2016-02-09 06:00

2016-02-09 06:00

Vi har tid och råd att hjälpa

Allt faller isär! Välfärden kollapsar snart! Gränsen för vad vi klarar av är nådd sedan länge! Vi har inte råd längre! Vi måste hjälpa våra egna först!

Så här ser debatten ut i dag. Hur länge ska den fortsätta utan att någon stannar upp och frågar:

Är detta verkligen sant?

Har vi inte verkligen inte råd eller tid att hjälpa varandra eller åtminstone ta oss tid att hitta gemensamma lösningar på något som många ser som ett problem. Eller som tar något eller stör i någons vardag.

I dag är invandringen en sådan fråga. Den har till och med blivit den viktigaste frågan. Många vill i dag bara säga stopp. Inget mer. Inte lösa de politiska konflikter som uppstått eller de utmaningar vi står inför.

Här tycker många att alla icke svenskar ska kastas ut eller degraderas som människor. Det blir enklast så. Att skjuta skulden på någon eller något annat. Att slippa ta skuld. Att slippa se lite längre i varför saker sker eller har skett. Denna debatt som i dag lyser igenom allt mer är enkelriktad och feg. Vi befinner oss i dag i en tid då mycket sker. I Karlskoga. I Sverige. I omvärlden. Mycket positivt men även negativt.

I dag tillåter vi passivt och aktivt bland annat Syrien bombas sönder och samman. Miljontals och åter miljontals människor är nu på flykt. Många har sökt och söker sig till Europa och Sverige för här har vi trygghet och faktiskt ekonomiska resurser att ta till efter behov.

Därför måste vi ha en politik som orkar, vågar och verkligen vill och tror på sammanhållning. Där alla måste bidra men även stödjas efter behov. Det är ingen klyscha. Se tillbaka i historien.

Vi behöver inte gå för många år tillbaka i tiden. Se hur den rådande fördelningspolitiken satt sin prägel på debatten och utvecklingen i främst kommunerna i dag.

Se på Karlskoga. Och Sverige. Här har mycket av debatten handlat om för högt skattetryck för dem som tjänar bra eller mycket bra. För visst har vi fortfarande en hög trygghet och samhällsservice här hemma. Visst kan vi fortfarande fortsätta hjälpa varandra oavsett var vi bor eller hur vi kommit dit vi är.

För oavsett om vi som svenskar eller nyanlända söker oss till Karlskoga för arbete, studier, etablering eller en nystart måste det finnas en långsiktig hållbarhet och samsyn. Där ett fungerande integrationsarbete är av vikt. Att en majoritet i kommunstyrelsen nu lyckas klubba igenom ett integrationsprogram för detta bör ses som mycket positivt. Det handlar om sex prioriterade områden.

Oppositionens kritik ska inte sopas under mattan. Kritik som läggs på att fokus riskerar handla mer om mål än handling. Detta kommer nu bli något för kommunfullmäktige att debattera och besluta om på kommande möte. Vikten av handling är i dag stor i många frågor. Karlskoga och riksdagen belyser verkligen detta. För det händer faktiskt en hel del på bägge platserna. Men vill vi ta till oss det...

Så här ser debatten ut i dag. Hur länge ska den fortsätta utan att någon stannar upp och frågar:

Är detta verkligen sant?

Har vi inte verkligen inte råd eller tid att hjälpa varandra eller åtminstone ta oss tid att hitta gemensamma lösningar på något som många ser som ett problem. Eller som tar något eller stör i någons vardag.

I dag är invandringen en sådan fråga. Den har till och med blivit den viktigaste frågan. Många vill i dag bara säga stopp. Inget mer. Inte lösa de politiska konflikter som uppstått eller de utmaningar vi står inför.

Här tycker många att alla icke svenskar ska kastas ut eller degraderas som människor. Det blir enklast så. Att skjuta skulden på någon eller något annat. Att slippa ta skuld. Att slippa se lite längre i varför saker sker eller har skett. Denna debatt som i dag lyser igenom allt mer är enkelriktad och feg. Vi befinner oss i dag i en tid då mycket sker. I Karlskoga. I Sverige. I omvärlden. Mycket positivt men även negativt.

I dag tillåter vi passivt och aktivt bland annat Syrien bombas sönder och samman. Miljontals och åter miljontals människor är nu på flykt. Många har sökt och söker sig till Europa och Sverige för här har vi trygghet och faktiskt ekonomiska resurser att ta till efter behov.

Därför måste vi ha en politik som orkar, vågar och verkligen vill och tror på sammanhållning. Där alla måste bidra men även stödjas efter behov. Det är ingen klyscha. Se tillbaka i historien.

Vi behöver inte gå för många år tillbaka i tiden. Se hur den rådande fördelningspolitiken satt sin prägel på debatten och utvecklingen i främst kommunerna i dag.

Se på Karlskoga. Och Sverige. Här har mycket av debatten handlat om för högt skattetryck för dem som tjänar bra eller mycket bra. För visst har vi fortfarande en hög trygghet och samhällsservice här hemma. Visst kan vi fortfarande fortsätta hjälpa varandra oavsett var vi bor eller hur vi kommit dit vi är.

För oavsett om vi som svenskar eller nyanlända söker oss till Karlskoga för arbete, studier, etablering eller en nystart måste det finnas en långsiktig hållbarhet och samsyn. Där ett fungerande integrationsarbete är av vikt. Att en majoritet i kommunstyrelsen nu lyckas klubba igenom ett integrationsprogram för detta bör ses som mycket positivt. Det handlar om sex prioriterade områden.

Oppositionens kritik ska inte sopas under mattan. Kritik som läggs på att fokus riskerar handla mer om mål än handling. Detta kommer nu bli något för kommunfullmäktige att debattera och besluta om på kommande möte. Vikten av handling är i dag stor i många frågor. Karlskoga och riksdagen belyser verkligen detta. För det händer faktiskt en hel del på bägge platserna. Men vill vi ta till oss det...

  • Acke Månsson, lagerarbetare och socialdemokrat.