2016-07-06 06:00

2016-07-06 06:00

Små barn på internet

Internet. I en rapport från Statens medieråd har 1600 barn och lika många föräldrar svarat på frågor om sina medievanor. Den visar att det dagliga internetanvändandet fortsätter att öka, inte minst bland de riktigt små barnen.

Bland barn 5-8 år använder 21 procent internet dagligen. Små barn tittar ofta på rörliga bilder och spelar olika spel. Surfplattorna har kommit att betyda mycket för ökningen.

Undersökningsresultatet har förstås orsakat debatt. Frågan är om det är bra om små barn använder internet i så stor omfattning. Meningarna är som vanligt delade. Här finns förespråkare som menar att det är en naturlig utveckling att barn vill använda skärmar. Andra manar till försiktighet.

Barnläkaren Hugo Lagercranz säger att små barn behöver mycket direktkontakt och uppmuntran från sina föräldrar de första levnadsåren. Hans uppfattning är också att det finns belägg för att barn som ofta har datorskärmen som barnvakt försenas i språkutvecklingen.

En motståndare har han i Elza Dunkels, forskare i pedagogik vid Umeå universitet. Hon är kritisk till en moralistisk inställning till barns användande av surfplattor, mobiltelefoner och datorer. Hon medger ändå att Lagercranz kan ha rätt när han påtalar att ett ökat användande i tidig ålder kan få negativa effekter på vissa delar av ett barns utveckling. Men när det kommer till den tekniska utvecklingen måste vi acceptera vissa förluster. Ökad allmänbildning och förmåga till kritiskt tänkande hör till de positiva effekterna.

Vad som är lämpligt eller inte får väl tiden utvisa. Klart är väl ändå att skärmen inte borde användas som barnvakt. De appar som används måste vara anpassade till barnets ålder. Forskningen har också visat att program av typen Baby Einstein och Baby Mozart inte gör barnen smartare. Ingenting kan ersätta den direkta kontakten för att stimulera språkutvecklingen.

Som alltid är det nog så att man som förälder bör göra en egen bedömning om vad som är lämpligt och studera hur barnet reagerar.

De flesta forskare tycks ändå vara överens om att riktigt små barns användande av skärmar bör begränsas. Detta kan vara bra att tänka på när man ska göra sin bedömning.

Margareta Karlsson

Bland barn 5-8 år använder 21 procent internet dagligen. Små barn tittar ofta på rörliga bilder och spelar olika spel. Surfplattorna har kommit att betyda mycket för ökningen.

Undersökningsresultatet har förstås orsakat debatt. Frågan är om det är bra om små barn använder internet i så stor omfattning. Meningarna är som vanligt delade. Här finns förespråkare som menar att det är en naturlig utveckling att barn vill använda skärmar. Andra manar till försiktighet.

Barnläkaren Hugo Lagercranz säger att små barn behöver mycket direktkontakt och uppmuntran från sina föräldrar de första levnadsåren. Hans uppfattning är också att det finns belägg för att barn som ofta har datorskärmen som barnvakt försenas i språkutvecklingen.

En motståndare har han i Elza Dunkels, forskare i pedagogik vid Umeå universitet. Hon är kritisk till en moralistisk inställning till barns användande av surfplattor, mobiltelefoner och datorer. Hon medger ändå att Lagercranz kan ha rätt när han påtalar att ett ökat användande i tidig ålder kan få negativa effekter på vissa delar av ett barns utveckling. Men när det kommer till den tekniska utvecklingen måste vi acceptera vissa förluster. Ökad allmänbildning och förmåga till kritiskt tänkande hör till de positiva effekterna.

Vad som är lämpligt eller inte får väl tiden utvisa. Klart är väl ändå att skärmen inte borde användas som barnvakt. De appar som används måste vara anpassade till barnets ålder. Forskningen har också visat att program av typen Baby Einstein och Baby Mozart inte gör barnen smartare. Ingenting kan ersätta den direkta kontakten för att stimulera språkutvecklingen.

Som alltid är det nog så att man som förälder bör göra en egen bedömning om vad som är lämpligt och studera hur barnet reagerar.

De flesta forskare tycks ändå vara överens om att riktigt små barns användande av skärmar bör begränsas. Detta kan vara bra att tänka på när man ska göra sin bedömning.

Margareta Karlsson