2016-01-06 15:45

2016-01-06 15:45

Fattigsverige i retur

Asyl. 163 000 människor sökte asyl i Sverige förra året. Hur många av dessa rekordmånga – dubbelt så många fler än under Balkankrisen 1992 – som kommer att få uppehållstillstånd i Sverige är svårt att säga.

I det kortsiktiga perspektivet spelar det mindre roll. Mottagningssystemet är så ansträngt och ineffektivt att i stort sett varje ansökan genererar flera års vistelse i Sverige. Det finns inga snabbspår för avslag för sökande från säkra länder och dessutom gör de legala krumbukterna med ”papperslösa” att även den som fått avslag kan stanna och till exempel ha barnen i skola och sjukvård och – enligt vissa domar i lägre instans –ha rätt till socialbidrag.

2015 utgjorde den hittills upplevda kulmen av flera år med stigande antal asylansökningar. Hur det blir framöver är omöjligt att veta. Förhoppningsvis är regeringens återreglering av invandringspolitiken lyckosam så att integrationen kan få ett helt avgörande andrum under ett antal år framåt i tiden.

Det är inga småuppgifter som väntar det svenska samhället. På många områden innebär den snabba invandringen av hundratusentals människor att Sverige liksom får börja om. Ett nytt Fattigsverige börjar ta form.

Boverkets utredningar (Ekot 6/1) visar att en ”växande grupp på uppemot 900 000 hushåll i Sverige som har så låga inkomster att dom har svårt att hitta bostäder med rimliga hyror.”

Andelen lågutbildade föräldrar ökar snabbt i samhället. Barn och ungdomsskolans uppdrag att kompensera för sociala och kunskapsmässiga brister i barnens hemmiljöer blir i ett slag oerhört mycket mer krävande och avgörande än på mycket länge. Enligt migrationsminister Morgan Johansson har det bara under hösten 2015 fyllts på med ”1000 skolklasser” i Sverige. (Ekot 4/1)

Myndigheten för säkerhet och beredskap MSB rapporterar i sin senaste Lägesbeskrivning (vecka 51 2015) om ansträngda förhållanden och hög arbetsbelastning inom primärvården.

Extrem trångboddhet, ökande andel lågutbildade och fattiga i befolkningen, massarbetslöshet bland utrikes födda, växande ohälsa och framväxten av subkulturer för handel med halv- och helsvarta lägenheter, bilar, företag, jobb ute i tungt segregerade förorter och avkrokar riskerar att putta Sverige tillbaka till ett samhällsläge vi kanske trodde att vi hade passerat.

Andrum antyder rast och vila. Glöm det.

Widar Andersson

Folkbladet

I det kortsiktiga perspektivet spelar det mindre roll. Mottagningssystemet är så ansträngt och ineffektivt att i stort sett varje ansökan genererar flera års vistelse i Sverige. Det finns inga snabbspår för avslag för sökande från säkra länder och dessutom gör de legala krumbukterna med ”papperslösa” att även den som fått avslag kan stanna och till exempel ha barnen i skola och sjukvård och – enligt vissa domar i lägre instans –ha rätt till socialbidrag.

2015 utgjorde den hittills upplevda kulmen av flera år med stigande antal asylansökningar. Hur det blir framöver är omöjligt att veta. Förhoppningsvis är regeringens återreglering av invandringspolitiken lyckosam så att integrationen kan få ett helt avgörande andrum under ett antal år framåt i tiden.

Det är inga småuppgifter som väntar det svenska samhället. På många områden innebär den snabba invandringen av hundratusentals människor att Sverige liksom får börja om. Ett nytt Fattigsverige börjar ta form.

Boverkets utredningar (Ekot 6/1) visar att en ”växande grupp på uppemot 900 000 hushåll i Sverige som har så låga inkomster att dom har svårt att hitta bostäder med rimliga hyror.”

Andelen lågutbildade föräldrar ökar snabbt i samhället. Barn och ungdomsskolans uppdrag att kompensera för sociala och kunskapsmässiga brister i barnens hemmiljöer blir i ett slag oerhört mycket mer krävande och avgörande än på mycket länge. Enligt migrationsminister Morgan Johansson har det bara under hösten 2015 fyllts på med ”1000 skolklasser” i Sverige. (Ekot 4/1)

Myndigheten för säkerhet och beredskap MSB rapporterar i sin senaste Lägesbeskrivning (vecka 51 2015) om ansträngda förhållanden och hög arbetsbelastning inom primärvården.

Extrem trångboddhet, ökande andel lågutbildade och fattiga i befolkningen, massarbetslöshet bland utrikes födda, växande ohälsa och framväxten av subkulturer för handel med halv- och helsvarta lägenheter, bilar, företag, jobb ute i tungt segregerade förorter och avkrokar riskerar att putta Sverige tillbaka till ett samhällsläge vi kanske trodde att vi hade passerat.

Andrum antyder rast och vila. Glöm det.

Widar Andersson

Folkbladet