2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

Onödiga jobb är onödiga

Enkla jobb är inte så enkelt. Tvärtom är det ganska invecklat. Sveriges välstånd vilar till stora delar på ett pragmatiskt fokus på produktivitet. Under mer än ett halvt sekel har enkla jobb rationaliserats bort.

Eller enkla och enkla. Snarare är det väl så att tekniska framsteg, centrala löneförhandlingar och arbetets skatter har varit starkt pådrivande för att mogna företag och förvaltningar har ansträngt sig för att genomföra effektiviseringar som leder till personalneddragningar. De jobb som försvann var inte nödvändigtvis enkla. De blev däremot alltmer onödiga.

Att binda fast kapital och löneutrymme vid onödiga jobb är inte särskilt begåvat. Det blir inte särskilt mycket mer begåvat om de onödiga jobben betalas med låga löner. Onödiga jobb är just onödiga.

LO-ekonomen Torbjörn Hållö skriver om enkla jobb i Expressen (28/9). Hans poäng är att politiker inte borde vara så fixerade vid att hitta på enkla jobb. De borde istället lägga mer möda på att styra in svenska ungdomar och nyanlända invandrare mot de högst nödvändiga jobben som snickare, undersköterskor, lastbilsmekaniker och plåtslagare. Dessa jobb är exempel på yrken där efterfrågan på många håll i landet är större än utbudet.

Enligt Hållö utgörs ungefär en tredjedel av de nyanlända under 40 år av ”en grupp som har utbildning motsvarande nioårig grundskola eller bristfällig gymnasieskola. För den (--) gruppen utgör yrkesutbildning en god möjlighet till jobb”, skriver LO-ekonomen.

Torbjörn Hållö pekar på något som måste vara ett signalfel av Trafikverksmagnitud på den svenska arbets/utbildningsmarknaden. Arbetslösa människor och elever som ska välja linje i gymnasieskolan borde flockas likt sockerbitssugna flugor runt flera av de tillgängliga yrkesutbildningarna. Så är det emellertid inte överallt. Långt därifrån överallt.

Den här sortens jobb är enkla i den meningen att det inte behövs åravis av högskolestudier för att komma ut i lönealstrande aktivitet och för att komma in i karriär- och utvecklingsalstrande miljöer.

Med fler människor ut i nödvändiga och enkla jobb enligt definitionen ovan så behövs det mindre bidrag, skriver Hållö. Med mindre bidrag behövs det mindre ångestladdad iver att hitta på enkla/billiga/onödiga jobb.

Widar Andersson

Folkbladet

Eller enkla och enkla. Snarare är det väl så att tekniska framsteg, centrala löneförhandlingar och arbetets skatter har varit starkt pådrivande för att mogna företag och förvaltningar har ansträngt sig för att genomföra effektiviseringar som leder till personalneddragningar. De jobb som försvann var inte nödvändigtvis enkla. De blev däremot alltmer onödiga.

Att binda fast kapital och löneutrymme vid onödiga jobb är inte särskilt begåvat. Det blir inte särskilt mycket mer begåvat om de onödiga jobben betalas med låga löner. Onödiga jobb är just onödiga.

LO-ekonomen Torbjörn Hållö skriver om enkla jobb i Expressen (28/9). Hans poäng är att politiker inte borde vara så fixerade vid att hitta på enkla jobb. De borde istället lägga mer möda på att styra in svenska ungdomar och nyanlända invandrare mot de högst nödvändiga jobben som snickare, undersköterskor, lastbilsmekaniker och plåtslagare. Dessa jobb är exempel på yrken där efterfrågan på många håll i landet är större än utbudet.

Enligt Hållö utgörs ungefär en tredjedel av de nyanlända under 40 år av ”en grupp som har utbildning motsvarande nioårig grundskola eller bristfällig gymnasieskola. För den (--) gruppen utgör yrkesutbildning en god möjlighet till jobb”, skriver LO-ekonomen.

Torbjörn Hållö pekar på något som måste vara ett signalfel av Trafikverksmagnitud på den svenska arbets/utbildningsmarknaden. Arbetslösa människor och elever som ska välja linje i gymnasieskolan borde flockas likt sockerbitssugna flugor runt flera av de tillgängliga yrkesutbildningarna. Så är det emellertid inte överallt. Långt därifrån överallt.

Den här sortens jobb är enkla i den meningen att det inte behövs åravis av högskolestudier för att komma ut i lönealstrande aktivitet och för att komma in i karriär- och utvecklingsalstrande miljöer.

Med fler människor ut i nödvändiga och enkla jobb enligt definitionen ovan så behövs det mindre bidrag, skriver Hållö. Med mindre bidrag behövs det mindre ångestladdad iver att hitta på enkla/billiga/onödiga jobb.

Widar Andersson

Folkbladet