2016-09-24 06:00

2016-09-24 06:00

Fantastiskt Degerfors

Näringsliv. Svenskt Näringsliv presenterade häromdagen sin senaste ranking. Degerfors blev årets klättrare i Örebro län och hamnade på nionde plats bland klättrarna i landet.

Från plats 224 till 152 i år bland Sveriges 290 kommuner. En enorm prestation!

Man blir nyfiken på hur Degerfors har arbetat för att få till ett så bra näringslivsklimat. Jag analyserade därför siffrorna för Degerfors och Karlskoga. Då kunde man se att Degerfors hade mycket bra resultat på exempelvis en punkt, som handlar om hur företagarna upplever konkurrens från kommunen. Här hamnar Degerfors på plats 30 och Karlskoga på 227.e. När det gäller kommunpolitikernas attityder hamnar Degerfors på plats 139 och Karlskoga på 210. Tjänstemännens attityder är liknande. Degerfors 82 och Karlskoga 196.

I ovanstående tror jag att grundorsaken till den dåliga totalrankingen (plats 221) för Karlskogas del finns. Nu gäller det att Karlskoga tar krafttag.

Suzanne Hällströms analys för Degerfors tror jag är riktig. Många företagsbesök och vikten av att politikerna finns ute i kommuninvånarnas vardag. Hon säger också att politikerna är väldigt tillgängliga och att man arbetar på flera plan för att förbättra näringslivsklimatet.

När det gäller politikernas besök på arbetsplatserna så måste politikerna vara insatta i företagets verksamhet. Annars kan det slå helt fel och bli negativt. Företagarna måste också känna att politikerna är genuint intresserade av företagandet i kommunen.

Jag har skrivit i flera ledare att politikerna måste vara mera tillgängliga och lätta att nå, alldeles särskilt gäller det kommunledningen. Kommuninvånarna och företagarna vill också att politikerna lyssnar och tar till sig av tankar och idéer. Annars uppstår inget förtroende.

Det är nu viktigt att kommunens ansvariga för näringslivsklimatet noggrant analyserar resultatet från Svenskt Näringsliv. Rankingen har ett gott rykte och är betydelsefull vid nyetableringar av företag.

Att skjuta på budbäraren och säga att resultaten är svåra att förstå och inte rättvisande är föga framgångsrikt.

Nu gäller det att kavla upp ärmarna och ta tag i problematiken med de dåliga resultaten i Karlskoga. På den här nivån ska inte Karlskoga ligga.

Det kanske till och med vore värdefullt om företrädarna för Karlskoga kommun åkte till Degerfors för att lära av hur man arbetar där.

Det kan faktiskt vara så att storebror (som en del kallar Karlskoga) har en del att lära av lillebror.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Från plats 224 till 152 i år bland Sveriges 290 kommuner. En enorm prestation!

Man blir nyfiken på hur Degerfors har arbetat för att få till ett så bra näringslivsklimat. Jag analyserade därför siffrorna för Degerfors och Karlskoga. Då kunde man se att Degerfors hade mycket bra resultat på exempelvis en punkt, som handlar om hur företagarna upplever konkurrens från kommunen. Här hamnar Degerfors på plats 30 och Karlskoga på 227.e. När det gäller kommunpolitikernas attityder hamnar Degerfors på plats 139 och Karlskoga på 210. Tjänstemännens attityder är liknande. Degerfors 82 och Karlskoga 196.

I ovanstående tror jag att grundorsaken till den dåliga totalrankingen (plats 221) för Karlskogas del finns. Nu gäller det att Karlskoga tar krafttag.

Suzanne Hällströms analys för Degerfors tror jag är riktig. Många företagsbesök och vikten av att politikerna finns ute i kommuninvånarnas vardag. Hon säger också att politikerna är väldigt tillgängliga och att man arbetar på flera plan för att förbättra näringslivsklimatet.

När det gäller politikernas besök på arbetsplatserna så måste politikerna vara insatta i företagets verksamhet. Annars kan det slå helt fel och bli negativt. Företagarna måste också känna att politikerna är genuint intresserade av företagandet i kommunen.

Jag har skrivit i flera ledare att politikerna måste vara mera tillgängliga och lätta att nå, alldeles särskilt gäller det kommunledningen. Kommuninvånarna och företagarna vill också att politikerna lyssnar och tar till sig av tankar och idéer. Annars uppstår inget förtroende.

Det är nu viktigt att kommunens ansvariga för näringslivsklimatet noggrant analyserar resultatet från Svenskt Näringsliv. Rankingen har ett gott rykte och är betydelsefull vid nyetableringar av företag.

Att skjuta på budbäraren och säga att resultaten är svåra att förstå och inte rättvisande är föga framgångsrikt.

Nu gäller det att kavla upp ärmarna och ta tag i problematiken med de dåliga resultaten i Karlskoga. På den här nivån ska inte Karlskoga ligga.

Det kanske till och med vore värdefullt om företrädarna för Karlskoga kommun åkte till Degerfors för att lära av hur man arbetar där.

Det kan faktiskt vara så att storebror (som en del kallar Karlskoga) har en del att lära av lillebror.

Margareta Karlsson

Ledarskribent