2016-04-18 06:00

2016-04-18 06:00

Samarbete är A och O

Under årens lopp har resultaten i grundskolan och gymnasiet diskuterats flitigt i Karlskoga. Trots alla insatser är trenden nedåtgående och ligger lägre än rikssnittet. Olika stödåtgärder har satts in och datorer har inköpts för att eleverna ska hänga med i den digitala utvecklingen.

Nu presenteras ytterligare ett förslag för att förbättra skolan genom ett samverkansavtal mellan näringslivet och barn-och utbildningsnämnden.

-Vårt bidrag till att åstadkomma en förbättrad skola är en aktiv samverkan mellan näringslivet och kommunen för att skapa intresse runt utbildningar svarande mot näringslivets nuvarande och framtida behov av kompetensförsörjning, men även för att sprida kunskap om det lokala näringslivet bland skolans personal och elever, säger Dan-Åke Widenberg, vd för Karlskoga Näringsliv & Turism AB.

Tanken är att man ska utarbeta en aktivitetsplan halvårsvis som löpande uppdateras. Samtidigt ska aktiviteterna utvecklas. Senare kommer även gymnasieskolan att erbjudas ett liknande avtal.

Det är utmärkt att man vill utveckla samarbetet och att man tydligt involverar näringslivet, skolpersonal och elever. Det är av stor vikt att alla inser näringslivets betydelse för Karlskogas utveckling. Här behövs kompetent personal inför framtiden. Det finns alltså ett ömsesidigt intresse att samarbeta.

Under nästan tio år, fram till 2010, hade skolan i Karlskoga ett intensivt samarbete med företagarna. I skolan arbetades det med den så kallade Röda Tråden, ett projekt för att intressera eleverna för teknik och entreprenörskap. Alla elever från förskolan till och med gymnasieskolan deltog. De mindre barnen arbetade med olika teknikprojekt, medan de lite större eleverna genomförde studiebesök i olika företag. Detta för att eleverna skulle få en bredare syn på vilka yrken som kunde vara av intresse inför företagspraktiken i årskurs 7 – 9.

Ett av de mest kända projekten var Hojtec, som blev känt i hela Sverige genom TV. Andra delar man jobbade med var företagslektioner och utbildning av gymnasieambassadörer.

Den person som ledde detta omfattande arbete var Agneta Säker Lindstedt, en oerhört kreativ och inspirerande person som nådde stor framgång. Hon inbjöds vid flera tillfällen för att med sina elever föreläsa om företagande och entreprenörskap vid Örebro universitet. Dessutom fick hon ett Kreativitetspris, som utdelades av Forum för Småföretagarforskning, för sin gärning.

Agneta har en stor och bred kunskap och skulle kunna vara en inspiratör för de ansvariga för samverkansprojektet.

Man behöver ju inte uppfinna hjulet varje gång man startar ett projekt.

I övrigt är det bara att önska lycka till med samarbetet mellan skolan och näringslivet.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Under årens lopp har resultaten i grundskolan och gymnasiet diskuterats flitigt i Karlskoga. Trots alla insatser är trenden nedåtgående och ligger lägre än rikssnittet. Olika stödåtgärder har satts in och datorer har inköpts för att eleverna ska hänga med i den digitala utvecklingen.

Nu presenteras ytterligare ett förslag för att förbättra skolan genom ett samverkansavtal mellan näringslivet och barn-och utbildningsnämnden.

-Vårt bidrag till att åstadkomma en förbättrad skola är en aktiv samverkan mellan näringslivet och kommunen för att skapa intresse runt utbildningar svarande mot näringslivets nuvarande och framtida behov av kompetensförsörjning, men även för att sprida kunskap om det lokala näringslivet bland skolans personal och elever, säger Dan-Åke Widenberg, vd för Karlskoga Näringsliv & Turism AB.

Tanken är att man ska utarbeta en aktivitetsplan halvårsvis som löpande uppdateras. Samtidigt ska aktiviteterna utvecklas. Senare kommer även gymnasieskolan att erbjudas ett liknande avtal.

Det är utmärkt att man vill utveckla samarbetet och att man tydligt involverar näringslivet, skolpersonal och elever. Det är av stor vikt att alla inser näringslivets betydelse för Karlskogas utveckling. Här behövs kompetent personal inför framtiden. Det finns alltså ett ömsesidigt intresse att samarbeta.

Under nästan tio år, fram till 2010, hade skolan i Karlskoga ett intensivt samarbete med företagarna. I skolan arbetades det med den så kallade Röda Tråden, ett projekt för att intressera eleverna för teknik och entreprenörskap. Alla elever från förskolan till och med gymnasieskolan deltog. De mindre barnen arbetade med olika teknikprojekt, medan de lite större eleverna genomförde studiebesök i olika företag. Detta för att eleverna skulle få en bredare syn på vilka yrken som kunde vara av intresse inför företagspraktiken i årskurs 7 – 9.

Ett av de mest kända projekten var Hojtec, som blev känt i hela Sverige genom TV. Andra delar man jobbade med var företagslektioner och utbildning av gymnasieambassadörer.

Den person som ledde detta omfattande arbete var Agneta Säker Lindstedt, en oerhört kreativ och inspirerande person som nådde stor framgång. Hon inbjöds vid flera tillfällen för att med sina elever föreläsa om företagande och entreprenörskap vid Örebro universitet. Dessutom fick hon ett Kreativitetspris, som utdelades av Forum för Småföretagarforskning, för sin gärning.

Agneta har en stor och bred kunskap och skulle kunna vara en inspiratör för de ansvariga för samverkansprojektet.

Man behöver ju inte uppfinna hjulet varje gång man startar ett projekt.

I övrigt är det bara att önska lycka till med samarbetet mellan skolan och näringslivet.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.