2015-12-16 10:14

2015-12-16 10:14

När syns resultaten?

MILJÖ: Klimatmötet i Paris

Ja, då var klimatmötet i Paris till ända för några dagar sedan. Världsledare och ”klimatnissar” från 195 länder har hållit vackra tal om att ”jorden ska räddas”! Utfästelserna har varit otaliga, men det har varit väldigt tunt med substans som vanligt i slutresultatet.

Jordens klimat har alltid förändrat sig genom miljarder år och kommer att göra så även i en framtid utan att människan kan göra någonting mot naturens krafter. Dock kan vi möjligen göra begränsade insatser genom minskade koldioxidutsläpp och växthusgaser på kort sikt.

Jordens befolkning ökar med omkring 80 miljoner per år och beräknas uppnå 11 miljarder människor år 2100. Detta gör ju att användningen av fossila bränslen, utsläppen från plast -och stålindustrin, bilavgaser m.m. kommer att öka i än större utsträckning.

Idag talar vi med ”kluven tunga” då vi säger oss värna om miljön men samtidigt jublar över billiga oljepriser, som gör att vi åker bil som aldrig förr och därmed späder på koldioxidutsläppen. Den billiga utvinningen av råolja så kallad skifferolja/gas och sand har gjort att bensinpriserna har rasat till bilismens fromma, men förfång för miljön. Ökat flyg förbättrar heller inte situationen.

Nu säger sig världens ledare ta krafttag för att motverka den globala uppvärmningen av vår planet, men när kommer resultaten? Man har inte ens förmått att stoppa skövlingen av ”jordens lunga” den så kallade regnskogen i Sydamerika. De multinationella skogsbolagens avverkningar sker i rasande takt och med denna fart beräknas regnskogen vara borta om ca. 50 år. Denna regnskog som bidrar med en livsviktig syreproduktion och koldioxidförbrukning på vår jord. Dessutom utrotas hundratusentals säregna djurarter som endast finns i Amazonas och som kommer att vara borta för alltid.

Man förorenar och utfiskar våra hav. Dieselslukande långtradare ”ockuperar” våra vägar med fraktgods, istället för att vi kan använda oss mera av godstrafik på våra järnvägar. Hur ska man klara av att bromsa allt detta och mer därtill när jordens befolkning ökar i allt raskare takt? Redan idag kan Pekings nära 20 miljoner invånare i Kina inte andas ren luft och då kan man dra slutsatsen om hur det ska bli om ytterligare ett antal år.

Det sägs på vissa håll att åtgärderna för att bromsa uppvärmningen av vår jord kommer alldeles för sent. Visst! Om det nu hjälper temporärt över huvud taget, där resultat måste visa sig inom de närmaste åren.

Årets framtida perspektiv vad miljö och hälsa anbelangar kunde nog ha bättre förutsättningar än att lyssna till de vackra ord och framtidsvyer som sades i Paris. Men det gäller att göra sig populär bland massorna och ingjuta ”förtroende och ta ansvar” ett epitet som politiker älskar! Men när det gäller ”ansvar” så lämnar man över det till kommande generationer!

WL

Jordens klimat har alltid förändrat sig genom miljarder år och kommer att göra så även i en framtid utan att människan kan göra någonting mot naturens krafter. Dock kan vi möjligen göra begränsade insatser genom minskade koldioxidutsläpp och växthusgaser på kort sikt.

Jordens befolkning ökar med omkring 80 miljoner per år och beräknas uppnå 11 miljarder människor år 2100. Detta gör ju att användningen av fossila bränslen, utsläppen från plast -och stålindustrin, bilavgaser m.m. kommer att öka i än större utsträckning.

Idag talar vi med ”kluven tunga” då vi säger oss värna om miljön men samtidigt jublar över billiga oljepriser, som gör att vi åker bil som aldrig förr och därmed späder på koldioxidutsläppen. Den billiga utvinningen av råolja så kallad skifferolja/gas och sand har gjort att bensinpriserna har rasat till bilismens fromma, men förfång för miljön. Ökat flyg förbättrar heller inte situationen.

Nu säger sig världens ledare ta krafttag för att motverka den globala uppvärmningen av vår planet, men när kommer resultaten? Man har inte ens förmått att stoppa skövlingen av ”jordens lunga” den så kallade regnskogen i Sydamerika. De multinationella skogsbolagens avverkningar sker i rasande takt och med denna fart beräknas regnskogen vara borta om ca. 50 år. Denna regnskog som bidrar med en livsviktig syreproduktion och koldioxidförbrukning på vår jord. Dessutom utrotas hundratusentals säregna djurarter som endast finns i Amazonas och som kommer att vara borta för alltid.

Man förorenar och utfiskar våra hav. Dieselslukande långtradare ”ockuperar” våra vägar med fraktgods, istället för att vi kan använda oss mera av godstrafik på våra järnvägar. Hur ska man klara av att bromsa allt detta och mer därtill när jordens befolkning ökar i allt raskare takt? Redan idag kan Pekings nära 20 miljoner invånare i Kina inte andas ren luft och då kan man dra slutsatsen om hur det ska bli om ytterligare ett antal år.

Det sägs på vissa håll att åtgärderna för att bromsa uppvärmningen av vår jord kommer alldeles för sent. Visst! Om det nu hjälper temporärt över huvud taget, där resultat måste visa sig inom de närmaste åren.

Årets framtida perspektiv vad miljö och hälsa anbelangar kunde nog ha bättre förutsättningar än att lyssna till de vackra ord och framtidsvyer som sades i Paris. Men det gäller att göra sig populär bland massorna och ingjuta ”förtroende och ta ansvar” ett epitet som politiker älskar! Men när det gäller ”ansvar” så lämnar man över det till kommande generationer!

WL

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.