2016-08-10 06:00

2016-08-10 06:00

Du får inte vara med

LEDARE: Otrygghet

Hur många av våra 7-åringar, som börjar skolan i år ska behöva höra: "Du får inte vara med", inte bara en gång utan åter och åter igen?

Det gör ont att uppleva detta, inte minst för ett barn som har små möjligheter att påverka sin situation. Här måste de vuxna träda in och markera. Att vara passiv som vuxen är att acceptera mobbning. Det är inte försvarbart att vända bort blicken och låtsas att man inte hör.

I flera år har organisationen Friends granskat hur det ser ut i de svenska skolorna. Det kan konstateras att drygt åtta procent av landets elever mobbas i skolan. Detta betyder 60 000 elever. Denna siffra har legat på ungefär samma nivå under tjugo år.

Många barn känner sig otrygga i skolan och mår dåligt när de ska gå till skolan. Var tionde elev som utsatts för mobbning under skoltiden lider av detta långt upp i vuxen ålder och kan hamna i utanförskap. Inte sällan hoppar de av gymnasiet och får sedan svårigheter att hitta jobb. Ofta drabbas de också av ohälsa, som i värsta fall kan leda till självmord.

I tidningen Dagens Samhälle kunde man läsa att den mobbning som förekommer under ett år kostar samhället 17,5 miljarder de kommande 30 åren. För samhället uppstår flera kostnader bland annat produktionsförluster, försörjningskostnader och vårdkostnader. Totalt beräknas kostnaden för en person som får livslånga besvär av mobbning till mellan 1,6 – 4,5 miljoner kronor. Enligt Lars Arrhenius på Friends har kostnaden tagits fram för att beslutsfattare på olika nivåer ska fatta kloka beslut för att öka barns trygghet.

Tyvärr är det så att risken att råka ut för mobbning inte är mindre idag, trots att kunskapen ökat vad som kan vara effektivt mot mobbning. Allmän stökighet i klassrum och på skolgårdar kan bidra till mobbning. Tyvärr är det svårt att komma undan eftersom utsattheten fortsätter dygnet runt på nätet.

Man kan undra hur många barn och ungdomar som kommer att bli förföljda och trakasserade under detta läsår. Skolan har ett stort ansvar att se tecknen och följa upp. Men vi andra vuxna har också ett stort ansvar för alla ska känna sig trygga. Vi måste alla agera mot mobbarna.

Vi kommer att ha ett gigantiskt folkhälso- och samhällsproblem om vi inte agerar.

Det är nu vi kan vända utvecklingen.

 

Margareta Karlsson

Det gör ont att uppleva detta, inte minst för ett barn som har små möjligheter att påverka sin situation. Här måste de vuxna träda in och markera. Att vara passiv som vuxen är att acceptera mobbning. Det är inte försvarbart att vända bort blicken och låtsas att man inte hör.

I flera år har organisationen Friends granskat hur det ser ut i de svenska skolorna. Det kan konstateras att drygt åtta procent av landets elever mobbas i skolan. Detta betyder 60 000 elever. Denna siffra har legat på ungefär samma nivå under tjugo år.

Många barn känner sig otrygga i skolan och mår dåligt när de ska gå till skolan. Var tionde elev som utsatts för mobbning under skoltiden lider av detta långt upp i vuxen ålder och kan hamna i utanförskap. Inte sällan hoppar de av gymnasiet och får sedan svårigheter att hitta jobb. Ofta drabbas de också av ohälsa, som i värsta fall kan leda till självmord.

I tidningen Dagens Samhälle kunde man läsa att den mobbning som förekommer under ett år kostar samhället 17,5 miljarder de kommande 30 åren. För samhället uppstår flera kostnader bland annat produktionsförluster, försörjningskostnader och vårdkostnader. Totalt beräknas kostnaden för en person som får livslånga besvär av mobbning till mellan 1,6 – 4,5 miljoner kronor. Enligt Lars Arrhenius på Friends har kostnaden tagits fram för att beslutsfattare på olika nivåer ska fatta kloka beslut för att öka barns trygghet.

Tyvärr är det så att risken att råka ut för mobbning inte är mindre idag, trots att kunskapen ökat vad som kan vara effektivt mot mobbning. Allmän stökighet i klassrum och på skolgårdar kan bidra till mobbning. Tyvärr är det svårt att komma undan eftersom utsattheten fortsätter dygnet runt på nätet.

Man kan undra hur många barn och ungdomar som kommer att bli förföljda och trakasserade under detta läsår. Skolan har ett stort ansvar att se tecknen och följa upp. Men vi andra vuxna har också ett stort ansvar för alla ska känna sig trygga. Vi måste alla agera mot mobbarna.

Vi kommer att ha ett gigantiskt folkhälso- och samhällsproblem om vi inte agerar.

Det är nu vi kan vända utvecklingen.

 

Margareta Karlsson