2015-12-11 17:48

2015-12-11 17:48

Små frågor och taktik

Debatter. Politik handlar om processer och taktik som helst ska leda till beslut. Politik är det som sker i livet och i samhället. En viktig del är diskussioner och debatter. Det kan handla om stora som små saker.

Oftast styr en majoritet men inte alltid mot en samlad opposition eller flera olika motståndare. Sådant är läget i Karlskoga. Här har S, V och Liberalerna (före detta Fp) bildat en styrande majoritet.

Stora och små frågor debatteras och kan få olika slag kraft och opinionsbildning beroende på hur de sköts, främst från de styrande partierna.

I Karlskoga håller i dag en egentligen liten och egentligen inte ekonomiskt för kommunen betungande fråga på att bli stor.

Det handlar om gång och cykelbron över Timsälven vid Björkborn som ni säkerligen känner till och hört talas om. Den är sedan en tid avstängd för användning på grund av att den är i för dåligt skick och kan vara en risk för allmänheten. Bron är annars en viktig passage för de som arbetar i och runt Björkborns industriområde men även för de som är ute och motionerar. Området är mycket vackert och besöks även av turister då det finns museum och café där.

Moderaterna i Karlskoga har sedan ett år tillbaka motionerat frågan i fullmäktige om vikten av att bron repareras och åter kan öppnas. Efter dålig hantering från majoritetens sida använder sig man då av fler redskap för att även få medial uppmärksamhet i frågan.

På radion på går nu en taktisk reklamkampanj där debatten med stor sannolikhet även kommer att ta fart och ge rubriker även i lokaltidningarna framöver. Faktum är ju att brons skick kan bli en joker för oppositionen. Björkborn är faktiskt en angelägenhet för Karlskoga och många ortsbor. Björkborn är en av Karlskogas stora turistattraktioner och samlingspunkter vid olika högtidsfiranden.

Politik är som sagt även ett taktiskt spel.

Det handlar ibland om att ta vara på misstag eller att ta ställning till en inbjudan från motståndaren precis som i idrottsvärlden. Det åter står nu att se om majoritetens misstag i brofrågan påverkar matchresultatet. Egentligen borde det inte det.

Det var ju en liten fråga.

Från början i varje fall...

Acke Månsson

Ledarskribent

Oftast styr en majoritet men inte alltid mot en samlad opposition eller flera olika motståndare. Sådant är läget i Karlskoga. Här har S, V och Liberalerna (före detta Fp) bildat en styrande majoritet.

Stora och små frågor debatteras och kan få olika slag kraft och opinionsbildning beroende på hur de sköts, främst från de styrande partierna.

I Karlskoga håller i dag en egentligen liten och egentligen inte ekonomiskt för kommunen betungande fråga på att bli stor.

Det handlar om gång och cykelbron över Timsälven vid Björkborn som ni säkerligen känner till och hört talas om. Den är sedan en tid avstängd för användning på grund av att den är i för dåligt skick och kan vara en risk för allmänheten. Bron är annars en viktig passage för de som arbetar i och runt Björkborns industriområde men även för de som är ute och motionerar. Området är mycket vackert och besöks även av turister då det finns museum och café där.

Moderaterna i Karlskoga har sedan ett år tillbaka motionerat frågan i fullmäktige om vikten av att bron repareras och åter kan öppnas. Efter dålig hantering från majoritetens sida använder sig man då av fler redskap för att även få medial uppmärksamhet i frågan.

På radion på går nu en taktisk reklamkampanj där debatten med stor sannolikhet även kommer att ta fart och ge rubriker även i lokaltidningarna framöver. Faktum är ju att brons skick kan bli en joker för oppositionen. Björkborn är faktiskt en angelägenhet för Karlskoga och många ortsbor. Björkborn är en av Karlskogas stora turistattraktioner och samlingspunkter vid olika högtidsfiranden.

Politik är som sagt även ett taktiskt spel.

Det handlar ibland om att ta vara på misstag eller att ta ställning till en inbjudan från motståndaren precis som i idrottsvärlden. Det åter står nu att se om majoritetens misstag i brofrågan påverkar matchresultatet. Egentligen borde det inte det.

Det var ju en liten fråga.

Från början i varje fall...

Acke Månsson

Ledarskribent