2016-04-05 06:00

2016-04-05 06:00

Striden ärinte över

Kontanter. Om bankerna borde ha ett ansvar att tillhandahålla kontanter för sina kunder har länge varit en debatterad fråga.

Flera pensionärsorganisationer såsom PRO och SPF Seniorerna samt även näringslivsföreträdare har engagerat sig och uppmärksammat problemen med ett kontantlöst samhälle.

Häromveckan uttalade sig förre Rikspolischefen Björn Eriksson, initiativtagare till Kontantupproret, att kravet på bankerna står fast att dessa måste tillhandahålla kontanter. Han menade, i en artikel i DN, att bankerna försöker tvinga folk att använda kort för att därmed kunna höja avgifterna på dessa. Svårigheterna med att sätta in och ta ut kontanter drabbar en miljon människor, enligt honom.

Ytterligare bränsle till diskussionen tillförde riksbankschefen Stefan Ingves i en artikel i DN. Debatt. Han säger att det borde vara en lagstadgad skyldighet för bankerna att tillhandahålla kontanter efter kundernas behov. Han säger vidare att bankerna fått ett banktillstånd, som också innebär tillgång till insättningsgaranti från staten om något skulle gå fel. Då borde en rimlig motprestation vara att se till att kontanthanteringen fungerar.

På bara fem år har 154 bankkontor stängts. Många privatpersoner, mindre företag och föreningar upplever att det är svårt att ta ut kontanter. Ännu svårare är det med insättning av kontanter, även om man har konto i banken.

Enligt Riksbankens egna undersökningar har man sett att 90 procent av befolkningen som använt kontanter någon gång under den senaste månaden. Man bedömer också att kontanter kommer att finnas kvar under överskådlig tid.

Just nu ligger det en utredning på regeringens bord om grundläggande betaltjänster i Sverige. Här har man möjlighet att se till att bankerna tar sitt samhällsansvar och ger kunderna den service som efterfrågas.

Diskussionerna om kontanternas roll har blivit en infekterad fråga, som ingen vill ta i. Därför är det viktigt att regeringen återkommer med förslag till hantering av problemen.

Det enda pari som helt klart tagit ställning i frågan är Vänsterpartiet, som stödjer Riksbankschefen. Vänsterpartiet har också länge drivit kravet att bankerna ska tvingas att tillhandahålla kontanter.

Många svenska bankkunder är missnöjda med den slopade kontanthanteringen. Svenskt Kvalitetsindex undersökning visade nyligen att detta drog ner nöjdheten hos kunderna hos Swedbank, Nordea och SEB.

Denna kraftfulla signal borde respekteras.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Flera pensionärsorganisationer såsom PRO och SPF Seniorerna samt även näringslivsföreträdare har engagerat sig och uppmärksammat problemen med ett kontantlöst samhälle.

Häromveckan uttalade sig förre Rikspolischefen Björn Eriksson, initiativtagare till Kontantupproret, att kravet på bankerna står fast att dessa måste tillhandahålla kontanter. Han menade, i en artikel i DN, att bankerna försöker tvinga folk att använda kort för att därmed kunna höja avgifterna på dessa. Svårigheterna med att sätta in och ta ut kontanter drabbar en miljon människor, enligt honom.

Ytterligare bränsle till diskussionen tillförde riksbankschefen Stefan Ingves i en artikel i DN. Debatt. Han säger att det borde vara en lagstadgad skyldighet för bankerna att tillhandahålla kontanter efter kundernas behov. Han säger vidare att bankerna fått ett banktillstånd, som också innebär tillgång till insättningsgaranti från staten om något skulle gå fel. Då borde en rimlig motprestation vara att se till att kontanthanteringen fungerar.

På bara fem år har 154 bankkontor stängts. Många privatpersoner, mindre företag och föreningar upplever att det är svårt att ta ut kontanter. Ännu svårare är det med insättning av kontanter, även om man har konto i banken.

Enligt Riksbankens egna undersökningar har man sett att 90 procent av befolkningen som använt kontanter någon gång under den senaste månaden. Man bedömer också att kontanter kommer att finnas kvar under överskådlig tid.

Just nu ligger det en utredning på regeringens bord om grundläggande betaltjänster i Sverige. Här har man möjlighet att se till att bankerna tar sitt samhällsansvar och ger kunderna den service som efterfrågas.

Diskussionerna om kontanternas roll har blivit en infekterad fråga, som ingen vill ta i. Därför är det viktigt att regeringen återkommer med förslag till hantering av problemen.

Det enda pari som helt klart tagit ställning i frågan är Vänsterpartiet, som stödjer Riksbankschefen. Vänsterpartiet har också länge drivit kravet att bankerna ska tvingas att tillhandahålla kontanter.

Många svenska bankkunder är missnöjda med den slopade kontanthanteringen. Svenskt Kvalitetsindex undersökning visade nyligen att detta drog ner nöjdheten hos kunderna hos Swedbank, Nordea och SEB.

Denna kraftfulla signal borde respekteras.

Margareta Karlsson

Ledarskribent