2016-03-01 06:00

2016-03-01 12:16

Tjänstefel av vårdcheferna

År av brist på vårdpersonal har satt sina spår. Trots 100-tals miljoner i anslag blöder ekonomin i Region Örebro län. Vissheten om vikten och den långsiktiga vinsten av en stabil ordinarie personal har år efter år åsidosatts.

Detta bekräftas också av en hälso- och sjukhusdirektör inom landstinget i veckans Kuriren. Detta måste ses så nära grovt tjänstefel man kan komma enligt min mening när man istället borde gjort precis tvärtom.

Paralleller till bostadskrisen är slående. Då det revs alldeles för mycket och för snabbt. Här skulle man gott kunnat samarbeta över länsgränserna. Istället för att riva hade man kunnat erbjuda boendemöjligheter och pendlarbidrag eller det omvända.

Kanske kan det bli i framtiden men då måste det byggas bostäder vi har råd att bo i.

Tillbaka till landstinget.

Man har minskat på ordinarie personal, slitit ut dem i förtid. Man har istället satsat skattemiljonerna på dyr jour och övertidsersättning samt hyrt in extremt dyra hyrda stafettläkare.

Samtidigt som det har gjorts en storsatsning på läkarutbildningen i länet.

Mycket glädjande och åter igen ses och nämns Karlskoga lasarett som ett gott exempel. Här finns även ett gott och viktigt samarbete över länsgränsen.

Detta borde även det vara ytterligare en bricka i att man från topparna i Region Örebro län inte rör BB på Karlskoga lasarett, inte ens i sommar.

Utan låter en fantastisk del av vår välfärd få fortsätta vara bäst där den behövs.

Acke Månsson, lagerarbetare och socialdemokrat.

Detta bekräftas också av en hälso- och sjukhusdirektör inom landstinget i veckans Kuriren. Detta måste ses så nära grovt tjänstefel man kan komma enligt min mening när man istället borde gjort precis tvärtom.

Paralleller till bostadskrisen är slående. Då det revs alldeles för mycket och för snabbt. Här skulle man gott kunnat samarbeta över länsgränserna. Istället för att riva hade man kunnat erbjuda boendemöjligheter och pendlarbidrag eller det omvända.

Kanske kan det bli i framtiden men då måste det byggas bostäder vi har råd att bo i.

Tillbaka till landstinget.

Man har minskat på ordinarie personal, slitit ut dem i förtid. Man har istället satsat skattemiljonerna på dyr jour och övertidsersättning samt hyrt in extremt dyra hyrda stafettläkare.

Samtidigt som det har gjorts en storsatsning på läkarutbildningen i länet.

Mycket glädjande och åter igen ses och nämns Karlskoga lasarett som ett gott exempel. Här finns även ett gott och viktigt samarbete över länsgränsen.

Detta borde även det vara ytterligare en bricka i att man från topparna i Region Örebro län inte rör BB på Karlskoga lasarett, inte ens i sommar.

Utan låter en fantastisk del av vår välfärd få fortsätta vara bäst där den behövs.

Acke Månsson, lagerarbetare och socialdemokrat.