2016-04-08 06:00

2016-04-08 06:00

Viktigt att satsa

De lokala moderaterna i Karlskoga bjöd för en tid sen in till samtal för en god och snabbare integration. Bra där. Men vad gjorde man på riksnivå för att förbättra den under sina år vid makten? Man hade tid och resurser. Var det viljan som saknades?

Allt ska inte skyllas på borgarna och inte heller på den sittande regeringen. Vi har resultatet av ett fruktansvärt inbördeskrig att hantera. Det är allas vår plikt att åtminstone försöka göra det bästa av läget. Faktum är att det sista decenniet har det varit viktigt att agera.

Det har länge varit akut bostadsbrist, för låg bemanning där behoven varit som störst, sämre och sämre skolresultat jämfört med andra länder. Det går heller inte att skylla på finanskrisen och lågkonjunkturen. Sverige har haft en god ekonomi både före, under och efter den. Tyvärr användes detta mest till att sänka skatter samt att ge generösa bidrag till främst höginkomsttagarna och privata aktörer i form av rut- och rotavdrag och även sänkt restaurangmoms. Lägg till de fem jobbskatteavdragen och slopade förmögenhetsskatten. Även bidragen till aktörer som förvarade arbetslösa blev stor utgift för staten.

Således har inte mycket blivit gjort för att förbättra situationen. Migrationen och integrationen hör ihop. Här är språkkunskaperna viktigast samt att man bör få en meningsfull sysselsättning. Helst ett avlönat arbete. Här kan knappast den förra borgerliga regeringen få godkänt. Man lyckades visserligen åstadkomma en överenskommelse gällande migration. Detta skedde i mars 2011 med Miljöpartiet. De var de enda som bjöds in. Överenskommelsen slog fast att Sverige ska ha en human asylpolitik. Vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samt att de som vill komma och arbeta i Sverige ska kunna göra det. Med den flyktingström vi haft visar åter att förra regeringens politik misslyckats.

Detta tog Sverigedemokraterna vara på, de som skulle hållas utanför inflytande i och med överenskommelsen mellan de borgerliga och Miljöpartiet. De tog istället kommandot över frågan. Nu har den S-ledda regeringen bytt politik. Det har redan gett resultat. Arbetslösheten minskar. Det börjar byggas fler bostäder. Det börjar utbildas mer. Det anställs mer personal där det behövs. Nu krävs det att de resurser vi har fortsätter satsas ordentligt och rätt både lokalt och i landet så att de kommunala och statliga kassorna även fortsättningsvis kan räcka till så många som möjligt i behov istället för några få utvalda.

Man måste kunna satsa samtidigt som sunt förnuft råder. Karlskoga är ett gott exempel. Det har varit många röda siffror. Men kommunen har ändå växt och blivit alltmer attraktiv för företagande och inflyttning. Jag ser med osäkerhet på den moderat offensiven runt integrationen. Det måste handla om att få samhällshjulen att snurra genom att det satsas. Karlskoga motorsportvecka är en sådan grej. Finns bostäder, hotell, butiker och möjlighet till fritidsaktiviteter och nöjesliv kan detta utvecklas och behållas på orten länge. Det har rivits mycket i kommunen. Företag har flyttat. Det är andra tider nu. Långsiktigheten ger åter positiva resultat och signaler. Med andra ord, en bättre och snabbare integration skapas inte av ökande klyftor. Tvärtom.

Acke Månsson

Ledarskribent

De lokala moderaterna i Karlskoga bjöd för en tid sen in till samtal för en god och snabbare integration. Bra där. Men vad gjorde man på riksnivå för att förbättra den under sina år vid makten? Man hade tid och resurser. Var det viljan som saknades?

Allt ska inte skyllas på borgarna och inte heller på den sittande regeringen. Vi har resultatet av ett fruktansvärt inbördeskrig att hantera. Det är allas vår plikt att åtminstone försöka göra det bästa av läget. Faktum är att det sista decenniet har det varit viktigt att agera.

Det har länge varit akut bostadsbrist, för låg bemanning där behoven varit som störst, sämre och sämre skolresultat jämfört med andra länder. Det går heller inte att skylla på finanskrisen och lågkonjunkturen. Sverige har haft en god ekonomi både före, under och efter den. Tyvärr användes detta mest till att sänka skatter samt att ge generösa bidrag till främst höginkomsttagarna och privata aktörer i form av rut- och rotavdrag och även sänkt restaurangmoms. Lägg till de fem jobbskatteavdragen och slopade förmögenhetsskatten. Även bidragen till aktörer som förvarade arbetslösa blev stor utgift för staten.

Således har inte mycket blivit gjort för att förbättra situationen. Migrationen och integrationen hör ihop. Här är språkkunskaperna viktigast samt att man bör få en meningsfull sysselsättning. Helst ett avlönat arbete. Här kan knappast den förra borgerliga regeringen få godkänt. Man lyckades visserligen åstadkomma en överenskommelse gällande migration. Detta skedde i mars 2011 med Miljöpartiet. De var de enda som bjöds in. Överenskommelsen slog fast att Sverige ska ha en human asylpolitik. Vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samt att de som vill komma och arbeta i Sverige ska kunna göra det. Med den flyktingström vi haft visar åter att förra regeringens politik misslyckats.

Detta tog Sverigedemokraterna vara på, de som skulle hållas utanför inflytande i och med överenskommelsen mellan de borgerliga och Miljöpartiet. De tog istället kommandot över frågan. Nu har den S-ledda regeringen bytt politik. Det har redan gett resultat. Arbetslösheten minskar. Det börjar byggas fler bostäder. Det börjar utbildas mer. Det anställs mer personal där det behövs. Nu krävs det att de resurser vi har fortsätter satsas ordentligt och rätt både lokalt och i landet så att de kommunala och statliga kassorna även fortsättningsvis kan räcka till så många som möjligt i behov istället för några få utvalda.

Man måste kunna satsa samtidigt som sunt förnuft råder. Karlskoga är ett gott exempel. Det har varit många röda siffror. Men kommunen har ändå växt och blivit alltmer attraktiv för företagande och inflyttning. Jag ser med osäkerhet på den moderat offensiven runt integrationen. Det måste handla om att få samhällshjulen att snurra genom att det satsas. Karlskoga motorsportvecka är en sådan grej. Finns bostäder, hotell, butiker och möjlighet till fritidsaktiviteter och nöjesliv kan detta utvecklas och behållas på orten länge. Det har rivits mycket i kommunen. Företag har flyttat. Det är andra tider nu. Långsiktigheten ger åter positiva resultat och signaler. Med andra ord, en bättre och snabbare integration skapas inte av ökande klyftor. Tvärtom.

Acke Månsson

Ledarskribent