2016-06-21 06:00

2016-06-21 06:00

Livsviktigt vatten

Vatten. För ett antal år sedan började diskussionerna ta fart om hur dricksvattenförsörjningen skulle säkras i kommunerna. Ett flertal experter ansåg bland annat att det skulle bli nödvändigt att se till att det fanns reservvattentäkter. Ändå var det nog få som trodde att Sverige skulle kunna drabbas av brist på rent vatten.

Häromveckan överlämnade Gunnar Holmberg, landshövding i Västernorrland, en utredning till landsbygdsministern. Titeln var En trygg dricksvattenförsörjning.

I denna konstateras att det svenska klimatet blir blötare och varmare med flera störningar och extrema väderförhållanden. Det kan tyckas att vi inte skulle behöva oroas, men med klimatförändringarna ökar risken för att mikroorganismer växer till och att kemiska föroreningar når grundvattnet.

Ingen av oss glömmer utbrottet i dricksvattnet i Östersund och Skellefteå för ett antal år sedan. Det tog mycket lång tid innan man lyckades åtgärda problemet med bland annat UV-ljus.

Riskerna för vattenbrist ökar speciellt i sydöstra Sverige, inte minst på Öland och Gotland. På Öland har man redan fattat beslut om att dra en vattenledning på havsbotten från fastlandet till Öland. För Gotlands del är inte en vattenledning från fastlandet ett alternativ. Där satsar man på försök att avsalta vatten från Östersjön.

Bevattningsförbud infördes redan 1 april i år och under sommaren får invånarna inte fylla poolen eller vattna fotbollsplaner med kommunalt vatten.

Landshövding Holmberg efterlyser mera samarbete kring dricksvattnet. Vattentäkter som dricksvattnet kommer ifrån måste skyddas bättre och utredningen anser att 30 procent av samtliga vattentäkter har dåligt skydd. Här påtalar man även risken för ökat terror- och krigshot.

I Sverige har rent vatten ansetts som en självklarhet. I andra länder är vattnet en lyxvara. Det är nu en nödvändighet att det satsas mera för att skydda vattenförsörjningen, inte minst för att klara försörjningen av vatten till en ökad befolkning och på grund av klimatförändringarna. Vattenanläggningar måste byggas ut och säkerheten höjas.

Kostnaden för utbyggnaden kommer att hamna hos kommuninvånarna via höjda avgifter. Politikerna drar sig i det längsta med att höja avgifter, men skall vi fortsättningsvis kunna säkerställa vattenkvaliteten krävs det stora investeringar.

Rent vatten är både skyddsvärt och livsviktigt, inte bara för vår generation utan också för kommande generationer.

Margareta Karlsson

Häromveckan överlämnade Gunnar Holmberg, landshövding i Västernorrland, en utredning till landsbygdsministern. Titeln var En trygg dricksvattenförsörjning.

I denna konstateras att det svenska klimatet blir blötare och varmare med flera störningar och extrema väderförhållanden. Det kan tyckas att vi inte skulle behöva oroas, men med klimatförändringarna ökar risken för att mikroorganismer växer till och att kemiska föroreningar når grundvattnet.

Ingen av oss glömmer utbrottet i dricksvattnet i Östersund och Skellefteå för ett antal år sedan. Det tog mycket lång tid innan man lyckades åtgärda problemet med bland annat UV-ljus.

Riskerna för vattenbrist ökar speciellt i sydöstra Sverige, inte minst på Öland och Gotland. På Öland har man redan fattat beslut om att dra en vattenledning på havsbotten från fastlandet till Öland. För Gotlands del är inte en vattenledning från fastlandet ett alternativ. Där satsar man på försök att avsalta vatten från Östersjön.

Bevattningsförbud infördes redan 1 april i år och under sommaren får invånarna inte fylla poolen eller vattna fotbollsplaner med kommunalt vatten.

Landshövding Holmberg efterlyser mera samarbete kring dricksvattnet. Vattentäkter som dricksvattnet kommer ifrån måste skyddas bättre och utredningen anser att 30 procent av samtliga vattentäkter har dåligt skydd. Här påtalar man även risken för ökat terror- och krigshot.

I Sverige har rent vatten ansetts som en självklarhet. I andra länder är vattnet en lyxvara. Det är nu en nödvändighet att det satsas mera för att skydda vattenförsörjningen, inte minst för att klara försörjningen av vatten till en ökad befolkning och på grund av klimatförändringarna. Vattenanläggningar måste byggas ut och säkerheten höjas.

Kostnaden för utbyggnaden kommer att hamna hos kommuninvånarna via höjda avgifter. Politikerna drar sig i det längsta med att höja avgifter, men skall vi fortsättningsvis kunna säkerställa vattenkvaliteten krävs det stora investeringar.

Rent vatten är både skyddsvärt och livsviktigt, inte bara för vår generation utan också för kommande generationer.

Margareta Karlsson

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.