2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

En tydlig kursändring

Archer imponerar och att försvarsmakten beslutat att köpa ett antal ger hopp både om en ny inriktning av försvaret och för industrin i Karlskoga.

För en tid sedan höll Försvarsmakten sitt regionala chefsmöte i Boden. Samtidigt som Överbefälhavaren Michael Bydén och delar av Försvarsmaktsledningen gick igenom nuläget blickade man även framåt.

De nya försvarsbesluten kräver diskussioner för att vi ska få ett försvar som ligger i tiden och som befolkningen har förtroende för. Vikten nu är att försvaret under en femårsperiod ska få både bättre stridskraft och samverkan.

En intressant och viktig iakttagelse från sammankomsten i Boden var att Artilleriregementet samtidigt passade på att visa upp och provskjuta den nya moderniserade Archern vilken är en vidareutveckling av Haubits 77B men med bland mycket annat bättre skjutprestanda den är även anpassad för internationell ammunitionsamt är helautomatisk. Den uppgraderade versionen kräver även mindre bemanning.

Minst lika glädjande som det var viktigt och intressant var Försvarsmaktsledningens omdömen efter uppvisningen. En lyrisk Överbefälhavare ska ha utbrustit ”Har aldrig skjutit med något i närheten av det här”.

Avrundningen av mötet med Garnision Nord, vilket är samlingsnamnet för de militära förbanden i Norrbotten, gav mycket förhoppningar och en förhoppningsvis ljus framtid för Artilleriregementet och då även för Archer.

Att FMV Försvarets materielverk och BAE Systems Bofors AB har haft och har ett avtal där serietillverkning och slutleverans ingår gör att Archer lever vidare och förhoppningsvis fortsätter imponera och ge ringar på vattnet.

Att höstbudgeten som nyligen presenterades och innebär att Försvarsmakten köper ett antal Archer och placerar flera på Gotland räven tydlig kursändring från den förra regeringens ”köpa från hyllan” koncept. I och med att BAE Systems Bofors AB är navet i Archer så torde framtiden även för försvarsindustrin och sysselsättningen i Karlskoga även i framtiden stå sig stark och vara utvecklingsbar.

Historiken och kunskaperna vi har här på orten vida kända och ett signum för bruksandan vi har runt Möckeln detta gör att ordrarna nu ökar för försvarsindustrin här på orten.

Acke Månsson

Ledarskribent

För en tid sedan höll Försvarsmakten sitt regionala chefsmöte i Boden. Samtidigt som Överbefälhavaren Michael Bydén och delar av Försvarsmaktsledningen gick igenom nuläget blickade man även framåt.

De nya försvarsbesluten kräver diskussioner för att vi ska få ett försvar som ligger i tiden och som befolkningen har förtroende för. Vikten nu är att försvaret under en femårsperiod ska få både bättre stridskraft och samverkan.

En intressant och viktig iakttagelse från sammankomsten i Boden var att Artilleriregementet samtidigt passade på att visa upp och provskjuta den nya moderniserade Archern vilken är en vidareutveckling av Haubits 77B men med bland mycket annat bättre skjutprestanda den är även anpassad för internationell ammunitionsamt är helautomatisk. Den uppgraderade versionen kräver även mindre bemanning.

Minst lika glädjande som det var viktigt och intressant var Försvarsmaktsledningens omdömen efter uppvisningen. En lyrisk Överbefälhavare ska ha utbrustit ”Har aldrig skjutit med något i närheten av det här”.

Avrundningen av mötet med Garnision Nord, vilket är samlingsnamnet för de militära förbanden i Norrbotten, gav mycket förhoppningar och en förhoppningsvis ljus framtid för Artilleriregementet och då även för Archer.

Att FMV Försvarets materielverk och BAE Systems Bofors AB har haft och har ett avtal där serietillverkning och slutleverans ingår gör att Archer lever vidare och förhoppningsvis fortsätter imponera och ge ringar på vattnet.

Att höstbudgeten som nyligen presenterades och innebär att Försvarsmakten köper ett antal Archer och placerar flera på Gotland räven tydlig kursändring från den förra regeringens ”köpa från hyllan” koncept. I och med att BAE Systems Bofors AB är navet i Archer så torde framtiden även för försvarsindustrin och sysselsättningen i Karlskoga även i framtiden stå sig stark och vara utvecklingsbar.

Historiken och kunskaperna vi har här på orten vida kända och ett signum för bruksandan vi har runt Möckeln detta gör att ordrarna nu ökar för försvarsindustrin här på orten.

Acke Månsson

Ledarskribent