2016-02-25 06:00

2016-02-25 06:00

Hur ska bostadsbristen lindras?

LEDARE

I dag råder bostadsbrist i 250 av landets kommuner och enligt Boverket behöver det byggas cirka 70 000 bostäder per år till 2025. Det är en stor utmaning när befolkningen i Sverige ökar snabbare än bostadsbyggandet. Många riskerar att stå utan bostad. Vi har idag en trångboddhet i Sverige som inte setts på runt 100 år.

Den svarta bostadsmarknaden har ökat och det är ofta den som nyinvandrade möter. Ofta handlas det med andrahandskontrakt och inte minst med folkbokföringsadresser. Ett andrahandskontrakt kan kosta 100 000 kronor i större kommuner.

Enligt en rapport från Boverket rinner ofta försörjningsstödet direkt ner i fickorna på olovliga andrahandsuthyrare. Hyror som socialtjänsterna ofta godkänner. I tidningen Dagens Samhälle beskrivs det, att den svarta bostadsmarknaden blivit normal för många socialtjänster och andra som hjälper utsatta människor med boende. Man menar att det är bättre för den enskilde att bo med ett andrahandskontrakt än att bo i husvagn eller på vandrarhem.

I analysen från Boverket säger man att särskilda bostäder för låginkomsttagare har varit tabu i diskussionerna om bostadspolitiken. Micael Nilsson, som gjort analysen, säger att nu när vi har så många nyanlända som behöver bostäder har bostadskrisen gått så långt att det snart inte finns något annat alternativ. Dessutom säger han att mellan 950 000 och 960 000 hushåll har så låga inkomster att de inte kan hyra de billigaste lägenheterna i allmännyttan.

Bristen på bostäder förhindrar nyanlända att bli socialt och ekonomiskt integrerade. Runt 11 000 personer sitter idag fast i boenden i Migrationsverket. De har uppehållstillstånd och skulle kunna flytta om de fick en bostad.

Förre statsministern Göran Persson, som ingått i en Nybyggarkommission, efterlyser stora projekt och nya stadsdelar istället för förtätningar av städer som tidigare förespråkats. - Vi behöver nya, stora och djärva projekt, säger han.

En lösning för att få igång byggandet kan vara ett så kallat socialt byggande, där byggandet sker i stora eller medelstora städer med nya bostadsområden och blandade upplåtelseformer.

Kanske är det nödvändigt att staten går in och bygger en stor mängd bostäder och pressar byggkostnaderna. Att pressa byggkostnaderna borde inte vara omöjligt. Det är svårt att förstå varför byggpriserna i Sverige är 72 procent högre än genomsnittet i EU.

Det finns trots allt ljuspunkter. Under 2015 påbörjades 48 000 bostäder. Den högsta nivån sedan början av 1990- talet. Kan staten sedan se till att underlätta och även bygga bostäder på ett socialt hållbart sätt kanske vi kan se ljuset i tunneln. En förutsättning är förstås att de politiska partierna kan komma överens. Läget är mer än akut.

 

Margareta Karlsson

 

Den svarta bostadsmarknaden har ökat och det är ofta den som nyinvandrade möter. Ofta handlas det med andrahandskontrakt och inte minst med folkbokföringsadresser. Ett andrahandskontrakt kan kosta 100 000 kronor i större kommuner.

Enligt en rapport från Boverket rinner ofta försörjningsstödet direkt ner i fickorna på olovliga andrahandsuthyrare. Hyror som socialtjänsterna ofta godkänner. I tidningen Dagens Samhälle beskrivs det, att den svarta bostadsmarknaden blivit normal för många socialtjänster och andra som hjälper utsatta människor med boende. Man menar att det är bättre för den enskilde att bo med ett andrahandskontrakt än att bo i husvagn eller på vandrarhem.

I analysen från Boverket säger man att särskilda bostäder för låginkomsttagare har varit tabu i diskussionerna om bostadspolitiken. Micael Nilsson, som gjort analysen, säger att nu när vi har så många nyanlända som behöver bostäder har bostadskrisen gått så långt att det snart inte finns något annat alternativ. Dessutom säger han att mellan 950 000 och 960 000 hushåll har så låga inkomster att de inte kan hyra de billigaste lägenheterna i allmännyttan.

Bristen på bostäder förhindrar nyanlända att bli socialt och ekonomiskt integrerade. Runt 11 000 personer sitter idag fast i boenden i Migrationsverket. De har uppehållstillstånd och skulle kunna flytta om de fick en bostad.

Förre statsministern Göran Persson, som ingått i en Nybyggarkommission, efterlyser stora projekt och nya stadsdelar istället för förtätningar av städer som tidigare förespråkats. - Vi behöver nya, stora och djärva projekt, säger han.

En lösning för att få igång byggandet kan vara ett så kallat socialt byggande, där byggandet sker i stora eller medelstora städer med nya bostadsområden och blandade upplåtelseformer.

Kanske är det nödvändigt att staten går in och bygger en stor mängd bostäder och pressar byggkostnaderna. Att pressa byggkostnaderna borde inte vara omöjligt. Det är svårt att förstå varför byggpriserna i Sverige är 72 procent högre än genomsnittet i EU.

Det finns trots allt ljuspunkter. Under 2015 påbörjades 48 000 bostäder. Den högsta nivån sedan början av 1990- talet. Kan staten sedan se till att underlätta och även bygga bostäder på ett socialt hållbart sätt kanske vi kan se ljuset i tunneln. En förutsättning är förstås att de politiska partierna kan komma överens. Läget är mer än akut.

 

Margareta Karlsson