2016-05-11 06:00

2016-05-11 06:00

Antalet vårddagar ökar oroväckande

LEDARE

Häromveckan rapporterade Dagens medicin, att antalet dygn som patienter tillbringar på sjukhusen ökar, trots att de är klara att skrivas ut. Anledningen till att patienterna blir kvar på sjukhuset är ofta att de väntar på rehabilitering eller plats i något av kommunernas boenden.

Detta innebär ökade risker för infektioner, trycksår och försenad rehabilitering. Dessutom ökar det på platsbristen, som i sin tur kan förorsaka uppskjutna operationer.

Region Örebro län har flest utskrivningsklara patienter kvar på sjukhusen i landet i förhållande till storleken, rapporterar Dagens medicin vidare. En stor del av kostnaden faller på kommunerna, som får betala regionerna för färdigbehandlade patienter vilka ligger kvar mer än fem dagar. För Region Örebro län medförde detta extrakostnader för nära 20 miljoner kronor under första kvartalet 2015.

Richard Simonsson, regiondirektör i Örebro, menar att det är viktigt för regionen att utreda vad som förorsakar att patienten tvingas stanna kvar på sjukhuset i så hög grad i just Örebroregionen. - Det kan upplevas som tryggt att vara inlagd på sjukhuset, men det är ingen bra boendemiljö för någon som behöver rehabilitering, säger Simonsson vidare.

I Karlstad har vård – och omsorgsnämnden, i politisk enighet, tagit beslutet att inrätta så kallade rehabiliteringsteam på försök. Syftet är att skapa en bättre och tryggare utskrivningsprocess från sjukhuset. Men också att under de första sex veckorna erbjuda ett extra stöd med rehabilitering i hemmet av sjukgymnast och arbetsterapeut. Man anser att det är nödvändigt att genomföra förbättringar av samordningen kring de sköra äldre.

I en statlig utredning-Trygg och effektiv utskrivning från sjukhusvård lämnas ett antal förslag som innebär förändringar för både landsting och kommuner. Bland annat föreslås att betalningsansvaret upphävs. Samverkan måste till. Även i samband med utskrivningen av patienten trycks det på samordning i det gemensamma planeringsarbetet. Trots att detta diskuterats under många år fungerar det inte alltid på ett tillfredsställande sätt. Flera andra förslag har aktualiseras i utredningen.

Syftet med utredningen har varit att se till att patienterna får en god vård och att samtidigt undvika onödig vistelse på sjukhus.

Vikten av rehabilitering vid hemgång har jag tagit upp i tidigare ledare. Eftersom allt fler äldre troligen kommer att fortsätta att bo i det egna hemmet, är det av största vikt att insatserna sätts in omedelbart.

Karlstad kommun är på rätt väg. Deras arbetssätt borde kunna prövas i samtliga kommuner i Region Örebro län. Inställningen från karlstadpolitikerna att man vill förbättra för de sköra äldre är en fin och efterföljansvärd inställning.

 

 

 

Detta innebär ökade risker för infektioner, trycksår och försenad rehabilitering. Dessutom ökar det på platsbristen, som i sin tur kan förorsaka uppskjutna operationer.

Region Örebro län har flest utskrivningsklara patienter kvar på sjukhusen i landet i förhållande till storleken, rapporterar Dagens medicin vidare. En stor del av kostnaden faller på kommunerna, som får betala regionerna för färdigbehandlade patienter vilka ligger kvar mer än fem dagar. För Region Örebro län medförde detta extrakostnader för nära 20 miljoner kronor under första kvartalet 2015.

Richard Simonsson, regiondirektör i Örebro, menar att det är viktigt för regionen att utreda vad som förorsakar att patienten tvingas stanna kvar på sjukhuset i så hög grad i just Örebroregionen. - Det kan upplevas som tryggt att vara inlagd på sjukhuset, men det är ingen bra boendemiljö för någon som behöver rehabilitering, säger Simonsson vidare.

I Karlstad har vård – och omsorgsnämnden, i politisk enighet, tagit beslutet att inrätta så kallade rehabiliteringsteam på försök. Syftet är att skapa en bättre och tryggare utskrivningsprocess från sjukhuset. Men också att under de första sex veckorna erbjuda ett extra stöd med rehabilitering i hemmet av sjukgymnast och arbetsterapeut. Man anser att det är nödvändigt att genomföra förbättringar av samordningen kring de sköra äldre.

I en statlig utredning-Trygg och effektiv utskrivning från sjukhusvård lämnas ett antal förslag som innebär förändringar för både landsting och kommuner. Bland annat föreslås att betalningsansvaret upphävs. Samverkan måste till. Även i samband med utskrivningen av patienten trycks det på samordning i det gemensamma planeringsarbetet. Trots att detta diskuterats under många år fungerar det inte alltid på ett tillfredsställande sätt. Flera andra förslag har aktualiseras i utredningen.

Syftet med utredningen har varit att se till att patienterna får en god vård och att samtidigt undvika onödig vistelse på sjukhus.

Vikten av rehabilitering vid hemgång har jag tagit upp i tidigare ledare. Eftersom allt fler äldre troligen kommer att fortsätta att bo i det egna hemmet, är det av största vikt att insatserna sätts in omedelbart.

Karlstad kommun är på rätt väg. Deras arbetssätt borde kunna prövas i samtliga kommuner i Region Örebro län. Inställningen från karlstadpolitikerna att man vill förbättra för de sköra äldre är en fin och efterföljansvärd inställning.

 

 

 

  • Margareta Karlsson

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.