2016-07-15 06:00

2016-07-15 06:00

Parkeringsskivan är på plats

LEDARE

Då var den här då. Efterlängtad både från politiskt och privat håll. Parkeringsskivan.

Den har diskuterats och debatterats i många år. Nu görs ett försök med parkeringsskivan på Kulans takparkering som blev avgiftsfri från och med första juli. För att parkera där krävs nu en parkeringsskiva då myntapparaterna är borttagna på taket. Parkeringstiden som gäller är två timmar.

P-skivorna ska finnas tillgängliga i brevlådor placerade i trapphusen på väg upp till taket. Parkeringsskivorna tog snabbt slut. Bra att veta är att det går att skriva en lapp med ankomst tid i vindrutan och den måste såklart vara synlig.

Kontrollera en extra gång att den syns när bildörren stängts. Onödigt att få en P-bot.

Det går även att använda P-skivor från andra kommuner. Det blir intressant att följa upp detta och om det visar sig ha fungerat väl bör det nog finnas möjligheter att hela kommunen på sikt kan ha P-skivan som verktyg vid parkering på orten.

Det är inte bara kommunen som är inblandad och enda part i detta så en bred utvärdering blir viktig.

På övriga avgiftsparkeringar kommer p-biljettautomaterna bytas ut så att de kan hantera de nya mynten, kortbetalning samt sms-betalning. Parkeringsdebatten Karlskoga kommer fortsätta.

Parterna står fortfarande långt ifrån varandra vad det gäller kostnaderna för vad detta med avgiftsfri parkering medför. Permanent gratis parkering centralt med P-skiva eller inte, det återstår att se.

Problemet är kostnaderna för underhåll, snöröjning och kontroll. Fastighetsägarna är inte nöjda.

Kommunen får inte subventionera hela denna summa då fastighetsägarna och butikerna utanför centrum får stå för denna kostnad själva. Att ett praktiskt och billigt parkeringsalternativ är viktigt för kommunen står klart.

 

Acke Månsson

Ledarskribent

Den har diskuterats och debatterats i många år. Nu görs ett försök med parkeringsskivan på Kulans takparkering som blev avgiftsfri från och med första juli. För att parkera där krävs nu en parkeringsskiva då myntapparaterna är borttagna på taket. Parkeringstiden som gäller är två timmar.

P-skivorna ska finnas tillgängliga i brevlådor placerade i trapphusen på väg upp till taket. Parkeringsskivorna tog snabbt slut. Bra att veta är att det går att skriva en lapp med ankomst tid i vindrutan och den måste såklart vara synlig.

Kontrollera en extra gång att den syns när bildörren stängts. Onödigt att få en P-bot.

Det går även att använda P-skivor från andra kommuner. Det blir intressant att följa upp detta och om det visar sig ha fungerat väl bör det nog finnas möjligheter att hela kommunen på sikt kan ha P-skivan som verktyg vid parkering på orten.

Det är inte bara kommunen som är inblandad och enda part i detta så en bred utvärdering blir viktig.

På övriga avgiftsparkeringar kommer p-biljettautomaterna bytas ut så att de kan hantera de nya mynten, kortbetalning samt sms-betalning. Parkeringsdebatten Karlskoga kommer fortsätta.

Parterna står fortfarande långt ifrån varandra vad det gäller kostnaderna för vad detta med avgiftsfri parkering medför. Permanent gratis parkering centralt med P-skiva eller inte, det återstår att se.

Problemet är kostnaderna för underhåll, snöröjning och kontroll. Fastighetsägarna är inte nöjda.

Kommunen får inte subventionera hela denna summa då fastighetsägarna och butikerna utanför centrum får stå för denna kostnad själva. Att ett praktiskt och billigt parkeringsalternativ är viktigt för kommunen står klart.

 

Acke Månsson

Ledarskribent