2016-04-02 06:00

2016-04-02 06:00

Ditt svar är viktigt

Det är nu två år sedan den förra medborgarundersökningen gjordes, och inom kort kommer tusen karlskogabor att väljas ut och få ett kuvert hemskickat med posten. Undersökningen är ett verktyg för kommunen att få en uppfattning om hur invånarna i kommunen känner och tycker. Resultaten mäts i skalan 0 till 100 och kan jämföras mot tidigare mätningar. De trehuvuddelarna är: Karlskoga som en plats att leva och bo på, Karlskogas verksamheter samt Karlskogingarnas inflytande.

Tidigare resultat visar att karlskogabon inte upplever sig ha tillräckliga möjligheter att påverka. Här har kommunen fått icke godkänt och man ligger under rikssnittet. Helhetsmässigt ligger kommunen även något under rikssnittet gällande att bo och leva i Karlskoga. Även det anmärkningsvärt då vi har en aktiv och utåtriktad räddningstjänst och polis, stort kulturutbud, goda fritids och friskvårdsförutsättningar samt stort och utbrett föreningsliv. Gällande kommunala verksamheter ligger resultatet över snittet. Att nu så många som möjligt verkligen svara på undersökning är av stor vikt. Detta är faktiskt en jättechans för dig som karlskogabo att få yttra dig i lugn och ro. Tala om vad som är bra och vad som är mindre bra. Det är viktigt för oss alla i Karlskoga och ett viktigt verktyg och styrmått för beslutsfattarna att kunna fortsätta eller rätta till sådant invånarna påpekar. Målet för kommunen är ju att så många som möjligt ska känna sig nöjda och trygga.

En sak att vara stolt över är att Karlskoga kommun även i år tar emot ungdomar och sommarvikarier för ferieparktik eller sommarvikariat. Är man född 1999-2000 eller äldre än 18 år finns alltså goda chanser att få jobba inom flera av Karlskoga kommuns verksamheter. Dessa tillfällen är mycket viktiga för alla inblandade. Praktiken eller sommarjobbet ger ungdomarna en god chans att få mer inblick i det man studerar till eller har funderingar att studera till. Dessutom får de pröva på att vara en del av navet i samhället - samt givetvis få tjäna egna pengar.

Praktiken sker under tre veckor om fyra timmar per dag där arbetsuppgifterna handlar om att till exempel inom omsorgen utföra tidningsläsning, prata, promenera, umgås med de äldre och vice versa för barnen.Feriepraktiken omfattar även områden som städning, parkarbete och föreningsarbete. Här ska handledare finnas som stöd. Som sommarvikarie ersätter man ordinarie personal och ska efter introduktion deltaga i det ordinarie arbetet.

Det handlar om hela dryga 250 ferieplatser. Glädjande är också att de flesta sommarvikarierna och feriearbetarna tycker om arbetet, att de fått en bra introduktion, bra bemötande samt att man kan tänka sig rekommendera arbetsplatsen till en kompis. Vikten av en bra helhet är tydlig och otroligt viktig. Den verkar finnas här i kommunen och givetvis utvecklas och förbättras ytterligare.

Acke Månsson

Ledarskribent

Det är nu två år sedan den förra medborgarundersökningen gjordes, och inom kort kommer tusen karlskogabor att väljas ut och få ett kuvert hemskickat med posten. Undersökningen är ett verktyg för kommunen att få en uppfattning om hur invånarna i kommunen känner och tycker. Resultaten mäts i skalan 0 till 100 och kan jämföras mot tidigare mätningar. De trehuvuddelarna är: Karlskoga som en plats att leva och bo på, Karlskogas verksamheter samt Karlskogingarnas inflytande.

Tidigare resultat visar att karlskogabon inte upplever sig ha tillräckliga möjligheter att påverka. Här har kommunen fått icke godkänt och man ligger under rikssnittet. Helhetsmässigt ligger kommunen även något under rikssnittet gällande att bo och leva i Karlskoga. Även det anmärkningsvärt då vi har en aktiv och utåtriktad räddningstjänst och polis, stort kulturutbud, goda fritids och friskvårdsförutsättningar samt stort och utbrett föreningsliv. Gällande kommunala verksamheter ligger resultatet över snittet. Att nu så många som möjligt verkligen svara på undersökning är av stor vikt. Detta är faktiskt en jättechans för dig som karlskogabo att få yttra dig i lugn och ro. Tala om vad som är bra och vad som är mindre bra. Det är viktigt för oss alla i Karlskoga och ett viktigt verktyg och styrmått för beslutsfattarna att kunna fortsätta eller rätta till sådant invånarna påpekar. Målet för kommunen är ju att så många som möjligt ska känna sig nöjda och trygga.

En sak att vara stolt över är att Karlskoga kommun även i år tar emot ungdomar och sommarvikarier för ferieparktik eller sommarvikariat. Är man född 1999-2000 eller äldre än 18 år finns alltså goda chanser att få jobba inom flera av Karlskoga kommuns verksamheter. Dessa tillfällen är mycket viktiga för alla inblandade. Praktiken eller sommarjobbet ger ungdomarna en god chans att få mer inblick i det man studerar till eller har funderingar att studera till. Dessutom får de pröva på att vara en del av navet i samhället - samt givetvis få tjäna egna pengar.

Praktiken sker under tre veckor om fyra timmar per dag där arbetsuppgifterna handlar om att till exempel inom omsorgen utföra tidningsläsning, prata, promenera, umgås med de äldre och vice versa för barnen.Feriepraktiken omfattar även områden som städning, parkarbete och föreningsarbete. Här ska handledare finnas som stöd. Som sommarvikarie ersätter man ordinarie personal och ska efter introduktion deltaga i det ordinarie arbetet.

Det handlar om hela dryga 250 ferieplatser. Glädjande är också att de flesta sommarvikarierna och feriearbetarna tycker om arbetet, att de fått en bra introduktion, bra bemötande samt att man kan tänka sig rekommendera arbetsplatsen till en kompis. Vikten av en bra helhet är tydlig och otroligt viktig. Den verkar finnas här i kommunen och givetvis utvecklas och förbättras ytterligare.

Acke Månsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.