2016-05-21 06:00

2016-05-21 06:00

Bra jobbati kommunen

Tillgänglighet. Många kommuner i landet brister i sitt arbete med att göra kommunen tillgänglig för alla sina medborgare. Enligt ett beslut i riksdagen skulle alla enkelt avhjälpta hinder vara borta senast 2010.

Trots detta beslut visar det sig att sju av tio kommuner inte fastställt några mål för ökad tillgänglighet i sina översiktsplaner. Hälften av alla kommuner ställer heller inga krav på tillgänglighet i kulturverksamheten. Detta enligt en undersökning som assistansbolaget Humana har sammanställt.

Därför är det extra glädjande att Karlskoga kommun prioriterar tillgängligheten för funktionshindrade och hamnar på en hög placering i Humanas ranking. Av de 190 kommuner som besvarat enkäten, hamnar Karlskoga på plats 15. Kommunen är också bäst i länet. En placering som alla kan glädjas åt. Kommunen får bland annat beröm för att man ställer krav på tillgänglighet när pengar till kulturverksamhet delas ut.

En person som jobbat hårt med att se över tillgängligheten i kommunen, är konsulenten för funktionshinder, Jan Fahlén. Han har under många år enträget jobbat för ett bättre samhälle att leva i för alla.

Det återstår självklart en hel del arbete, inte minst att förbättra tillgängligheten på skolgårdar samt avfasning av trottoarkanter vid övergångsställen och busshållplatser.

Mycket positivt är också att naturreservatet vid Bullerdalen skall göras mera anpassat för alla. Säkert kommer detta att uppfattas som en stor tillgång att få möjlighet att uppleva naturen på ett nära sätt.

Det är utmärkt att Humana driver på att anpassa samhället för alla medborgare.

– Det finns åtgärder som både tar tid och som kräver resurser. Men att kommunerna i så stor utsträckning inte genomför tillgänglighetsinsatser, som är enkla och kostnadsfria, tyder på en alldeles för passiv inställning, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Karlskoga skiljer sig från många andra kommuner och arbetar på ett konstruktivt sätt. Men mycket återstår att göra. Inte minst när det gäller upplysning. Det är mycket svårt att sätta sig in i hur det är att ha ett funktionshinder. Kanske lika svårt att sätta sig in i hur det är att bli gammal. Ingen har ju erfarenheten förrän man själv är där. Politikerna har här ett särskilt viktigt uppdrag, eftersom det handlar om människor i sårbara situationer.

Oavsett funktionshinder måste alla ha rätt att leva ett bra liv. Det tycks kommunen ha anammat och avsätter varje år 1 miljon kronor för tillgänglighetsanpassning.

All heder till alla som arbetar med detta angelägna område.

Margareta Karlsson

Trots detta beslut visar det sig att sju av tio kommuner inte fastställt några mål för ökad tillgänglighet i sina översiktsplaner. Hälften av alla kommuner ställer heller inga krav på tillgänglighet i kulturverksamheten. Detta enligt en undersökning som assistansbolaget Humana har sammanställt.

Därför är det extra glädjande att Karlskoga kommun prioriterar tillgängligheten för funktionshindrade och hamnar på en hög placering i Humanas ranking. Av de 190 kommuner som besvarat enkäten, hamnar Karlskoga på plats 15. Kommunen är också bäst i länet. En placering som alla kan glädjas åt. Kommunen får bland annat beröm för att man ställer krav på tillgänglighet när pengar till kulturverksamhet delas ut.

En person som jobbat hårt med att se över tillgängligheten i kommunen, är konsulenten för funktionshinder, Jan Fahlén. Han har under många år enträget jobbat för ett bättre samhälle att leva i för alla.

Det återstår självklart en hel del arbete, inte minst att förbättra tillgängligheten på skolgårdar samt avfasning av trottoarkanter vid övergångsställen och busshållplatser.

Mycket positivt är också att naturreservatet vid Bullerdalen skall göras mera anpassat för alla. Säkert kommer detta att uppfattas som en stor tillgång att få möjlighet att uppleva naturen på ett nära sätt.

Det är utmärkt att Humana driver på att anpassa samhället för alla medborgare.

– Det finns åtgärder som både tar tid och som kräver resurser. Men att kommunerna i så stor utsträckning inte genomför tillgänglighetsinsatser, som är enkla och kostnadsfria, tyder på en alldeles för passiv inställning, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Karlskoga skiljer sig från många andra kommuner och arbetar på ett konstruktivt sätt. Men mycket återstår att göra. Inte minst när det gäller upplysning. Det är mycket svårt att sätta sig in i hur det är att ha ett funktionshinder. Kanske lika svårt att sätta sig in i hur det är att bli gammal. Ingen har ju erfarenheten förrän man själv är där. Politikerna har här ett särskilt viktigt uppdrag, eftersom det handlar om människor i sårbara situationer.

Oavsett funktionshinder måste alla ha rätt att leva ett bra liv. Det tycks kommunen ha anammat och avsätter varje år 1 miljon kronor för tillgänglighetsanpassning.

All heder till alla som arbetar med detta angelägna område.

Margareta Karlsson