2016-01-14 06:00

2016-01-14 06:00

Stärkt försvarbådar gott

Villingbergs skjutfält har sedan länge varit ett viktigt nav för den svenska militära verksamheten. Att nu även Hemvärnet placerats där permanent bör anses som ett tydligt besked om betydelsen.

Ett försvarsbeslut från 1942 ledde till att skjutfältet grundades 1943. När verksamheten var som störst och den allmänna värnplikten var en självklarhet fanns där ett antal haubitsbataljoner stationerade. Även kustartilleriet övade samverkan och skjutning mot mål på land. Tilläggas bör att även infanteriet och artilleriet samverkade på fältet. Att Boforsskjutfält eller Bofors testcenter är granne Villingsbergs skjutfält självklart inneburit att den viktiga försvarsindustrin haft de resurser som krävts för att utveckla den och hålla den kvar på orten.

Bofors testcenter anses vara norra Europas största privata skjutfält med anor från sent 1800-tal. När nu rikskonferensen Folk och Förvar för 70:e gången i ordning har genomförts handlar det om att stärka försvaret, utöka det nordiska försvarssamarbetet samt att eventuellt kunna återinföra den allmänna värnplikten. Ett sådant beslut skulle kunna innebära mycket för främst oss i Möckelnregionen då mycket är på gång. Den tänkta järnvägen regionen måste även den vägas in här samt den kompetens vi har på orten.

Noterbart från årets konferens är att ett trendbrott sker. Försvaret håller på att stärkas för att landets militära förmåga ska höjas. Med det kommer fler övningar att genomföras samt att som jag nämnt ett ökat nordiskt försvarssamarbete håller på att arbetas fram. Att de borgerligas krav på Natointräde avfärdas av den sittande regeringen är ett ideologiskt styrkebesked till väljarna anser jag. Sverige har redan en fungerande dialog och visst samarbete med Nato är inget nytt.

Ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära att neutraliteten vi har skulle sluta fungera samt att ”storebror” skulle välja våra strider åt oss. Vill vi verkligen det? Hur som helst ska vi se försvarssatsningarna och ett mycket möjligt snabbt införande av den allmänna värnplikten som något som kan vara mycket positivt framför allt lokalt.

Att vi har riksdags- och lokalpolitiker från bägge politiska lägren i länet och kommunen som faktiskt har ett samförstånd om vikten av stärka och trygga försvaret men även försvarsindustrin bådar gott.

Acke Månsson

ledarskribent

Ett försvarsbeslut från 1942 ledde till att skjutfältet grundades 1943. När verksamheten var som störst och den allmänna värnplikten var en självklarhet fanns där ett antal haubitsbataljoner stationerade. Även kustartilleriet övade samverkan och skjutning mot mål på land. Tilläggas bör att även infanteriet och artilleriet samverkade på fältet. Att Boforsskjutfält eller Bofors testcenter är granne Villingsbergs skjutfält självklart inneburit att den viktiga försvarsindustrin haft de resurser som krävts för att utveckla den och hålla den kvar på orten.

Bofors testcenter anses vara norra Europas största privata skjutfält med anor från sent 1800-tal. När nu rikskonferensen Folk och Förvar för 70:e gången i ordning har genomförts handlar det om att stärka försvaret, utöka det nordiska försvarssamarbetet samt att eventuellt kunna återinföra den allmänna värnplikten. Ett sådant beslut skulle kunna innebära mycket för främst oss i Möckelnregionen då mycket är på gång. Den tänkta järnvägen regionen måste även den vägas in här samt den kompetens vi har på orten.

Noterbart från årets konferens är att ett trendbrott sker. Försvaret håller på att stärkas för att landets militära förmåga ska höjas. Med det kommer fler övningar att genomföras samt att som jag nämnt ett ökat nordiskt försvarssamarbete håller på att arbetas fram. Att de borgerligas krav på Natointräde avfärdas av den sittande regeringen är ett ideologiskt styrkebesked till väljarna anser jag. Sverige har redan en fungerande dialog och visst samarbete med Nato är inget nytt.

Ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära att neutraliteten vi har skulle sluta fungera samt att ”storebror” skulle välja våra strider åt oss. Vill vi verkligen det? Hur som helst ska vi se försvarssatsningarna och ett mycket möjligt snabbt införande av den allmänna värnplikten som något som kan vara mycket positivt framför allt lokalt.

Att vi har riksdags- och lokalpolitiker från bägge politiska lägren i länet och kommunen som faktiskt har ett samförstånd om vikten av stärka och trygga försvaret men även försvarsindustrin bådar gott.

Acke Månsson

ledarskribent