2016-06-16 06:00

2016-06-16 06:00

Fantastisk slutsats

LEDARE

Studiero. Efter otaliga undersökningar om den svenska skolans situation kom Skolinspektionen nyligen med förklaringen till varför svenska skolelever inte når acceptabla resultat. Hör och häpna! Eleverna behöver studiero.

Skolinspektionen har granskat 30 grundskolor med elever i årskurs 7 – 9, både kommunala och friskolor i olika delar av landet. Eleverna har besvarat enkäter och intervjuer har gjorts med 30 rektorer och 272 lärare.

Generaldirektör Helén Ängmo säger att en tredjedel av eleverna inte har tillräcklig studiero på lektionerna och att de störs av andra elever. Det handlar inte bara om högljuddhet. Inspektörerna noterade att många elever kan göra annat på lektionerna, surfa på mobilen, använda sociala medier eller gå ut och in i klassrummet.

Skolinspektionens slutsats blev att det var viktigt med tydliga ramar för eleverna när det gäller lektionerna och att det ska vara läraren som är klassrummets ledare. Rektorns roll poängteras också. Medvetenheten om vad som händer i klassrummet och på lektionerna måste tydliggöras.

Jag tycker att det är ytterst märkligt att det ska ta många år av nedmontering av den svenska skolan innan man inser att arbetsmiljön är oerhört viktig för både elever och lärare. Det finns naturligtvis andra faktorer, som bidrar till försämrade resultat, men larmrapporterna om stökigheten har förekommit under lång tid.

I sin rapport skrev Skolinspektionen också att i några av de granskade skolorna fanns allvarliga brister, stora ordningsproblem och störningar. Dessbättre beskrev inspektionen också skolor, som arbetat mycket med att få till en lugn miljö och arbete med tydliga normer på hela skolan. Där fanns hög trivsel och bra förutsättningar för lärande.

Egentligen är det helt naturliga slutsatser Skolinspektionen kommit fram till. Nu gäller det att omsätta resultatet i praktiken. Samtliga, som är involverade i skolan, måste ta sitt ansvar. Det gemensamma synsättet om vad som ska gälla på skolan är en förutsättning. Nu talar man till och med om ordningsregler.

Politikerna måste också bidra med sitt stöd till skolan. Det gäller att komma bort från flummiga floskler.

Det kommer att bli stora utmaningar i klassrummen. Förhoppningsvis ska vi slippa höra om att många elever gör annat på lektionerna.

Alla elever har rätt till trygghet och arbetsro på sin skola.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Skolinspektionen har granskat 30 grundskolor med elever i årskurs 7 – 9, både kommunala och friskolor i olika delar av landet. Eleverna har besvarat enkäter och intervjuer har gjorts med 30 rektorer och 272 lärare.

Generaldirektör Helén Ängmo säger att en tredjedel av eleverna inte har tillräcklig studiero på lektionerna och att de störs av andra elever. Det handlar inte bara om högljuddhet. Inspektörerna noterade att många elever kan göra annat på lektionerna, surfa på mobilen, använda sociala medier eller gå ut och in i klassrummet.

Skolinspektionens slutsats blev att det var viktigt med tydliga ramar för eleverna när det gäller lektionerna och att det ska vara läraren som är klassrummets ledare. Rektorns roll poängteras också. Medvetenheten om vad som händer i klassrummet och på lektionerna måste tydliggöras.

Jag tycker att det är ytterst märkligt att det ska ta många år av nedmontering av den svenska skolan innan man inser att arbetsmiljön är oerhört viktig för både elever och lärare. Det finns naturligtvis andra faktorer, som bidrar till försämrade resultat, men larmrapporterna om stökigheten har förekommit under lång tid.

I sin rapport skrev Skolinspektionen också att i några av de granskade skolorna fanns allvarliga brister, stora ordningsproblem och störningar. Dessbättre beskrev inspektionen också skolor, som arbetat mycket med att få till en lugn miljö och arbete med tydliga normer på hela skolan. Där fanns hög trivsel och bra förutsättningar för lärande.

Egentligen är det helt naturliga slutsatser Skolinspektionen kommit fram till. Nu gäller det att omsätta resultatet i praktiken. Samtliga, som är involverade i skolan, måste ta sitt ansvar. Det gemensamma synsättet om vad som ska gälla på skolan är en förutsättning. Nu talar man till och med om ordningsregler.

Politikerna måste också bidra med sitt stöd till skolan. Det gäller att komma bort från flummiga floskler.

Det kommer att bli stora utmaningar i klassrummen. Förhoppningsvis ska vi slippa höra om att många elever gör annat på lektionerna.

Alla elever har rätt till trygghet och arbetsro på sin skola.

Margareta Karlsson

Ledarskribent