2016-09-19 06:00

2016-09-19 06:00

Besvärlig situation

LEDARE

I början av oktober kommer 20 kommunalråd från norra delen av Sverige att träffa inrikesminister Anders Ygeman på Rosenbad för att diskutera krisen inom polisen.

Bland kommunalråden finns Göran Bergström, tjänstledig poliskommissarie från Strömsund. Han säger bland annat att omorganisationen av polismyndigheten skett utan att man tagit hänsyn till polisernas kritik ute på fältet.

Under sommaren har man inte klarat den så kallade minimibemanningen. I region norr har det inneburit att en patrull fått ansvara för ett område vars geografiska yta är större än Danmark. Om oturen varit framme kan det ta fyra timmars framkörningstid. Göran Bergström jämför med Stockholm. Om samma situation skulle inträffa där, skulle det betyda att närmaste lediga polis som kunde rycka ut på ett larm befann sig norr om Sundsvall.

Syftet med omorganisationen var, att polisen skulle komma närmare medborgarna och bli mer effektiv. Dessutom få mera tid för att arbeta förebyggande. Polisförbundet och många enskilda poliser säger nu att polisen kommer allt längre bort från människors vardag i den nya organisationen. Arbetet med organisationen har också tagit mycket kraft från det ordinarie arbetet.

Flera poliser söker jobb utanför polisen eller andra tjänster än i yttre tjänst. Detta är fullt förståeligt eftersom arbetsmiljön är allt annat än avundsvärd idag. Hot, våld, stenkastning och bränder är för många poliser vardag i flera områden i Sverige, inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Polischefen Dan Eliasson sa för en tid sedan i en lördagsintervju i Sveriges Radio, att han var hoppfull att polisverksamheten skulle bli mycket bättre.

Förra veckan kom så meddelandet från polischefen att den organisation som håller på att genomföras ska ses över. Fler brott ska utredas och uppklarningsfallen öka. Han uttryckte också bekymmer över arbetsmiljön för polisen och utlovade utbildningsplatser för fler poliser. Relationen till polisfacket ansåg han också som ett viktigt förbättringsområde.

Det är på tiden att polisledningen tar till sig av den kritik som framförts. En omorganisation går inte att genomföra om inte personalen är involverad i diskussionerna och är med på tåget

Medborgarna har haft ett mycket stort förtroende för polisen, men förtroendet är på nedåtgående enligt SOM- institutet. Tilliten kan snabbt minska om brottsdrabbade känner att de inte kan få hjälp i en utsatt situation. Tyvärr kan det bli en förtroendekris.

Vi vill alla ha en polismyndighet som fungerar.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Bland kommunalråden finns Göran Bergström, tjänstledig poliskommissarie från Strömsund. Han säger bland annat att omorganisationen av polismyndigheten skett utan att man tagit hänsyn till polisernas kritik ute på fältet.

Under sommaren har man inte klarat den så kallade minimibemanningen. I region norr har det inneburit att en patrull fått ansvara för ett område vars geografiska yta är större än Danmark. Om oturen varit framme kan det ta fyra timmars framkörningstid. Göran Bergström jämför med Stockholm. Om samma situation skulle inträffa där, skulle det betyda att närmaste lediga polis som kunde rycka ut på ett larm befann sig norr om Sundsvall.

Syftet med omorganisationen var, att polisen skulle komma närmare medborgarna och bli mer effektiv. Dessutom få mera tid för att arbeta förebyggande. Polisförbundet och många enskilda poliser säger nu att polisen kommer allt längre bort från människors vardag i den nya organisationen. Arbetet med organisationen har också tagit mycket kraft från det ordinarie arbetet.

Flera poliser söker jobb utanför polisen eller andra tjänster än i yttre tjänst. Detta är fullt förståeligt eftersom arbetsmiljön är allt annat än avundsvärd idag. Hot, våld, stenkastning och bränder är för många poliser vardag i flera områden i Sverige, inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Polischefen Dan Eliasson sa för en tid sedan i en lördagsintervju i Sveriges Radio, att han var hoppfull att polisverksamheten skulle bli mycket bättre.

Förra veckan kom så meddelandet från polischefen att den organisation som håller på att genomföras ska ses över. Fler brott ska utredas och uppklarningsfallen öka. Han uttryckte också bekymmer över arbetsmiljön för polisen och utlovade utbildningsplatser för fler poliser. Relationen till polisfacket ansåg han också som ett viktigt förbättringsområde.

Det är på tiden att polisledningen tar till sig av den kritik som framförts. En omorganisation går inte att genomföra om inte personalen är involverad i diskussionerna och är med på tåget

Medborgarna har haft ett mycket stort förtroende för polisen, men förtroendet är på nedåtgående enligt SOM- institutet. Tilliten kan snabbt minska om brottsdrabbade känner att de inte kan få hjälp i en utsatt situation. Tyvärr kan det bli en förtroendekris.

Vi vill alla ha en polismyndighet som fungerar.

Margareta Karlsson

Ledarskribent