2016-09-08 06:00

2016-09-08 06:00

Ministern med drag

Civilminister Ardalan Shakarabi tycks vara en minister som inte vilar på hanen. Knappt hade förslaget om ny regionindelning presenterats förrän han aviserade en kommunreform. Denna kommer att utredas under detta år.

I våras gick statsminister Stefan Löfvén och Shakarabi också ut i en gemensam debattartikel i DN. Här beskrevs att regeringen borde analysera om det fanns myndigheter, som kunde bedriva sin verksamhet på andra håll i landet än i Stockholm.

I artikeln sades det att staten har ett ansvar för att hela Sverige håller ihop. Människor, orter och hela bygder ska inte känna sig övergivna. Shakarabi beskrev också att han kommer att peka ut flera statliga verk som ska flyttas från Stockholm.

Myndigheten Statens servicecenter, fick senare i uppdrag att titta på vilka tjänster som skulle kunna samordnas och utlokaliseras. Slutsatsen i en delrapport som överlämnades var, att informationstekniktjänster och ekonomisk administration skulle spara pengar åt staten och ge jobb utanför storstäderna.

Generaldirektören Thomas Pålsson, påtalade att det finns fördelar med utflyttning av myndigheter. Bland annat att arbetskraften ute i landet är stabil. Dessutom är hyreskostnaderna betydligt lägre än i Stockholm. Brist på rätt utbildad personal hade inte heller varit något problem sedan myndigheten inrättades 2012.

Just bristen på kompetent arbetskraft var ett argument som användes när myndigheter skulle flyttas i början av 2000-talet. Till och med brister i den sociala kompetensen var ett argument som användes mot flytt. Trots motstånd utlokaliserades en hel del jobb till orter som drabbats av neddragningar genom försvarsbeslut.

Det är naturligtvis inte lätt att flytta myndigheter, men det är inte rimligt att drygt hälften av landets myndigheter finns i Stockholms län. Länets andel av de statsanställda ligger på cirka 30 procent.

Hur denna snedfördelning har kunnat uppstå är obegriplig. Men det är bra om den åtminstone delvis kan rättas till. Säkerligen kommer utlokaliseringen att vålla en hel del oro och många diskussioner. Det ska bli intressant att höra vilka argumenten blir denna gång.

Shakarabis initiativ är utmärkt. Närvaron av myndigheter betyder mycket för den lokala utvecklingen och staten kan tjäna mycket genom samordning av exempelvis IT-kostnaderna.

Nu är det dags för de lokala politikerna att framföra önskemål och erbjuda lokaler. Inte minst för att visa att kommunerna är alerta och beredda att ta sin del av ansvaret. Flera myndigheter är redan på gång ut i landet, bland annat E-hälsomyndigheten, som flyttas till Kalmar. Denna flytt innebär 100 nya jobb till Kalmar.

Karlskoga och Degerfors skulle må bra av att få hit en myndighet. Båda orterna har förlorat många arbetstillfällen.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Civilminister Ardalan Shakarabi tycks vara en minister som inte vilar på hanen. Knappt hade förslaget om ny regionindelning presenterats förrän han aviserade en kommunreform. Denna kommer att utredas under detta år.

I våras gick statsminister Stefan Löfvén och Shakarabi också ut i en gemensam debattartikel i DN. Här beskrevs att regeringen borde analysera om det fanns myndigheter, som kunde bedriva sin verksamhet på andra håll i landet än i Stockholm.

I artikeln sades det att staten har ett ansvar för att hela Sverige håller ihop. Människor, orter och hela bygder ska inte känna sig övergivna. Shakarabi beskrev också att han kommer att peka ut flera statliga verk som ska flyttas från Stockholm.

Myndigheten Statens servicecenter, fick senare i uppdrag att titta på vilka tjänster som skulle kunna samordnas och utlokaliseras. Slutsatsen i en delrapport som överlämnades var, att informationstekniktjänster och ekonomisk administration skulle spara pengar åt staten och ge jobb utanför storstäderna.

Generaldirektören Thomas Pålsson, påtalade att det finns fördelar med utflyttning av myndigheter. Bland annat att arbetskraften ute i landet är stabil. Dessutom är hyreskostnaderna betydligt lägre än i Stockholm. Brist på rätt utbildad personal hade inte heller varit något problem sedan myndigheten inrättades 2012.

Just bristen på kompetent arbetskraft var ett argument som användes när myndigheter skulle flyttas i början av 2000-talet. Till och med brister i den sociala kompetensen var ett argument som användes mot flytt. Trots motstånd utlokaliserades en hel del jobb till orter som drabbats av neddragningar genom försvarsbeslut.

Det är naturligtvis inte lätt att flytta myndigheter, men det är inte rimligt att drygt hälften av landets myndigheter finns i Stockholms län. Länets andel av de statsanställda ligger på cirka 30 procent.

Hur denna snedfördelning har kunnat uppstå är obegriplig. Men det är bra om den åtminstone delvis kan rättas till. Säkerligen kommer utlokaliseringen att vålla en hel del oro och många diskussioner. Det ska bli intressant att höra vilka argumenten blir denna gång.

Shakarabis initiativ är utmärkt. Närvaron av myndigheter betyder mycket för den lokala utvecklingen och staten kan tjäna mycket genom samordning av exempelvis IT-kostnaderna.

Nu är det dags för de lokala politikerna att framföra önskemål och erbjuda lokaler. Inte minst för att visa att kommunerna är alerta och beredda att ta sin del av ansvaret. Flera myndigheter är redan på gång ut i landet, bland annat E-hälsomyndigheten, som flyttas till Kalmar. Denna flytt innebär 100 nya jobb till Kalmar.

Karlskoga och Degerfors skulle må bra av att få hit en myndighet. Båda orterna har förlorat många arbetstillfällen.

Margareta Karlsson

Ledarskribent