2016-04-12 06:00

2016-04-12 06:00

Shekarabis sexpack

Ardalan Shekarabi är ta mig tusan på väg att stöpa om den offentliga förvaltningen i Sverige. Det som utretts och stötts och blötts sedan i vart fall 1959 kommer nu att bli verklighet. Inom några år har Sverige med all säkerhet sex län och sex landsting. De tre storstadsregioner som redan finns i storstäderna kombineras med ett Norrlandslän, ett Mellanlän och ett Östsvenskt län.

Civilminister Shekarabi (S) var övertygande om detta och om det mesta när han framträdde på Erichs Communications frukostmöte på Linköpings flygplats i förra veckan. Jag var där mitt i den stora publiken av företagare, tjänstemän och politiker. Och inspirerades.

Att regionfrågan nu är på väg att lösas ut är viktigt. Sverige har en tung offentlig förvaltningsryggsäck. Att minska förvaltningen med ungefär två tredjedelar kommer att frigöra resurser som idag är inlåsta i onödigt små strukturer. Rätt genomfört finns det stora medborgarvinster att hämta i Ardalans omstöpning. En viktig fördel är att förutsättningarna för lika god sjukvård i hela landet ökar när den avancerade och dyra sjukvårdens underlag blir betydligt större.

Medan förändringsluckan ändå är öppen tänker sig Ardalan Shekarabi att även rationalisera statens verksamheter. Statliga myndigheters regioner ska överensstämma med de nya länen. Lämpliga verksamheter som till exempel löneadministration och arkivhantering läggs ihop i särskilda myndigheter som placeras i städer utanför Stockholm.

Ardalan Shekarabi är till yrket Upphandlingsjurist. Passande nog är ett av hans stora ansvarsområden att reformera de offentliga upphandlingarna i Sverige. En tung uppgift. Alltifrån Betong och till Äldreomsorg upphandlas enligt samma regelverk och till ett pris av ungefär 660 miljarder kronor per år. Han kan sina saker Shekarabi. Faktum är att han drog ner spontana applåder på morgonmötet när offentliga upphandlingar kom upp i diskussionen.

Civilministern vill ha ett större utrymme för pragmatiska lösningar där juridiken och byråkratin får maka på sig lite. Där till exempel upphandlingen av välfärdstjänster ser annorlunda ut än upphandling av vägbyggen. Shekarabi antydde även att frågan om överskott/vinst skulle kunna hanteras om köpare och utförare arbetade med ”partnering”; en modell som används bland annat i byggsektorn.

Ardalan Shekarabi är en av stjärnorna i Stefan Löfvens regering. Så är det. Men nu är det snart upp till realpolitiska bevis. Innan sommaren vet vi om han får till en majoritet i riksdagen för sitt sexpack av län/landsting. Moderaterna är märkligt nog emot. Kanske går SD ihop med M och säger nej de också. Shekarabi behöver stöd av Centern och Liberalerna. Det borde gå.

Widar Andersson

Folkbladet

Ardalan Shekarabi är ta mig tusan på väg att stöpa om den offentliga förvaltningen i Sverige. Det som utretts och stötts och blötts sedan i vart fall 1959 kommer nu att bli verklighet. Inom några år har Sverige med all säkerhet sex län och sex landsting. De tre storstadsregioner som redan finns i storstäderna kombineras med ett Norrlandslän, ett Mellanlän och ett Östsvenskt län.

Civilminister Shekarabi (S) var övertygande om detta och om det mesta när han framträdde på Erichs Communications frukostmöte på Linköpings flygplats i förra veckan. Jag var där mitt i den stora publiken av företagare, tjänstemän och politiker. Och inspirerades.

Att regionfrågan nu är på väg att lösas ut är viktigt. Sverige har en tung offentlig förvaltningsryggsäck. Att minska förvaltningen med ungefär två tredjedelar kommer att frigöra resurser som idag är inlåsta i onödigt små strukturer. Rätt genomfört finns det stora medborgarvinster att hämta i Ardalans omstöpning. En viktig fördel är att förutsättningarna för lika god sjukvård i hela landet ökar när den avancerade och dyra sjukvårdens underlag blir betydligt större.

Medan förändringsluckan ändå är öppen tänker sig Ardalan Shekarabi att även rationalisera statens verksamheter. Statliga myndigheters regioner ska överensstämma med de nya länen. Lämpliga verksamheter som till exempel löneadministration och arkivhantering läggs ihop i särskilda myndigheter som placeras i städer utanför Stockholm.

Ardalan Shekarabi är till yrket Upphandlingsjurist. Passande nog är ett av hans stora ansvarsområden att reformera de offentliga upphandlingarna i Sverige. En tung uppgift. Alltifrån Betong och till Äldreomsorg upphandlas enligt samma regelverk och till ett pris av ungefär 660 miljarder kronor per år. Han kan sina saker Shekarabi. Faktum är att han drog ner spontana applåder på morgonmötet när offentliga upphandlingar kom upp i diskussionen.

Civilministern vill ha ett större utrymme för pragmatiska lösningar där juridiken och byråkratin får maka på sig lite. Där till exempel upphandlingen av välfärdstjänster ser annorlunda ut än upphandling av vägbyggen. Shekarabi antydde även att frågan om överskott/vinst skulle kunna hanteras om köpare och utförare arbetade med ”partnering”; en modell som används bland annat i byggsektorn.

Ardalan Shekarabi är en av stjärnorna i Stefan Löfvens regering. Så är det. Men nu är det snart upp till realpolitiska bevis. Innan sommaren vet vi om han får till en majoritet i riksdagen för sitt sexpack av län/landsting. Moderaterna är märkligt nog emot. Kanske går SD ihop med M och säger nej de också. Shekarabi behöver stöd av Centern och Liberalerna. Det borde gå.

Widar Andersson

Folkbladet