2016-01-16 06:00

2016-01-16 06:00

Viktigtmedborgar-inflytande

LEDARE

På måndag lägger Olle Wästberg fram demokratiutredningens betänkande. I detta föreslår han bland annat rösträtt för 16-åringar, nya dialogformer och möjlighet att begränsa antalet mandatperioder för makthavare. Han hoppas också att få se fler folkomröstningar och olika typer av råd, till exempel för personer med funktionsnedsättning.

- Det får inte bli skendemokrati, sådana råd måste in i god tid i beslutsprocessen, säger Olle Wästberg.

För ett par år sedan gjordes en utredning i Karlskoga av analytiker från den så kallade Kommunkompassen. I denna påpekades att det var politikernas ansvar att göra medborgarna delaktiga i de beslutsprocesser som sker i kommunen. Man skrev också att det gällde för politikerna att vara lyhörda och öppna för diskussion innan beslut samt att sprida informationen när beslutet var fattat.

Enligt Kommunkompassens analys hade Karlskoga kommun satsat på digital information. Samtidigt tryckte rapporten på vikten av information i exempelvis dagspressen genom regelbundna annonser. Detta för att nå så många kommuninvånare som möjligt med information.

Olle Wästberg säger vidare till Dagens Samhälle att fler människor måste få större möjligheter till inflytande och kanaler för påverkan. Han påpekar att tidigare knöts ofta kontakten med medborgarna i vardagen. Politikerna är idag mera osynliga.

Jag anser att tanken med medborgardialoger säkert är bra i en del fall, men kan inte ersätta de direkta samtalen. Det får inte uppfattas att dialogerna är ett spel för gallerierna, där man visserligen lyssnar, men sedan inte tar hänsyn till synpunkterna inför besluten. Uppföljning och redovisning inför medborgarna är synnerligen viktigt.

Jag tror att våra lokala politiker har en stor uppgift att fylla genom att synas mera ute i samhället och i media. Det är genom de spontana mötena som de mest spännande diskussionerna kan uppstå. Förankringen till medborgarna är synnerligen viktig. Politikerna måste också vara tillgängliga och våga stå upp och förklara olika beslut. Det är inte bara några veckor före valet kommuninvånarna vill se er.

Olle Wästbergs betänkande är ett stort steg i rätt riktning. Det är bara att hoppas att han får gehör för sina synpunkter.

 

Margareta Karlsson

Ledarskribent

 

 

- Det får inte bli skendemokrati, sådana råd måste in i god tid i beslutsprocessen, säger Olle Wästberg.

För ett par år sedan gjordes en utredning i Karlskoga av analytiker från den så kallade Kommunkompassen. I denna påpekades att det var politikernas ansvar att göra medborgarna delaktiga i de beslutsprocesser som sker i kommunen. Man skrev också att det gällde för politikerna att vara lyhörda och öppna för diskussion innan beslut samt att sprida informationen när beslutet var fattat.

Enligt Kommunkompassens analys hade Karlskoga kommun satsat på digital information. Samtidigt tryckte rapporten på vikten av information i exempelvis dagspressen genom regelbundna annonser. Detta för att nå så många kommuninvånare som möjligt med information.

Olle Wästberg säger vidare till Dagens Samhälle att fler människor måste få större möjligheter till inflytande och kanaler för påverkan. Han påpekar att tidigare knöts ofta kontakten med medborgarna i vardagen. Politikerna är idag mera osynliga.

Jag anser att tanken med medborgardialoger säkert är bra i en del fall, men kan inte ersätta de direkta samtalen. Det får inte uppfattas att dialogerna är ett spel för gallerierna, där man visserligen lyssnar, men sedan inte tar hänsyn till synpunkterna inför besluten. Uppföljning och redovisning inför medborgarna är synnerligen viktigt.

Jag tror att våra lokala politiker har en stor uppgift att fylla genom att synas mera ute i samhället och i media. Det är genom de spontana mötena som de mest spännande diskussionerna kan uppstå. Förankringen till medborgarna är synnerligen viktig. Politikerna måste också vara tillgängliga och våga stå upp och förklara olika beslut. Det är inte bara några veckor före valet kommuninvånarna vill se er.

Olle Wästbergs betänkande är ett stort steg i rätt riktning. Det är bara att hoppas att han får gehör för sina synpunkter.

 

Margareta Karlsson

Ledarskribent

 

 

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.