2016-06-03 06:00

2016-06-03 06:00

Löfvens stora chans

Positivt. I stora delar av landet - för att inte tala om i LO-grupperna - är Socialdemokraterna mycket sårbara visavi Sverigedemokraterna.

Om det ännu finns någon som tvekar så torde partisympatiundersökningen från SCB röja undan allt tvivel. Den statistiska centralbyråns siffror visar svart på vitt att partiledningens tidigare strategival hade stora brister. Attacker om nyfascism och nazism och rasism och allt vad det har varit som har riktats mot SD har - uttryckt med återhållsam mildhet - inte haft några positiva effekter. Snarare torde det hårda och grova tonläget försvåra för Socialdemokraterna att få tillbaka väljare som gått över till Sverigedemokraterna. Det är faktiskt lätt att känna empati med medborgare som känner tvekan mot att gå tillbaka till ett parti som liknat en vid Hitlers lärjungar.

Uppgifterna i SCB är dramatiskt nakna. I maj 2014 uppmätte SCB att 57 procent av LO: s medlemmar kände sympati för Socialdemokraterna medan endast 13 procent föredrog Sverigedemokraterna. I november 2015 då invandringspolitiken slutligen kraschade inför öppen ridå hade stödet för SD stigit till 31 procent. Medan S rasat till 38 procent.

Det hoppfulla för Socialdemokraterna - och Stefan Löfvens stora chans - är att efter införandet av en reglerad invandringspolitik så förändras LO-medlemmarnas partisympatier på ett påtagligt sätt. I maj 2016 har S stigit till 45 procent medan SD dalat till 24 procent.

En liknande utveckling finns i många valkretsar. I Kalmar län rasar Socialdemokraterna från 49- och till 29 procent mellan maj 2014 och november 2015. Medan Sverigedemokraterna under samma period ökar från 3- och till 26 procent. Precis som i LO så förbättras (S) och försämras (SD) läget något efter omläggningen av politiken.

Siffrorna i många av valkretsarna - Östergötland, Dalarna, Jämtland, Blekinge, Örebro och inte minst Skånes valkretsar - talar samma tydliga språk. Jag funderar på om möjligen övervikten av utrikes födda väljare i S valmanskår har spelat partiet ett identitetspolitiskt spratt?

Kan S ha fått för sig att utrikes födda skulle avsky SD och älska invandring i helt andra dimensioner än vad som gäller för inrikes födda? Och att detta fått styra politiken? Jag vet inte. Hur som helst är sådana antaganden rejäla snedträffar. SD har ungefär lika stor andel utrikes födda sympatisörer som vad Vänstern har.

Widar Andersson

Folkbladet

Om det ännu finns någon som tvekar så torde partisympatiundersökningen från SCB röja undan allt tvivel. Den statistiska centralbyråns siffror visar svart på vitt att partiledningens tidigare strategival hade stora brister. Attacker om nyfascism och nazism och rasism och allt vad det har varit som har riktats mot SD har - uttryckt med återhållsam mildhet - inte haft några positiva effekter. Snarare torde det hårda och grova tonläget försvåra för Socialdemokraterna att få tillbaka väljare som gått över till Sverigedemokraterna. Det är faktiskt lätt att känna empati med medborgare som känner tvekan mot att gå tillbaka till ett parti som liknat en vid Hitlers lärjungar.

Uppgifterna i SCB är dramatiskt nakna. I maj 2014 uppmätte SCB att 57 procent av LO: s medlemmar kände sympati för Socialdemokraterna medan endast 13 procent föredrog Sverigedemokraterna. I november 2015 då invandringspolitiken slutligen kraschade inför öppen ridå hade stödet för SD stigit till 31 procent. Medan S rasat till 38 procent.

Det hoppfulla för Socialdemokraterna - och Stefan Löfvens stora chans - är att efter införandet av en reglerad invandringspolitik så förändras LO-medlemmarnas partisympatier på ett påtagligt sätt. I maj 2016 har S stigit till 45 procent medan SD dalat till 24 procent.

En liknande utveckling finns i många valkretsar. I Kalmar län rasar Socialdemokraterna från 49- och till 29 procent mellan maj 2014 och november 2015. Medan Sverigedemokraterna under samma period ökar från 3- och till 26 procent. Precis som i LO så förbättras (S) och försämras (SD) läget något efter omläggningen av politiken.

Siffrorna i många av valkretsarna - Östergötland, Dalarna, Jämtland, Blekinge, Örebro och inte minst Skånes valkretsar - talar samma tydliga språk. Jag funderar på om möjligen övervikten av utrikes födda väljare i S valmanskår har spelat partiet ett identitetspolitiskt spratt?

Kan S ha fått för sig att utrikes födda skulle avsky SD och älska invandring i helt andra dimensioner än vad som gäller för inrikes födda? Och att detta fått styra politiken? Jag vet inte. Hur som helst är sådana antaganden rejäla snedträffar. SD har ungefär lika stor andel utrikes födda sympatisörer som vad Vänstern har.

Widar Andersson

Folkbladet