2016-03-17 06:00

2016-03-17 06:00

Flummig förnekelse

LEDARE: Skola

Sverigedemokraternas indirekta påverkan är skrämmande enorm när det kommer till sådant som förnekelse, förträngning och nonchalans. Med några få undantag har de som borde sett och talat istället blundat för invandringens problem av rädsla för att av varandra och/eller av sångerskor, vänsterikoner och författare bli anklagade för att fiska i nyfascismens och rasismens grumliga vatten.

Skolan är tyvärr ett paradexempel. Asylinvandringen till Sverige har varit hög i flera decennier. Sedan 2005 har antalen ökat rejält. Forskaren Gabriel Heller Sahlgren är knuten till Institutet för Näringslivsforskning IFN.

29 juli förra året publicerade han för IFN: s räkning rapporten ”Invandringen och Sveriges resultatfall i PISA.”I rapporten dissekerar han hur den påtagligt förändrade elevsammansättningen – färre elever med svensk bakgrund och fler med utländsk – har eldat på kunskapsraset i svensk skola.

Att det förhåller sig på det viset är självklart och välbeforskat. Bristande kunskaper i svenska hämmar givetvis inlärningsförmågan i undervisning som sker på svenska. Dessa under åren dramatiska förändringar i elevsammansättningen borde ha mötts med reformer, stöd och genomtänkta program för kvalitetskontroll och fungerande konkurrens som tvingat undermåliga skolor att stänga. Av rädsla för rasistkortet gjordes dock i stort sett inget vettigt. Det var roligare och mer riskfritt att föra pseudodebatter om vinster och katedrar.

Förhoppningsvis vänder vi nu blad.

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström presenterade tidigare i veckan rapporten ”Invandringens betydelse för skolresultaten”. Rapportens två väsentligaste slutsatser är:

1. Uppemot 85 procent av den försämrade gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart och att denna elevgrupp haft en sämre resultatutveckling än andra elever.

2. Andelen elever som invandrat efter skolstart har ökat från cirka tre procent 2006 till drygt åtta procent 2015. Andelen obehöriga i den elevgruppen ökade från 37 procent 2006 till 50 procent 2015.

Förnekelsens tid är slut. Glöm SD och glöm flummet. Vi behöver en skola som fungerar för alla barn.

Widar Andersson

 

Skolan är tyvärr ett paradexempel. Asylinvandringen till Sverige har varit hög i flera decennier. Sedan 2005 har antalen ökat rejält. Forskaren Gabriel Heller Sahlgren är knuten till Institutet för Näringslivsforskning IFN.

29 juli förra året publicerade han för IFN: s räkning rapporten ”Invandringen och Sveriges resultatfall i PISA.”I rapporten dissekerar han hur den påtagligt förändrade elevsammansättningen – färre elever med svensk bakgrund och fler med utländsk – har eldat på kunskapsraset i svensk skola.

Att det förhåller sig på det viset är självklart och välbeforskat. Bristande kunskaper i svenska hämmar givetvis inlärningsförmågan i undervisning som sker på svenska. Dessa under åren dramatiska förändringar i elevsammansättningen borde ha mötts med reformer, stöd och genomtänkta program för kvalitetskontroll och fungerande konkurrens som tvingat undermåliga skolor att stänga. Av rädsla för rasistkortet gjordes dock i stort sett inget vettigt. Det var roligare och mer riskfritt att föra pseudodebatter om vinster och katedrar.

Förhoppningsvis vänder vi nu blad.

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström presenterade tidigare i veckan rapporten ”Invandringens betydelse för skolresultaten”. Rapportens två väsentligaste slutsatser är:

1. Uppemot 85 procent av den försämrade gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart och att denna elevgrupp haft en sämre resultatutveckling än andra elever.

2. Andelen elever som invandrat efter skolstart har ökat från cirka tre procent 2006 till drygt åtta procent 2015. Andelen obehöriga i den elevgruppen ökade från 37 procent 2006 till 50 procent 2015.

Förnekelsens tid är slut. Glöm SD och glöm flummet. Vi behöver en skola som fungerar för alla barn.

Widar Andersson

 

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.