2016-05-06 06:00

2016-05-06 06:00

Bostads-politisk infarkt

Jan Jörnmark är historiker, ekonom, forskare och författare. Hans insatser för att slutligen och starkt bidra till utläkning av den svenska ”bostadsinfarkten” kan nog inte överskattas. Om det nu kommer en utläkning under Jan Jörnmarks livstid; vilket realistiskt sett borde betyda att saken senast är biff någon gång runt 2050?

Jörnmark själv tycks inte alltför hoppfull. I senaste numret av tidskriften Kvartal skriver han att: ”Allt talar för att situationen nu kommer att försämras drastiskt.”

Hur saker och ting förhåller sig har faktiskt varit känt sedan länge. Enligt Jörnmark är Ragnar Bentzels, Ingemar Ståhls och Assar Lindbecks bok ”Bostadsbristen”som kom 1963 fortfarande det bästa som skrivits om branschen.

1942 införde regeringen de första statliga prisregleringarna. Under den mest rigida regleringseran mellan 1942-1968 gällde total prisreglering av hyresrätter, bostadsrätter och villor byggda efter 1947.

Detta gjordes för att regeringen avsåg att styra ekonomin genom byggmarknaden när den förmodade stora ”efterkrigsdepressionen” skulle bryta ut.

Men depressionen kom aldrig. Tvärtom sköt den globala ekonomin fart och skapade expansiva rekorddecennier i ekonomin. ”Därmed var början på dagens katastrofala situation i den svenska bostadssektorn inledd”, skriver Jan Jörnmark. Politikerna förmådde inte anpassa bostadspolitiken till de nya förutsättningarna. Här grundlades dagens utanförskapsförorter och kransarna av villakommuner runt storstäderna.

Det som gör dagens situation värre än vanligt är att en ”samstämmig kör av aktörer ropar på billiga hyresrätter.” Något som dagens system absolut inte förmår att producera. Och att planlagstiftningen inte ändras. Och att bruksvärdeskontrollerade hyresrätter finns kvar. Och att riksbanken och finansinspektionen driver igenom betydande inskränkningar av ”bostadsrättsmarknaden som varit de senaste decenniernas absoluta ljuspunkt”.

Hyresregleringen var helt ur fas redan 1946. 2016 är den med alla sina förgreningar och kärl en fullbordad infarkt. Och regeringen gör ingenting för att läka ut infarkten. I sanning ett mysterium.

Widar Andersson

Folkbladet

Jan Jörnmark är historiker, ekonom, forskare och författare. Hans insatser för att slutligen och starkt bidra till utläkning av den svenska ”bostadsinfarkten” kan nog inte överskattas. Om det nu kommer en utläkning under Jan Jörnmarks livstid; vilket realistiskt sett borde betyda att saken senast är biff någon gång runt 2050?

Jörnmark själv tycks inte alltför hoppfull. I senaste numret av tidskriften Kvartal skriver han att: ”Allt talar för att situationen nu kommer att försämras drastiskt.”

Hur saker och ting förhåller sig har faktiskt varit känt sedan länge. Enligt Jörnmark är Ragnar Bentzels, Ingemar Ståhls och Assar Lindbecks bok ”Bostadsbristen”som kom 1963 fortfarande det bästa som skrivits om branschen.

1942 införde regeringen de första statliga prisregleringarna. Under den mest rigida regleringseran mellan 1942-1968 gällde total prisreglering av hyresrätter, bostadsrätter och villor byggda efter 1947.

Detta gjordes för att regeringen avsåg att styra ekonomin genom byggmarknaden när den förmodade stora ”efterkrigsdepressionen” skulle bryta ut.

Men depressionen kom aldrig. Tvärtom sköt den globala ekonomin fart och skapade expansiva rekorddecennier i ekonomin. ”Därmed var början på dagens katastrofala situation i den svenska bostadssektorn inledd”, skriver Jan Jörnmark. Politikerna förmådde inte anpassa bostadspolitiken till de nya förutsättningarna. Här grundlades dagens utanförskapsförorter och kransarna av villakommuner runt storstäderna.

Det som gör dagens situation värre än vanligt är att en ”samstämmig kör av aktörer ropar på billiga hyresrätter.” Något som dagens system absolut inte förmår att producera. Och att planlagstiftningen inte ändras. Och att bruksvärdeskontrollerade hyresrätter finns kvar. Och att riksbanken och finansinspektionen driver igenom betydande inskränkningar av ”bostadsrättsmarknaden som varit de senaste decenniernas absoluta ljuspunkt”.

Hyresregleringen var helt ur fas redan 1946. 2016 är den med alla sina förgreningar och kärl en fullbordad infarkt. Och regeringen gör ingenting för att läka ut infarkten. I sanning ett mysterium.

Widar Andersson

Folkbladet