2016-01-27 10:53

2016-01-27 10:53

En Luther för vår tid

LEDARE

Hopp. I höst kommer påven Franciskus till Sverige och Lund. Det är en stor och möjligen också hoppfull händelse.

Franciskus besök är nämligen startskottet på ett år där Katolska kyrkan och Lutheranska världsförbundet tillsammans uppmärksammar att det gått 500 år sedan reformationen inleddes. Enligt traditionen så var det den 31 oktober 2017 som munken och professorn Martin Luther spikade upp sina 95 teser på Slottskyrkans dörr i Wittenberg. Detta datum räknas sedan dess som reformationens startskott.

Martin Luthers avsikt var så vitt jag förstår främst att protestera mot förflackningen inom den Katolska kyrkans ledarskap. Korruption, klantänkande och den för påvehusen ytterst inkomstbringande handeln med så kallade avlatsbrev ställde sig mellan människorna och Gud menade Luther. Nåväl; det ena gav det andra och snart var den lutheranska utbrytningen ur Katolska kyrkan i full gång.

Under stora delar av det halva millennium som passerat sedan Luthers kyrkdörrsspikande har lutheraner och katoliker varit mer eller mindre i luven på varandra. Mötet i Lund ska förhoppningsvis vara ännu ett steg på vägen mot mer gemenskap och samarbete mellan religionerna. Inför jubileumsåret är det också många människor i hela världen som hoppas att händelsen ska inspirera till reformationsrörelser även inom Islam.

På tidskriften Economists nätutgåva går det att läsa bloggen Erasmus; en plats på nätet där skärningspunkterna mellan religion och politik särskilt uppmärksammas.

'I några av de senaste inläggen diskuteras om det är rimligt att förvänta sig att Islam kommer att genomgå sin egen reformation; och/eller skaka fram sin egen variant av Martin Luther? En rörelse inom Islam som likt lutheranerna kunde ”tämja” Katolska kyrkan och bana väg för separationen mellan religion och stat?

I Erasmusbloggen ges exempel på reformistiska islamska teologer som har mycket stora följarskaror.

Många hoppas också på att alla de miljoner människor som flyttat/flytt från islamska stater och till västerländska samhällen ska innebära gradvisa moderniseringar och steg för steg underminera svartrockarnas välde i IS och annorstädes.

Islam kommer dock aldrig att utifrån kunna ”bombas till reformation”, skriver bloggarna på Erasmus. Förändringar som ska till är därför uppdrag för islamska insiders. Varav några eller någon kanske kan peppas av katoliker och lutheraner i Lund till hösten?

Widar Andersson

Folkbladet

Franciskus besök är nämligen startskottet på ett år där Katolska kyrkan och Lutheranska världsförbundet tillsammans uppmärksammar att det gått 500 år sedan reformationen inleddes. Enligt traditionen så var det den 31 oktober 2017 som munken och professorn Martin Luther spikade upp sina 95 teser på Slottskyrkans dörr i Wittenberg. Detta datum räknas sedan dess som reformationens startskott.

Martin Luthers avsikt var så vitt jag förstår främst att protestera mot förflackningen inom den Katolska kyrkans ledarskap. Korruption, klantänkande och den för påvehusen ytterst inkomstbringande handeln med så kallade avlatsbrev ställde sig mellan människorna och Gud menade Luther. Nåväl; det ena gav det andra och snart var den lutheranska utbrytningen ur Katolska kyrkan i full gång.

Under stora delar av det halva millennium som passerat sedan Luthers kyrkdörrsspikande har lutheraner och katoliker varit mer eller mindre i luven på varandra. Mötet i Lund ska förhoppningsvis vara ännu ett steg på vägen mot mer gemenskap och samarbete mellan religionerna. Inför jubileumsåret är det också många människor i hela världen som hoppas att händelsen ska inspirera till reformationsrörelser även inom Islam.

På tidskriften Economists nätutgåva går det att läsa bloggen Erasmus; en plats på nätet där skärningspunkterna mellan religion och politik särskilt uppmärksammas.

'I några av de senaste inläggen diskuteras om det är rimligt att förvänta sig att Islam kommer att genomgå sin egen reformation; och/eller skaka fram sin egen variant av Martin Luther? En rörelse inom Islam som likt lutheranerna kunde ”tämja” Katolska kyrkan och bana väg för separationen mellan religion och stat?

I Erasmusbloggen ges exempel på reformistiska islamska teologer som har mycket stora följarskaror.

Många hoppas också på att alla de miljoner människor som flyttat/flytt från islamska stater och till västerländska samhällen ska innebära gradvisa moderniseringar och steg för steg underminera svartrockarnas välde i IS och annorstädes.

Islam kommer dock aldrig att utifrån kunna ”bombas till reformation”, skriver bloggarna på Erasmus. Förändringar som ska till är därför uppdrag för islamska insiders. Varav några eller någon kanske kan peppas av katoliker och lutheraner i Lund till hösten?

Widar Andersson

Folkbladet