2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

En stark budget

Budget. I dagarna två har det debatterats budgetalternativ då kommunstyrelsen kommit med underlag till kommunfullmäktige.

Majoriteten levererar en stark budget med tydligt fokus på att man vill behålla, stärka och förbättra den kommunala verksamheten. Det blev tydligt att det är skillnad på budget alternativen.

Hur enade är allianspartierna?

Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna tävlade om att måla upp en bild om att mörka moln lurar i vassen samt att domedagen är nära för Karlskoga. Sverigedemokraterna var väldigt passiva. Inte lätt att skylla på invandringen och invandrare när ekonomin går bra och signalerna visar att vi blir fler i kommunen vilket kommer att stärka orten på många sätt.

Glädjande i debatten var att det över lag verkar ha hänt något i det politiska arbetet. Breda och snabba diskussioner har börjat föras. Detta innebär att arbetet i nämnder fram till beslutet fullmäktige kan effektiviseras.

Visst mycket kan och måste bli bättre. Det sker nu. Blocköverskridande samarbete som länge varit otänkbart har öppnats upp. Det handlar främst i och om skolfrågan. Här har majoriteten och opposition verkligen släppt skyttegravskriget och insett att denna så viktiga fråga förtjänar bättre. Genom att ta ansvar har man nu på allvar brett tagit tag i problemet med de låga resultaten i skolan.

Detta bådar riktigt gott trots stora skiljelinjer ideologiskt. Karlskoga kommer med majoritetens budget få en välarbetad budget. En budget som kommer att innebära höga krav på både underhålls- och investeringsbehov i de kommunala verksamheterna där uppföljning och samverkan med samhällsfunktioner som polis och socialtjänst och inte minst det lokala näringslivet är av yttersta vikt.

Fungerar och lyckas detta kommer den kommunala verksamheten kunna bli både ännu mer effektiv, bättre och billigare. Det som är en god början är att Karlskoga har en förhöjd sysselsättningsgrad samt påbörjat rätten till heltid inom den kommunalverksamheten. En kommunal verksamhet som riskerar läggas ut på entreprenad om alliansens och oppositionens budget skulle få majoritet.

Miljöpartiet visade att man står relativt långt i från det som återstår av alliansen. Man skulle kunnat vara en del av majoriteten egentligen. Miljöpartiet fick alliansen att gå i taket genom att man markerade att den privata intresseorganisationen Svenskt Näringsliv ska hålla sig i från kommunernas budgetarbete.

Helt rätt.

Marknaden ska hålla sig i från skolan, vården och omsorgen. Marknaden är lika med affärsverksamhet. Skolor, vårdcentraler och apotek till exempel borde inte få chansen att kunna gå i konkurs. Det är i slut ändan du och jag som bestämmer hur det ska bli.

 

Acke Månsson,

lagerarbetare och socialdemokrat.

Majoriteten levererar en stark budget med tydligt fokus på att man vill behålla, stärka och förbättra den kommunala verksamheten. Det blev tydligt att det är skillnad på budget alternativen.

Hur enade är allianspartierna?

Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna tävlade om att måla upp en bild om att mörka moln lurar i vassen samt att domedagen är nära för Karlskoga. Sverigedemokraterna var väldigt passiva. Inte lätt att skylla på invandringen och invandrare när ekonomin går bra och signalerna visar att vi blir fler i kommunen vilket kommer att stärka orten på många sätt.

Glädjande i debatten var att det över lag verkar ha hänt något i det politiska arbetet. Breda och snabba diskussioner har börjat föras. Detta innebär att arbetet i nämnder fram till beslutet fullmäktige kan effektiviseras.

Visst mycket kan och måste bli bättre. Det sker nu. Blocköverskridande samarbete som länge varit otänkbart har öppnats upp. Det handlar främst i och om skolfrågan. Här har majoriteten och opposition verkligen släppt skyttegravskriget och insett att denna så viktiga fråga förtjänar bättre. Genom att ta ansvar har man nu på allvar brett tagit tag i problemet med de låga resultaten i skolan.

Detta bådar riktigt gott trots stora skiljelinjer ideologiskt. Karlskoga kommer med majoritetens budget få en välarbetad budget. En budget som kommer att innebära höga krav på både underhålls- och investeringsbehov i de kommunala verksamheterna där uppföljning och samverkan med samhällsfunktioner som polis och socialtjänst och inte minst det lokala näringslivet är av yttersta vikt.

Fungerar och lyckas detta kommer den kommunala verksamheten kunna bli både ännu mer effektiv, bättre och billigare. Det som är en god början är att Karlskoga har en förhöjd sysselsättningsgrad samt påbörjat rätten till heltid inom den kommunalverksamheten. En kommunal verksamhet som riskerar läggas ut på entreprenad om alliansens och oppositionens budget skulle få majoritet.

Miljöpartiet visade att man står relativt långt i från det som återstår av alliansen. Man skulle kunnat vara en del av majoriteten egentligen. Miljöpartiet fick alliansen att gå i taket genom att man markerade att den privata intresseorganisationen Svenskt Näringsliv ska hålla sig i från kommunernas budgetarbete.

Helt rätt.

Marknaden ska hålla sig i från skolan, vården och omsorgen. Marknaden är lika med affärsverksamhet. Skolor, vårdcentraler och apotek till exempel borde inte få chansen att kunna gå i konkurs. Det är i slut ändan du och jag som bestämmer hur det ska bli.

 

Acke Månsson,

lagerarbetare och socialdemokrat.