2016-02-16 06:00

2016-02-16 06:00

Är kommunens resurser obegränsade?

Denna fråga ställer sig många karlskogabor och inte minst hur politikerna prioriterar.

En fråga som stått i fokus under lång tid har varit satsningen på ännu en upprustning av torget. Denna ska inom kort påbörjas. Kostnaden har beräknats till mellan 13 – 15 miljoner kronor.

I dagarna kunde man också läsa i våra lokaltidningar att tre nya tjänster har inrättats för att täcka personalbehovet i ett nytt servicecenter i kommunhuset, en enhetschef samt två kommunvägledare. Dessutom skall två personer från kommunens växel ingå i enheten. I artikeln hänvisar man till att Örebro och Karlstad har servicecenter, men det är knappast jämförbart eftersom båda dessa städer är flera gånger större än Karlskoga.

Visst är det bra om informationen till kommuninvånarna blir bättre, men det är tveksamt om det behövs så många tjänster. Då ska man komma ihåg att det finns informatörer på samtliga förvaltningar i kommunen.

I arbetet med att öka servicegraden är det av stor vikt att se till att kommunens politiker och tjänstemän lever upp till de riktlinjer om bemötande och service som fastställts enligt följande;

- bemöta varje medborgare med respekt, ge sakkunnig information, hjälp och stöd

- utgå från den enskilda människan, den aktuella situationen och det behov av information, hjälp och stöd som behövs

- ta reda på rätt instans och lotsa vidare

-kontrollera att någon tar över innan man släpper frågan

- återkomma inom utlovad tid

Kommer det nyinrättade servicecentret att leva upp till ovanstående riktlinjer? Kanske det hade varit bra med en försöksperiod och en satsning av mindre omfattning.

I hög grad återkommer jag till vikten av att politiker och tjänstemän lyssnar på kommuninvånarna. Medborgardialog kan vara bra, men lyssnandet måste finnas med i vardagen. Det är också viktigt att tänka till vad medborgardialogen ska användas till. Hade frågan ställts till kommuninvånarna om de ansåg att upprustningen av torget var den viktigaste satsningen, skulle svaret säkert blivit nekande. Jag tror att de flesta hade prioriterat satsningar på skolan, vården och omsorgen.

Eller är det så att Karlskoga kommun har så gott ställt att politikerna inte behöver prioritera idag. I så fall är det bara att gratulera karlskogaborna. Någon skattehöjning är tydligen inte i sikte inom de närmaste åren.

Margareta Karlsson

 

En fråga som stått i fokus under lång tid har varit satsningen på ännu en upprustning av torget. Denna ska inom kort påbörjas. Kostnaden har beräknats till mellan 13 – 15 miljoner kronor.

I dagarna kunde man också läsa i våra lokaltidningar att tre nya tjänster har inrättats för att täcka personalbehovet i ett nytt servicecenter i kommunhuset, en enhetschef samt två kommunvägledare. Dessutom skall två personer från kommunens växel ingå i enheten. I artikeln hänvisar man till att Örebro och Karlstad har servicecenter, men det är knappast jämförbart eftersom båda dessa städer är flera gånger större än Karlskoga.

Visst är det bra om informationen till kommuninvånarna blir bättre, men det är tveksamt om det behövs så många tjänster. Då ska man komma ihåg att det finns informatörer på samtliga förvaltningar i kommunen.

I arbetet med att öka servicegraden är det av stor vikt att se till att kommunens politiker och tjänstemän lever upp till de riktlinjer om bemötande och service som fastställts enligt följande;

- bemöta varje medborgare med respekt, ge sakkunnig information, hjälp och stöd

- utgå från den enskilda människan, den aktuella situationen och det behov av information, hjälp och stöd som behövs

- ta reda på rätt instans och lotsa vidare

-kontrollera att någon tar över innan man släpper frågan

- återkomma inom utlovad tid

Kommer det nyinrättade servicecentret att leva upp till ovanstående riktlinjer? Kanske det hade varit bra med en försöksperiod och en satsning av mindre omfattning.

I hög grad återkommer jag till vikten av att politiker och tjänstemän lyssnar på kommuninvånarna. Medborgardialog kan vara bra, men lyssnandet måste finnas med i vardagen. Det är också viktigt att tänka till vad medborgardialogen ska användas till. Hade frågan ställts till kommuninvånarna om de ansåg att upprustningen av torget var den viktigaste satsningen, skulle svaret säkert blivit nekande. Jag tror att de flesta hade prioriterat satsningar på skolan, vården och omsorgen.

Eller är det så att Karlskoga kommun har så gott ställt att politikerna inte behöver prioritera idag. I så fall är det bara att gratulera karlskogaborna. Någon skattehöjning är tydligen inte i sikte inom de närmaste åren.

Margareta Karlsson

 

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.