2016-01-30 06:00

2016-01-30 06:00

Svar om loger på Stora Valla

DEGERFORS VÄNSTERPARTIET DEGERFORS: Underlättar för DIF att uppfylla sina ekonomiska åtagandenRoland Halvarsson

REPLIK

I en rörig insändare i KK 28/1 ondgör sig signaturen Trogen Degerforsare bl.a. över satsningen på Stora Valla IP och att Vänsterpartiet i översiktsplanen säger nej till motorvägs och järnvägsbro över Möckeln.

Den Trogne ogillar en eventuell satsning på loger på Stora Valla och underkänner argumentet att DIF vid spel i Superettan fungerar som ett företag med 30 anställda. Han/hon frågar i stället hur många av de anställda som är folkbokförda i Degerfors kommun. Menar den Trogne att alla företag i Degerfors ska graderas efter hur många i företaget som är folkbokförda i kommunen för att bli godkända enligt insändarskribentens kriterier? Dessutom bortser han/hon från att de anställda betalar skatt i kommun, landsting och stat.

Upplysningsvis kan sägas att DIF under 2015 utan anmärkning betalat den hyra till kommunen som avtalet föreskriver. En anläggning av loger kommer att underlätta för att DIF även i framtiden kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden gentemot kommunen.

Kostnaden för bygget av loger, högst 0,5 milj kr, kommer att betalas som en extra hyra till kommunen så snabbt som möjligt, men som längst under 10 år.

Undertecknad har vid ett flertal tillfällen påpekat att DIF:s engagemang i ungdomsverksamhet är i särklass Degerfors största ungdomsgård med cirka 350 ungdomar och ett 50 -tal ledare, något som den Trogne inte tycks värdera över huvud taget.

Kritiken om hur föreningen hanterar sin biljettförsäljning och städning av läktare är en fråga som närmast måste riktas till DIF, eftersom det enligt avtalet med kommunen ska hanteras av DIF.

Riktigt förvirrat blir det när den Trogne kommer in på frågan om bro över Möckeln. Han/hon vill ha en fast broförbindelse och likaså en väster och österled; allt på en gång. Pengar verkar inte saknas. En fråga inställer sig osökt. Vad menar Trogen Degerforsare egentligen? Exemplen Gullspång, Götene och Filipstad är inte direkt de expansiva centra som han anger som förebilder för Degerfors kommun.

I en rörig insändare i KK 28/1 ondgör sig signaturen Trogen Degerforsare bl.a. över satsningen på Stora Valla IP och att Vänsterpartiet i översiktsplanen säger nej till motorvägs och järnvägsbro över Möckeln.

Den Trogne ogillar en eventuell satsning på loger på Stora Valla och underkänner argumentet att DIF vid spel i Superettan fungerar som ett företag med 30 anställda. Han/hon frågar i stället hur många av de anställda som är folkbokförda i Degerfors kommun. Menar den Trogne att alla företag i Degerfors ska graderas efter hur många i företaget som är folkbokförda i kommunen för att bli godkända enligt insändarskribentens kriterier? Dessutom bortser han/hon från att de anställda betalar skatt i kommun, landsting och stat.

Upplysningsvis kan sägas att DIF under 2015 utan anmärkning betalat den hyra till kommunen som avtalet föreskriver. En anläggning av loger kommer att underlätta för att DIF även i framtiden kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden gentemot kommunen.

Kostnaden för bygget av loger, högst 0,5 milj kr, kommer att betalas som en extra hyra till kommunen så snabbt som möjligt, men som längst under 10 år.

Undertecknad har vid ett flertal tillfällen påpekat att DIF:s engagemang i ungdomsverksamhet är i särklass Degerfors största ungdomsgård med cirka 350 ungdomar och ett 50 -tal ledare, något som den Trogne inte tycks värdera över huvud taget.

Kritiken om hur föreningen hanterar sin biljettförsäljning och städning av läktare är en fråga som närmast måste riktas till DIF, eftersom det enligt avtalet med kommunen ska hanteras av DIF.

Riktigt förvirrat blir det när den Trogne kommer in på frågan om bro över Möckeln. Han/hon vill ha en fast broförbindelse och likaså en väster och österled; allt på en gång. Pengar verkar inte saknas. En fråga inställer sig osökt. Vad menar Trogen Degerforsare egentligen? Exemplen Gullspång, Götene och Filipstad är inte direkt de expansiva centra som han anger som förebilder för Degerfors kommun.