2016-01-20 06:00

2016-01-20 06:00

Risk för låg pension för unga

Pension. Under den senaste tiden har höjd pensionsålder diskuterats. Enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll kan en höjning komma före nästa val.

Den parlamentariskt tillsatta Pensionsgruppen kommer nu att inleda diskussioner med arbetsmarknadens parter om rätten att kvarstå i arbetet till 69 år. Motivet för ett förlängt arbetsliv är att vi lever längre, men också för att kunna bibehålla dagens pensionsnivå.

Samtidigt menar Alectas pensionsekonom Eva Adolphson i skriften Ett långt arbetsliv börjar tidigt att Pensionsgruppen borde titta på inträdesåldern på arbetsmarknaden. Idag går unga betydligt senare in i arbetslivet än för 30 år sedan. Mer än fyra av tio svenska studenter påbörjar den högre utbildningen efter 21 års ålder. Genomsnittsåldern för examen är 29,5 år, vilket innebär den näst högsta inom OECD- länderna. Bara de isländska studenterna tar längre tid på sig. Som jämförelse kan nämnas att studenterna i Storbritannien tar sina examina vid 25 års ålder i snitt.

SACO:s studentråd har länge påtalat att utbildningen vid universitet och högskolor borde förläggas till tre terminer. Utbildningen skulle då bli effektivare och kortare. Idag ser många studenter inga skäl till att bli klara med studierna snabbt. Man väljer att göra studieavbrott för att göra annat.

Flera forskare anser nu att det behövs en utredning, som ser över möjligheterna till förändring. Detta för att få ungdomarna att börja arbetslivet tidigare. Författarna till Alectas informationsskrift anser, att man borde fundera på någon form av morot, till exempel skuldnedskrivning eller ränterabatt för de studenter som snabbt tar sig genom utbildningen.

Helt klart är att ett sent inträde på arbetsmarknaden kan förorsaka stora negativa konsekvenser både för individen likaväl som för samhället. För att få en dräglig pension bör man alltså in tidigare på arbetsmarknaden. Pensionspengar som betalas in tidigt innebär att de får fler år att växa med ränta- på-ränta.

Det vore bedrägligt av politikerna att inte lyfta upp och belysa problematiken för ungdomarna. De bör åtminstone bli medvetna om att ett sent inträde på arbetsmarknaden sannolikt innebär en lägre pension på ålderns höst.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Den parlamentariskt tillsatta Pensionsgruppen kommer nu att inleda diskussioner med arbetsmarknadens parter om rätten att kvarstå i arbetet till 69 år. Motivet för ett förlängt arbetsliv är att vi lever längre, men också för att kunna bibehålla dagens pensionsnivå.

Samtidigt menar Alectas pensionsekonom Eva Adolphson i skriften Ett långt arbetsliv börjar tidigt att Pensionsgruppen borde titta på inträdesåldern på arbetsmarknaden. Idag går unga betydligt senare in i arbetslivet än för 30 år sedan. Mer än fyra av tio svenska studenter påbörjar den högre utbildningen efter 21 års ålder. Genomsnittsåldern för examen är 29,5 år, vilket innebär den näst högsta inom OECD- länderna. Bara de isländska studenterna tar längre tid på sig. Som jämförelse kan nämnas att studenterna i Storbritannien tar sina examina vid 25 års ålder i snitt.

SACO:s studentråd har länge påtalat att utbildningen vid universitet och högskolor borde förläggas till tre terminer. Utbildningen skulle då bli effektivare och kortare. Idag ser många studenter inga skäl till att bli klara med studierna snabbt. Man väljer att göra studieavbrott för att göra annat.

Flera forskare anser nu att det behövs en utredning, som ser över möjligheterna till förändring. Detta för att få ungdomarna att börja arbetslivet tidigare. Författarna till Alectas informationsskrift anser, att man borde fundera på någon form av morot, till exempel skuldnedskrivning eller ränterabatt för de studenter som snabbt tar sig genom utbildningen.

Helt klart är att ett sent inträde på arbetsmarknaden kan förorsaka stora negativa konsekvenser både för individen likaväl som för samhället. För att få en dräglig pension bör man alltså in tidigare på arbetsmarknaden. Pensionspengar som betalas in tidigt innebär att de får fler år att växa med ränta- på-ränta.

Det vore bedrägligt av politikerna att inte lyfta upp och belysa problematiken för ungdomarna. De bör åtminstone bli medvetna om att ett sent inträde på arbetsmarknaden sannolikt innebär en lägre pension på ålderns höst.

Margareta Karlsson

Ledarskribent