvekan om att vägavsnittet från Odlingen genom Ekeby-korsningen fram till stora rondellen är farlig ur trafiksynpunkt. Här kan man se ideliga tillbud; bilister och lastbilschaufförer som tävlar för att passera grönt ljus och sedan tränga sig in i gemensam fil strax före rondellen.

Nu gäller det att trycka på för en snabb hantering. Utan påtryckningar och en stor envishet hade vi aldrig fått till ombyggnaden av E:18 från Karlskoga till Adolfsberg.

Kommunen borde kräva tillfälliga insatser medan Trafikverket arbetar på den slutliga lösningen. På något sätt borde även trafikanterna uppmärksammas om det olycksdrabbade vägavsnittet.

Det är nu handling behövs. Det får inte ske en enda olycka till.

Margareta Karlsson

Ledarskribent