2016-02-23 06:00

2016-02-23 08:19

Finns ålders-diskriminering i Sverige?

LEDARE

En lag mot diskriminering av äldre infördes 2009. Sedan dess har 1 400 anmälningar om åldersdiskriminering kommit till Diskrimineringsombudsmannen. Det har resulterat i att två arbetsgivare dömts; idag kanske tre eftersom bussbolaget Keolis dömdes för att ha stoppat tre bussförare som fyllt 70 år nyligen.

I fallet med bussförarna menade Arbetsdomstolen att man inte kan använda sig av en åldersgräns på det sätt som Keolis gjort. Man säger vidare att särbehandlingen inte kan rättfärdigas och arbetsgivaren dömdes till ett skadestånd på 40 000 kronor till varje förare.

Ersättningar efter förlikningar och skadestånd har endast utbetalats till 44 anmälare.

För en tid sedan kom en studie från Riksförsäkringsverket som kunde konstatera att över 70 procent av arbetsgivarna sällan eller aldrig anställde en person över 50 år. Man konstaterade att arbetsgivarna i USA, motsats till svenska kollegor, inser vikten av att behålla äldres kompetens och erfarenhet.

Ylva Johansson arbetsmarknadsminister, uttalade i en interpellationsdebatt förra året, att de demografiska utmaningarna kräver att fler kommer i arbete och stannar kvar längre på arbetsmarknaden. Hon sa också att arbete är en förutsättning för varje individs och samhällets ekonomi och välstånd. Det kommer alltså att krävas att vi jobbar längre.

Nu är det inte bara inom arbetslivet som äldre diskrimineras. Äldre har ofta små möjligheter att påverka, inte minst inom politiken. Av 349 ledamöter i riksdagen är bara 9 över 65 år, trots att denna grupp snart är en fjärdedel av de röstberättigade. Bara 2,5 procent av riksdagsledamöterna är födda före 1950 och trenden är negativ. Det kan också konstateras att vi har den yngsta riksdagen och den yngsta regeringen någonsin.

I en del kommuner finns kommunala pensionärsråd, där de äldre kan komma till tals, men de är endast rådgivande. I Karlskoga ser man sällan att pensionärsrådet har reagerat, åtminstone inte i media. Kanske skulle rådet få högre status om det låg organisationsmässigt under kommunstyrelsen.

Tara Moshizi, kulturjournalist och programledare, säger att en av de största kulturkrockarna som hon upplevde när hon flyttade från Iran till Sverige var synen på de äldre. I Iran hade man stor respekt för de äldre. De som hade rynkor och grått hår visste bäst och mest. Här möttes hon av en annan bild. Äldre människor stod snarast lägst i rang. Hon menar att man i Sverige tror att man vet mest om äldre, när det i stället är så att vi istället har en omodern syn.

Det kanske är tid att omvärdera de äldre i samhället. Beslut som tas utan att rådfråga kommer inte att accepteras. Och ingen kommer heller att acceptera att bli diskriminerad på grund av ålder.

Margareta Karlsson

I fallet med bussförarna menade Arbetsdomstolen att man inte kan använda sig av en åldersgräns på det sätt som Keolis gjort. Man säger vidare att särbehandlingen inte kan rättfärdigas och arbetsgivaren dömdes till ett skadestånd på 40 000 kronor till varje förare.

Ersättningar efter förlikningar och skadestånd har endast utbetalats till 44 anmälare.

För en tid sedan kom en studie från Riksförsäkringsverket som kunde konstatera att över 70 procent av arbetsgivarna sällan eller aldrig anställde en person över 50 år. Man konstaterade att arbetsgivarna i USA, motsats till svenska kollegor, inser vikten av att behålla äldres kompetens och erfarenhet.

Ylva Johansson arbetsmarknadsminister, uttalade i en interpellationsdebatt förra året, att de demografiska utmaningarna kräver att fler kommer i arbete och stannar kvar längre på arbetsmarknaden. Hon sa också att arbete är en förutsättning för varje individs och samhällets ekonomi och välstånd. Det kommer alltså att krävas att vi jobbar längre.

Nu är det inte bara inom arbetslivet som äldre diskrimineras. Äldre har ofta små möjligheter att påverka, inte minst inom politiken. Av 349 ledamöter i riksdagen är bara 9 över 65 år, trots att denna grupp snart är en fjärdedel av de röstberättigade. Bara 2,5 procent av riksdagsledamöterna är födda före 1950 och trenden är negativ. Det kan också konstateras att vi har den yngsta riksdagen och den yngsta regeringen någonsin.

I en del kommuner finns kommunala pensionärsråd, där de äldre kan komma till tals, men de är endast rådgivande. I Karlskoga ser man sällan att pensionärsrådet har reagerat, åtminstone inte i media. Kanske skulle rådet få högre status om det låg organisationsmässigt under kommunstyrelsen.

Tara Moshizi, kulturjournalist och programledare, säger att en av de största kulturkrockarna som hon upplevde när hon flyttade från Iran till Sverige var synen på de äldre. I Iran hade man stor respekt för de äldre. De som hade rynkor och grått hår visste bäst och mest. Här möttes hon av en annan bild. Äldre människor stod snarast lägst i rang. Hon menar att man i Sverige tror att man vet mest om äldre, när det i stället är så att vi istället har en omodern syn.

Det kanske är tid att omvärdera de äldre i samhället. Beslut som tas utan att rådfråga kommer inte att accepteras. Och ingen kommer heller att acceptera att bli diskriminerad på grund av ålder.

Margareta Karlsson

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.