2016-01-01 15:17

2016-01-01 15:17

Nyåret börjar med kontroll

LEDARE

På måndag börjar ID-kontrollerna på tåg och färjor mellan Danmark och Sverige. Regeringens beslut att införa dessa kontroller är en viktig del i den totala omsvängning av invandringspolitiken som inleddes i november.

Den gamla invandringspolitiken lämnade Sverige vidöppet och satte en oerhörd press på den offentliga sektorns resurser när mellan 8- och 10 000 asylsökande i veckan kom till Sverige.

Vårt lands ordning och säkerhet står på spel också på grund av de minst sagt bristfälliga identitetskontrollerna av asylsökande personer. Det handlar inte om att misstänkliggöra grupper av människor. Det handlar om realism och om människokännedom. Om ett land skiljer ut sig från nästan alla andra genom en väldigt låg kontrollnivå av identitet och ålder så ökar risken för att det landet kommer att uppsökas av ett växande antal individer som hellre borde vara i fängelse än i ett asylboende. Enligt uppgifter från Migrationsverket har antalet fall där Säkerhetspolisen avråder från att bevilja asyl ökat dramatiskt under 2015.

Mot bakgrund av de våldsamma terrordåden i vår närhet - Köpenhamn, Paris och vår egen misslyckade självmordsbombare i Stockholm - kan ingen seriös människa förneka behovet av att ha bättre koll på vilka som kommer in i landet.

Införandet av identitetskontroller har vållat en hel del kritik och proteststormar i Skåne och Danmark. Det är begripligt. Danmarks regering är givetvis uppretad av att inte som tidigare bara kunna strunta i sina förpliktelser och släppa igenom massor av människor till Sverige. Förespråkare för Öresundsregionen har varnat för att ID-kollarna ska sabotera den pågående integrationen mellan Köpenhamn och Skåne. Bolag som kör tåg, bussar och färjor över gränsen befarar ökade kostnader och utsatta situationer för sina medarbetare. SJ har rentav beslutat att sluta köra sina snabbtåg över bron från och till Köpenhamn och Kastrup.

Allt detta ska inte viftas bort som ointressanta särintressen. Tvärtom är invändningarna högst respektabla. I det rådande läget är det dock begripligt att regeringen anser att säkerhetsläget och Sveriges behov av en ordnad asylprocess är överordnade intressen.

I praktiken kommer det heller inte att bli så stora problem i Öresund på måndag. ID-kollarna blir snart smidigt vardag. Antalet asylsökande har redan sjunkit markant. Så fungerar signalpolitiken. För resten av 2016 kommer det dock inte att räcka med detta. Experterna tycks vara överens om att folkvandringarna kommer att öka rejält i omfattning nästa år. Sverige behöver sannolikt ompröva hela sitt invandringsupplägg. Huvudspåret in till Sverige lär bli arbetskraftsinvandring vad det lider.

 

Widar Andersson

Folkbladet

Den gamla invandringspolitiken lämnade Sverige vidöppet och satte en oerhörd press på den offentliga sektorns resurser när mellan 8- och 10 000 asylsökande i veckan kom till Sverige.

Vårt lands ordning och säkerhet står på spel också på grund av de minst sagt bristfälliga identitetskontrollerna av asylsökande personer. Det handlar inte om att misstänkliggöra grupper av människor. Det handlar om realism och om människokännedom. Om ett land skiljer ut sig från nästan alla andra genom en väldigt låg kontrollnivå av identitet och ålder så ökar risken för att det landet kommer att uppsökas av ett växande antal individer som hellre borde vara i fängelse än i ett asylboende. Enligt uppgifter från Migrationsverket har antalet fall där Säkerhetspolisen avråder från att bevilja asyl ökat dramatiskt under 2015.

Mot bakgrund av de våldsamma terrordåden i vår närhet - Köpenhamn, Paris och vår egen misslyckade självmordsbombare i Stockholm - kan ingen seriös människa förneka behovet av att ha bättre koll på vilka som kommer in i landet.

Införandet av identitetskontroller har vållat en hel del kritik och proteststormar i Skåne och Danmark. Det är begripligt. Danmarks regering är givetvis uppretad av att inte som tidigare bara kunna strunta i sina förpliktelser och släppa igenom massor av människor till Sverige. Förespråkare för Öresundsregionen har varnat för att ID-kollarna ska sabotera den pågående integrationen mellan Köpenhamn och Skåne. Bolag som kör tåg, bussar och färjor över gränsen befarar ökade kostnader och utsatta situationer för sina medarbetare. SJ har rentav beslutat att sluta köra sina snabbtåg över bron från och till Köpenhamn och Kastrup.

Allt detta ska inte viftas bort som ointressanta särintressen. Tvärtom är invändningarna högst respektabla. I det rådande läget är det dock begripligt att regeringen anser att säkerhetsläget och Sveriges behov av en ordnad asylprocess är överordnade intressen.

I praktiken kommer det heller inte att bli så stora problem i Öresund på måndag. ID-kollarna blir snart smidigt vardag. Antalet asylsökande har redan sjunkit markant. Så fungerar signalpolitiken. För resten av 2016 kommer det dock inte att räcka med detta. Experterna tycks vara överens om att folkvandringarna kommer att öka rejält i omfattning nästa år. Sverige behöver sannolikt ompröva hela sitt invandringsupplägg. Huvudspåret in till Sverige lär bli arbetskraftsinvandring vad det lider.

 

Widar Andersson

Folkbladet