2016-09-20 06:00

2016-09-20 06:00

Baylans framtid är nu

I lördags var det fullt pådrag i Norrköpings centrala kvarter. Tusentals - kändes det som i alla fall - människor klättrade och hoppade över eldhinder i tävlingen Action Run. Fyra små nazistiska pojkar från någon obskyr organisation delade samtidigt ut flygblad på Drottninggatan; omringade av uppemot tio polisbilar.

Ungefär vid samma tidpunkt och något mer i skymundan samlades ett par hundra socialdemokrater från Mellansverige på Louis de Geer för att diskutera framtidsfrågor. Jag var där.

Det var ett bra möte. Det som framförallt var bra var att framtiden i det stora hela fick vara i fred. Riktig politik är nämligen här och nu. Likt Action Run löparna har S sina egna eldhinder - låga förtroendesiffror, krisande regeringspartner, svåra invandringspolitiska påfrestningar, den urknepiga regeringsfrågan - att försöka ta sig över. Så många som möjligt av de där hindren behöver passeras från nu och fram till valet 2018.

Likt nazistpojkarna på stan får sina egon uppblåst av all polisbevakning så betyder också polisen mycket för socialdemokraternas chanser att göra ett bra val nästa gång.

Samordnings - och energiminister Ibrahim Baylan var en av deltagarna på S-mötet i lördags. Baylan har statsministerns uppdrag att samordna regeringens insatser mot segregationen.

Ibrahim Baylan pekade ut två problemfält där framsteg borde vara möjliga inom ett par år. Det första är tryggheten i samhället; inte minst tryggheten i de socialt mest utsatta orterna i landet.

”Bilbränderna och våldet mot blåljuspersonal måste sjunka drastiskt och förtroendet för polisen måste öka rejält”, sa Baylan.

Det andra området är skolresultaten.

”Det finns ett hundratal grundskolor i Sverige där år efter år inte ens hälften av eleverna blir behöriga till gymnasiet. Så kan vi inte ha det”, sa Baylan.

Ibrahim Baylan har hittat rätt. Han uppträder också med en ny och mer mogen säkerhet. Det märks att han är trygg med att ha statsminister Stefan Löfvens stöd i ryggen. Vilket behövs. Det kommer att bli tufft att nå fram. Det kommer att osa hett internt. Men det kan gå.

”Vi har chansen. Det är bättre att styra än att sitta på kanten och gnälla”, sa Baylan.

Så är det.

Widar Andersson

Folkbladet

I lördags var det fullt pådrag i Norrköpings centrala kvarter. Tusentals - kändes det som i alla fall - människor klättrade och hoppade över eldhinder i tävlingen Action Run. Fyra små nazistiska pojkar från någon obskyr organisation delade samtidigt ut flygblad på Drottninggatan; omringade av uppemot tio polisbilar.

Ungefär vid samma tidpunkt och något mer i skymundan samlades ett par hundra socialdemokrater från Mellansverige på Louis de Geer för att diskutera framtidsfrågor. Jag var där.

Det var ett bra möte. Det som framförallt var bra var att framtiden i det stora hela fick vara i fred. Riktig politik är nämligen här och nu. Likt Action Run löparna har S sina egna eldhinder - låga förtroendesiffror, krisande regeringspartner, svåra invandringspolitiska påfrestningar, den urknepiga regeringsfrågan - att försöka ta sig över. Så många som möjligt av de där hindren behöver passeras från nu och fram till valet 2018.

Likt nazistpojkarna på stan får sina egon uppblåst av all polisbevakning så betyder också polisen mycket för socialdemokraternas chanser att göra ett bra val nästa gång.

Samordnings - och energiminister Ibrahim Baylan var en av deltagarna på S-mötet i lördags. Baylan har statsministerns uppdrag att samordna regeringens insatser mot segregationen.

Ibrahim Baylan pekade ut två problemfält där framsteg borde vara möjliga inom ett par år. Det första är tryggheten i samhället; inte minst tryggheten i de socialt mest utsatta orterna i landet.

”Bilbränderna och våldet mot blåljuspersonal måste sjunka drastiskt och förtroendet för polisen måste öka rejält”, sa Baylan.

Det andra området är skolresultaten.

”Det finns ett hundratal grundskolor i Sverige där år efter år inte ens hälften av eleverna blir behöriga till gymnasiet. Så kan vi inte ha det”, sa Baylan.

Ibrahim Baylan har hittat rätt. Han uppträder också med en ny och mer mogen säkerhet. Det märks att han är trygg med att ha statsminister Stefan Löfvens stöd i ryggen. Vilket behövs. Det kommer att bli tufft att nå fram. Det kommer att osa hett internt. Men det kan gå.

”Vi har chansen. Det är bättre att styra än att sitta på kanten och gnälla”, sa Baylan.

Så är det.

Widar Andersson

Folkbladet