2016-07-30 06:00

2016-07-30 06:00

Tandhälsa måste bli billigare

TANDHÄLSA

Ett par gånger per år är tandvården på tapeten, i bästa fall. Har man barn och ungdomar i hemmet i varje fall. Vi har faktiskt en väl utvecklad tandvård i Sverige. Men allt är inte bra.

Här i Karlskoga har vi en mycket väl fungerande och professionell folktandvård och där till en rad privata aktörer. Så utbudet på och tillgången till tandvård är god här på orten. Det är heller inte detta som är problemet utan tandhälsan hos många.

Det är dyrt att gå till tandläkaren och det kan bli mycket dyrt att inte ha råd att gå till tandläkaren. Extra utsatta är ensamstående, många äldre och även arbetslösa och sjuka.

Att ha råd till tandvård i dag handlar om plånbokens tjocklek med det är det faktiskt en klassfråga. Detta är mycket olyckligt.

Det är angeläget att LO med sin tandvårdsutredning få politikerna att vakna och agera än mer än nu. LO har helt rätt i att tandvårdssystemet måste ses över. Man har även antagit krav från senaste kongressen. Att högkostnadsskyddet som gäller för grundläggande sjukvården även ska gälla tandvården. LO vill också att man höjer åldersgränsen för fri tandvård till 25 års ålder.

Riksrevisionen bland annat har granskat borgarnas tandvårdsreform från 2007. Det har visat sig att tandvårdssystemet med den reformen blivit kostnadsdrivande. Helt enkelt att både privata och offentligägda aktörer överdebiterar.

Det har gått så långt att man hos olika aktörer infört bonusprogram vilka går ut på att tandläkarna primernas om de gör överskott. Här är tandvårdsinsatser som inte är motiverade i tandhälsosynpunkt vanligt förekommande.

Det räcker inte att dutta och prioritera enbart några få. Tandvården ska kosta som sjukvården för visst hör tänderna till kroppen och inte heller ska en människas inkomst avgöra dennes tillgång och möjlighet att få eller söka vård. Bollen har legat och ligger fortfarande hos våra folkvalda politiker.

Acke Månsson

Ledarskribent

Här i Karlskoga har vi en mycket väl fungerande och professionell folktandvård och där till en rad privata aktörer. Så utbudet på och tillgången till tandvård är god här på orten. Det är heller inte detta som är problemet utan tandhälsan hos många.

Det är dyrt att gå till tandläkaren och det kan bli mycket dyrt att inte ha råd att gå till tandläkaren. Extra utsatta är ensamstående, många äldre och även arbetslösa och sjuka.

Att ha råd till tandvård i dag handlar om plånbokens tjocklek med det är det faktiskt en klassfråga. Detta är mycket olyckligt.

Det är angeläget att LO med sin tandvårdsutredning få politikerna att vakna och agera än mer än nu. LO har helt rätt i att tandvårdssystemet måste ses över. Man har även antagit krav från senaste kongressen. Att högkostnadsskyddet som gäller för grundläggande sjukvården även ska gälla tandvården. LO vill också att man höjer åldersgränsen för fri tandvård till 25 års ålder.

Riksrevisionen bland annat har granskat borgarnas tandvårdsreform från 2007. Det har visat sig att tandvårdssystemet med den reformen blivit kostnadsdrivande. Helt enkelt att både privata och offentligägda aktörer överdebiterar.

Det har gått så långt att man hos olika aktörer infört bonusprogram vilka går ut på att tandläkarna primernas om de gör överskott. Här är tandvårdsinsatser som inte är motiverade i tandhälsosynpunkt vanligt förekommande.

Det räcker inte att dutta och prioritera enbart några få. Tandvården ska kosta som sjukvården för visst hör tänderna till kroppen och inte heller ska en människas inkomst avgöra dennes tillgång och möjlighet att få eller söka vård. Bollen har legat och ligger fortfarande hos våra folkvalda politiker.

Acke Månsson

Ledarskribent