2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

Löfven tänker till

Asyl. Senare i vår inför Sverige som bekant tillfälliga uppehållstillstånd. Det är en av många åtgärder som regeringen och delar av oppositionen kommit överens om för att om möjligt kraftigt minska antalet asylsökande i Sverige.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra i par med sin skuggfinansminister Ulf Kristersson närmade sig i går på DN Debatt de viktiga och känsliga frågorna om behovet av vissa begränsningar i välfärdsutbudet i detta sammanhang. Det moderata radarparet skrev bland annat att: ”Personer med tillfälliga uppehållstillstånd bör inte automatiskt få tillgång till välfärdstjänster och ersättningar.”

Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade utspelet med en avvaktande men öppen attityd: ”Vi får nog tänka till vad som är bäst både för Sverige och för de människor som finns här”, sa Löfven till Dagens Industri.

Tänka till är nog att rekommendera.

Som statsministern själv nämner i samtalet med Dagens Industri så är det till exempel svårt att tänka sig att människor ska ställas utanför sådant som skola och akut sjukvård. Däremot är det fullt rimligt att tänka tanken att införa kvalificeringsperioder i fler ersättnings- och bidragssystem.

Sådana spärrar finns idag i exempelvis A-kassan. Det krävs ett visst mått av vitt och registrerat arbete för att bli berättigad till ersättningar från arbetslöshetsförsäkringen. Garantipensionen - de cirka 7000 kronor i månaden som utgår till pensionärer som haft mycket små eller inga pensionsgrundande inkomster - har ett bosättningskrav. För full pension krävs 40 års bosättning i Sverige. Garantipensionen minskar med en 1/40-del för varje år som saknas upp till 40 års boende i Sverige.

Det kan inte vara otänkbart att låta utreda hur till exempel Barnbidraget, Föräldraförsäkringen och Sjukförsäkringen också skulle kunna förses med lämpliga kvalificeringsperioder för att erhålla fullt bidrag/ersättning.

Detta är en angelägen diskussion framförallt för oss som gärna vill ha kvar en generös och omfördelande välfärdsstat och som samtidigt inte anser att Sverige i dessa folkvandringstider vare sig moraliskt eller pragmatiskt bör bygga upp tokhöga hinder för människor som vill komma hit.

Widar Andersson

Folkbladet

Moderatledaren Anna Kinberg Batra i par med sin skuggfinansminister Ulf Kristersson närmade sig i går på DN Debatt de viktiga och känsliga frågorna om behovet av vissa begränsningar i välfärdsutbudet i detta sammanhang. Det moderata radarparet skrev bland annat att: ”Personer med tillfälliga uppehållstillstånd bör inte automatiskt få tillgång till välfärdstjänster och ersättningar.”

Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade utspelet med en avvaktande men öppen attityd: ”Vi får nog tänka till vad som är bäst både för Sverige och för de människor som finns här”, sa Löfven till Dagens Industri.

Tänka till är nog att rekommendera.

Som statsministern själv nämner i samtalet med Dagens Industri så är det till exempel svårt att tänka sig att människor ska ställas utanför sådant som skola och akut sjukvård. Däremot är det fullt rimligt att tänka tanken att införa kvalificeringsperioder i fler ersättnings- och bidragssystem.

Sådana spärrar finns idag i exempelvis A-kassan. Det krävs ett visst mått av vitt och registrerat arbete för att bli berättigad till ersättningar från arbetslöshetsförsäkringen. Garantipensionen - de cirka 7000 kronor i månaden som utgår till pensionärer som haft mycket små eller inga pensionsgrundande inkomster - har ett bosättningskrav. För full pension krävs 40 års bosättning i Sverige. Garantipensionen minskar med en 1/40-del för varje år som saknas upp till 40 års boende i Sverige.

Det kan inte vara otänkbart att låta utreda hur till exempel Barnbidraget, Föräldraförsäkringen och Sjukförsäkringen också skulle kunna förses med lämpliga kvalificeringsperioder för att erhålla fullt bidrag/ersättning.

Detta är en angelägen diskussion framförallt för oss som gärna vill ha kvar en generös och omfördelande välfärdsstat och som samtidigt inte anser att Sverige i dessa folkvandringstider vare sig moraliskt eller pragmatiskt bör bygga upp tokhöga hinder för människor som vill komma hit.

Widar Andersson

Folkbladet