2016-09-07 06:00

2016-09-07 06:00

Ledningen ska använda verktygen

Sjukvård. Då händer det igen. Karlskoga lasarett med patienter och anställda får figurera försökskaniner då de styrande lappar och lagar i en redan slimmad verksamhet.

Har man ingen dialog med personalen eller ser var behoven finns? Vad ska ett lasarett som det i Karlskoga kunna erbjuda?

Anser de styrande att psykiatrin och förlossning är mindre viktiga verksamheter i kommun på över 30 000 invånare samtidigt som befolkningen ökar.

”I det här läget är ambitionen att se över alternativa lösningar för att erbjuda en så god vårdinsats som möjligt”. Så ska det alltid vara. De ska vara en norm.

Stängningen handlar om personalbrist. Varför bör man ställa sig. Arbetskraft finns det gott om. Med tanke på de hårda krav som ställts på arbetssökande så låter det anmärkningsvärt.

Har man verkligen kollat platsbanker och haft kontakt med arbetsförmedlare? Det viktigaste är ju om ledningen har ledningen lyssnat på de anställda och gjort allt för att göra så bra scheman för dem?

Scheman som stämmer in i verksamheten och belastningen dygnets alla timmar?

Nöjd och trygg personal innebär dito för vårdtagarna och brukarna. Det finns så mycket man kan göra för att göra en tjänst inom i det här fallet psykiatrin allt från lönesättning och möjlighet till arbetstidsförkortning.

Detta är verkligen verktyg som landstings- och sjukhusledningen bör använda sig av.

Sedan finns det ett mycket tydligt klargörande som blir uppenbart och ställer samtliga inblandade oskyldiga. Det handlar om politiska beslut. Mycket av problemen vi nu fått är av tidigare politiska beslut som inneburit nedskärningar på utbildningsfronten med färre utbildningsplatser lägre, ersättningsnivåer som försvårar karriärbyte mellan två jobb. Det handlar nu om att prioritera rätt var ärvdes rätt att satsa, var finns behoven, var behövs behoven i morgon. Stängningar kan få katastrofala följder.

Acke Månsson

Ledarskribent

Har man ingen dialog med personalen eller ser var behoven finns? Vad ska ett lasarett som det i Karlskoga kunna erbjuda?

Anser de styrande att psykiatrin och förlossning är mindre viktiga verksamheter i kommun på över 30 000 invånare samtidigt som befolkningen ökar.

”I det här läget är ambitionen att se över alternativa lösningar för att erbjuda en så god vårdinsats som möjligt”. Så ska det alltid vara. De ska vara en norm.

Stängningen handlar om personalbrist. Varför bör man ställa sig. Arbetskraft finns det gott om. Med tanke på de hårda krav som ställts på arbetssökande så låter det anmärkningsvärt.

Har man verkligen kollat platsbanker och haft kontakt med arbetsförmedlare? Det viktigaste är ju om ledningen har ledningen lyssnat på de anställda och gjort allt för att göra så bra scheman för dem?

Scheman som stämmer in i verksamheten och belastningen dygnets alla timmar?

Nöjd och trygg personal innebär dito för vårdtagarna och brukarna. Det finns så mycket man kan göra för att göra en tjänst inom i det här fallet psykiatrin allt från lönesättning och möjlighet till arbetstidsförkortning.

Detta är verkligen verktyg som landstings- och sjukhusledningen bör använda sig av.

Sedan finns det ett mycket tydligt klargörande som blir uppenbart och ställer samtliga inblandade oskyldiga. Det handlar om politiska beslut. Mycket av problemen vi nu fått är av tidigare politiska beslut som inneburit nedskärningar på utbildningsfronten med färre utbildningsplatser lägre, ersättningsnivåer som försvårar karriärbyte mellan två jobb. Det handlar nu om att prioritera rätt var ärvdes rätt att satsa, var finns behoven, var behövs behoven i morgon. Stängningar kan få katastrofala följder.

Acke Månsson

Ledarskribent